Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29730
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156825

Wybierz wpis

Subskrybuj t kategori

Top > Firmy i Us³ugi

Wpisy
Sort By :
Poszukujesz najlepszych konstrukcji tymczasowych podczas imprez targowych? Skorzystaj z oferty projektowania stoisk targowych oraz zabudowy i monta?u stoisk wystawienniczych, które przedstawia firma Smart Design Expo. Stoiska reklamowe przyci?gaj? uwag? klientów poprzez klarown? komunikacj? prezentowanej marki. Firma posiada w?asn? stolarni? oraz produkcj?, dzi?ki czemu wykonanie standów reklamowych jest szybkie.
Kategoria:

Data zgoszenia: Dec 30, 2020 Wej: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny uytkownikw Oceny odwiedzajcych Google PR

Osoby o zwi?kszonej wra?liwo?ci na sk?adniki syntetyczne mog? spokojnie stosowa? organiczne kremy, serum, szampony do w?osów, balsamy i mas?a do cia?a. To naturalne kosmetyki polecane kobietom w ci??y i karmi?cym, a tak?e noworodkom i dzieciom w pierwszych latach ?ycia. Kosmetyki wykonane z naturalnych materia?ów nie spowoduj? ?adnych problemów zdrowotnych.
Kategoria:

Data zgoszenia: Jan 4, 2021 Wej: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny uytkownikw Oceny odwiedzajcych Google PR

Skutkiem pracy fachowców z Datamasters s? skuteczne reklamy, które realnie wp?ywaj? na wzrost ruchu i konwersj?. Ka?de prowadzone przez firm? Datamasters dzia?ania s? nieustannie weryfikowane i sprawdzane przez ekspertów. Dzi?ki temu klient firmy Datamasters otrzymuje szczegó?owy raport i dzia?ania zoptymalizowane w taki sposób, by osi?gn?? jeszcze lepsze wyniki. Google AdWords oferowany przez firm? Datamasters jest jednym z najbardziej skutecznych elementów wspó?czesnego marketingu. Datamasters to zespó? ekspertów, którzy do?wiadczenie w budowaniu biznesu e-commerce zdobyli przez rozwijanie startupów, posiadaj?cy praktyk? popart? wiedz? nie tylko marketingow?, ale i biznesow?. Budowanie marki oferowane przez firm? Datamasters to logicznie powi?zany proces, który wymaga po??czenia wielu kompetencji, dlatego oferta firmy jest kompleksowa i skuteczna.
Kategoria:

Data zgoszenia: Jan 4, 2021 Wej: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny uytkownikw Oceny odwiedzajcych Google PR

Po?rednik, Agent Nieruchomo?ci Szczecin oferuje nie tylko fachowe doradztwo z zwi?zku z doborem odpowiedniej nieruchomo?ci, ale tak?e aktywn? pomoc w znalezieniu mieszkania, dzia?ki, domy na sprzeda? w Szczecinie. Wejd? na stron? www agencji nieruchomo?ci ze szczecina i poznaj dost?pne mieszkania, lokale, dzia?ki, domy na sprzeda? w Szczecinie! Zapraszamy na spotkanie do biura - Aleja Piastów 14, Szczecin.
Kategoria:

Data zgoszenia: Jan 4, 2021 Wej: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny uytkownikw Oceny odwiedzajcych Google PR

Szukasz do?wiadczonego t?umacza skandynawisty? I to takiego, który t?umaczy naprawd? dobrze? W?a?nie go znalaz?e?! Oferuj? translacje i przek?ady od wielu lat i znam swoj? dziedzin? bardzo gruntownie. Masz ochot? dowiedzie? si? wi?cej? Sprawd?, co mog? dla Ciebie zrobi?.
Od trzech dekad dzia?am w swojej bran?y. Uko?czy?am UJ. Zawodowo przek?adam druki prawne i finansowe, akty stanu cywilnego i beletrystyk?. Tylko do dzisiaj przet?umaczy?am jedena?cie pozycji znanych autorów, jak np.: Inga-Britta Sundqvist, Håkan Nesser czy Peter Stjernström.
Moje kompetencje oraz zró?nicowane zlecenia spowodowa?y, ?e sta?am si? t?umaczem premier E. Kopacz oraz Andrzeja Dudy podczas oficjalnej wizyty w Skandynawii. Praca t?umacza jest moj? wielk? pasj?.
Moim celem jest najwy?szy poziom t?umacze? i punktualno??. Udzielam wsparcia firmom i ma?ym organizacjom, a tak?e klientom prywatnym. Samodzielnie kieruj? swoj? firm? i wyceniam poszczególne zamówienia. Podejmuj? si? wy??cznie tych zlece?, które wiem, ?e wykonam perfekcyjnie. Specjalizuj? si? w takich dziedzinach, jak: ekologia, finanse i produkcja. Oferuj? t?umaczenia konsekutywne oraz symultaniczne, jak równie? t?umaczenia skandynawskich dowodów rejestracyjnych.
Zapewniam zleceniodawcom uczciwe warunki. Zanim rozpoczn? wykonywa? zadanie, ustalam okre?lony termin realizacji zamówienia, a nast?pnie go dotrzymuj?. Mo?esz mie? pewno??, ?e u mnie konkretn? tre?? dostaniesz na czas. Co wi?cej, oferuj? korzystn? cen? w stosunku do jako?ci.
Zwa?ywszy na fakt, i? nieustannie si? kszta?c? oraz mam bliskie stosunki ze Szwedami, bez problemu dostosowuj? j?zyk do konkretnego zlecenia.
W przypadku ró?nych zlecenia rozliczam si? na podstawie liczby napisanych znaków b?d? te? specjalnych modu?ów, przy czym jeden obejmuje trzy lub cztery godziny. Je?eli zamierzasz otrzyma? dostosowan? wycen?, wy?lij wiadomo??. Zapraszam do wspó?pracy.
Kategoria:

Data zgoszenia: Jan 5, 2021 Wej: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny uytkownikw Oceny odwiedzajcych Google PR

Lemarpol to oferta wynajmu podno?ników najwy?szej jako?ci. Oferuje klientom realizacj? marze? w dziedzinie prac z u?yciem maszyn. W tym celu klienci mog? liczy? na wieloletni? wiedz? i do?wiadczenie, które prowadz? do podno?nik koszowy, wynajem, na innowacyjnych zasadach i spe?niaj?cych wszystkie normy bezpiecze?stwa. To tak?e podno?nik no?ycowy, wynajem. Celem firmy jest zaspokojenie potrzeb wszystkich zawodów wymagaj?cych pracy na wysoko?ci. Pragnienie, które znajduje odzwierciedlenie w gamie produktów z oferty. ?adowarka teleskopowa, wynajem, umo?liwia zmniejszenie kosztu floty firmowej oraz brak kosztów serwisów. Okres wynajmu d?ugo lub krótkoterminowego jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów oraz sezonowo?ci wynajmu. Skutkuje to równie? ni?szym kosztem eksploatacji wózków wid?owych.
Kategoria:

Data zgoszenia: Jan 8, 2021 Wej: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny uytkownikw Oceny odwiedzajcych Google PR

12207. Peter Lift
Peter Lift, firma zajmuj?ca si? serwisem, monta?em i napraw? wind w Szczecinie, Bydgoszczy, Toruniu w innych miastach w Polsce. W ofercie firmy Peter Lift wy??cznie profesjonalne us?ugi takie jak: doradztwo w zakresie wyboru windy do budynku nowo powsta?ego, doradztwo w sprawie mo?liwo?ci adaptacji d?wigów osobowych, towarowych w budynkach starszych. W ofercie tak?e konserwacja, pogotowie dachowe i niezb?dny serwis wind! Zapraszamy!
Kategoria:

Data zgoszenia: Jan 12, 2021 Wej: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny uytkownikw Oceny odwiedzajcych Google PR

WZSO pomaga wszystkim, którzy pilnie potrzebują wypożyczyć sprzęt ortopedyczny lub rehabilitacyjny. Mamy podpisaną umowę z NFZ, dlatego możemy realizować wnioski na zaopatrzenie i środki pomocnicze. Każdy ma prawo, aby godnie żyć. Dlatego dołożymy starań, aby pomóc Ci jak najszybciej. Skontaktuj się z nami - mamy bogatą ofertę wózków, balkoników, pieluchomajtek, ortez, lasek oraz podnośników.
Kategoria:

Data zgoszenia: Jan 15, 2021 Wej: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0
New

Oceny uytkownikw Oceny odwiedzajcych Google PR

Zakładanie ogrodów Puck i ich projektowanie, a także pielęgnacja to główna specjalizacja firmy ogrodniczej z woj. pomorskiego. Włodek Ogrody posiada bogatą ofertę na usługi związane z ogrodami - ich nawadnianiem, oświetleniem, czy usługami takimi jak projektowanie, zakładanie ogrodów Puck. Wejdź na stronę www firmy Włodek Ogrody i poznaj ofertę na usługi ogrodnicze pomorskie.
Kategoria:

Data zgoszenia: Jan 18, 2021 Wej: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0
New

Oceny uytkownikw Oceny odwiedzajcych Google PR

Agencja Pethomer to oferta opieki dla zwierząt. Wyprowadzanie psów, także podczas kwarantanny, gdy jako senior boisz się wyjść z domu, lub po prostu nie możesz, to domena wolontariuszy. Psijaciele to nieodzowna pomoc w opiece nad Twoim psem. Opieka dla zwierząt na terenie Gdańska, Trójmiasta, a nawet całego kraju, to wiodąca usługa Psijaciół. Pet sitting to znalezienie opiekuna, lub możliwość zostania nim. Sprawdź rekomendację dla hotelu dla psów, gdzie Twój pupil będzie szczęśliwy podczas Twojej nieobecności.
Kategoria:

Data zgoszenia: Jan 18, 2021 Wej: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0
New

Oceny uytkownikw Oceny odwiedzajcych Google PR

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 [Nastpna >]

Tagi w tej kategorii

Idź do kategorii :