Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27025
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152284

Biznes Plan - darmowe przyk?ady

10918 Biznes Plan - darmowe przyk?ady http://www.biznes-plan.net Na stronie znajduj? si? kilkana?cie przyk?adowych biznes planów, które mo?na pobra? ca?kowicie za darmo. Mi?dzy innymi: biznes plan gospodarstwa agroturystycznego, salonu fryzjerskiego, stacji paliw i myjni, biznes plan biura turystycznego i wiele wi?cej innych podobnych dokumentów. Je?eli kto? chcia?by napisa? samodzielnie biznes plan, mo?e to oczywi?cie zrobi? z pomoc? poradnika, przedstawiaj?cego krok po kroku jak to zrobi?. Oczywi?cie tak?e za darmo. Biznes i Ekonomia
Firmy i Us?ugi
biznes plan   jak napisa? Biznesplan   darmowy biznesplan Sep 17, 2009 nesck

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 2.75 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 4

Oceń stronę


Inne linki z Biznes i Ekonomia

Je?eli zamierzasz w nied?ugim czasie utworzy? swoje biuro rachunkowe, to koniecznie kliknij na nasz? stronk? www, z której dowiesz si? wszystkich potrzebnych informacji na temat tego rodzaju interesu. Dowiesz si? jakiego rodzaju wymogi musisz spe?ni?, ?eby móc prowadzi? biuro rachunkowe na w?asny rachunek. Nasza stronka jest prawdziw? skarbnic? wiedzy o ksi?gowo?ci. Ka?dy, kto zajmuje si? zawodowo finansami i rachunkowo?ci? powinien zna? ten adres www, gdy? mo?na tu poczyta? mnóstwo interesuj?cych artyku?ów.
Kategoria:

Zapewniamy pe?n? i fachow? obs?ug? ksi?gowo-podatkow? naszych klientów. Posiadamy bogate do?wiadczenie zdobyte podczas wspó?pracy z ró?norodnymi podmiotami gospodarczymi. Prowadzimy kompleksow? obs?ug? firm b?d?cych na rycza?cie, ksi??ce przychodów i rozchodów, pe?nej ksi?gowo?ci.zdobyte podczas wspó?pracy z ró?norodnymi podmiotami gospodarczymi. Prowadzimy kompleksow? obs?ug? firm b?d?cych na rycza?cie, ksi??ce przychodów i rozchodów, pe?nej ksi?gowo?ci.
Kategoria:

Kapler i Poniatowski - Kancelaria Bieg?ych Rewidentów. Jeste?my spó?k? partnersk?. W naszej ofercie jest doradztwo podatkowe, badanie sprawozda? finansowych oraz audyt podatkowy . Dzia?amy na terenie Warszawy i okolic.
Kategoria:

Zestawy lokalizacyjne, proste jak równie? te bardziej zaawansowane technologicznie, umo?liwiaj? dok?adne przeszukanie terenu i detekcj? miejsca znajdowania si? podziemnych przewodów a tak?e rur metalowych dla prowadzenia bezpiecznych robót wykopowych. Detektor w takim wykrywaczu przekazuje informacj? o lokalizacji instalacji bardzo wyra?nym sygna?em d?wi?kowym a tak?e wskazaniem pokazanym na du?ym wy?wietlaczu LCD, pozwala to na dok?adne okre?lenie lokalizacji szukanych kabli wraz z podaniem g??boko?ci.
Kategoria:

ZUS na skróty - Strona Biura Rachunkowego KONTO s.c. w Krakowie. Wszystko o ZUS - sk?adki, aktualne i zaleg?e, wnioski, placówki. Dowiesz si? tutaj ile wynosi wysoko?? aktualnych stawek, na jakie rachunki trzeba zap?aci? oraz przeczytasz aktualno?ci, czyli najbardziej aktualne artyku?y dotycz?ce Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych. Dopilnujemy wszelkich formalno?ci zwi?zanych z Twoja rachunkowo?ci? oraz kadrami i p?acami.
Kategoria: