Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29435
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156416

Biznes Plan - darmowe przyk?ady

10918 Biznes Plan - darmowe przyk?ady http://www.biznes-plan.net Na stronie znajduj? si? kilkana?cie przyk?adowych biznes planów, które mo?na pobra? ca?kowicie za darmo. Mi?dzy innymi: biznes plan gospodarstwa agroturystycznego, salonu fryzjerskiego, stacji paliw i myjni, biznes plan biura turystycznego i wiele wi?cej innych podobnych dokumentów. Je?eli kto? chcia?by napisa? samodzielnie biznes plan, mo?e to oczywi?cie zrobi? z pomoc? poradnika, przedstawiaj?cego krok po kroku jak to zrobi?. Oczywi?cie tak?e za darmo. Biznes i Ekonomia
Firmy i Usługi
biznes plan   jak napisa? Biznesplan   darmowy biznesplan Sep 17, 2009 nesck

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 2.67 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 6

Oceń stronę


Inne linki z Biznes i Ekonomia

Wszyscy rolnicy, którzy pobieraj? dop?aty bezpo?rednie musz? spe?nia? odpowiednie wymogi zwi?zane z ochron? ?rodowiska i przestrzeganiem zasad dobrej kultury rolnej. Co roku te wymagania b?d? ros?y. Nowe Pa?stwa Cz?onkowskie, w tym Polska s? zobowi?zane do wdro?enia od pocz?tku 2009 roku systemu kontroli wymaga? wzajemnej zgodno?ci w zakresie okre?lonym w art. 1 Rozporz?dzenia Rady 146/2008, tzn. w obszarze Identyfikacji i Rejestracji Zwierz?t (IRZ) oraz w obszarze Ochrony ?rodowiska Naturalnego (tzw. Obszar A). Agro Doradca Prywatne Doradztwo Rolnicze
Kategoria:

Pierwszy polski serwis zawieraj?cy oferty pracy w bran?y finansowej. Codziennie nowe og?oszenia. Mo?liwo?? aplikowania on-line czyli wysy?ania bezpo?rednio do pracodawcy swojej aplikacji, która znajduje si? w bazie. Serwis posiada tak?e mo?liwo?? prostego i szybkiego dodawania og?osze?.
Kategoria:

Hush-Hush® Mystery Shoppers Badania marketingowe Tajemniczy klient Badania satysfakcji klienta Badania B2C Ankiety Sondy telefoniczne Strategie pracy z klientem Hush-Hush Mystery Shoppers Badania marketingowe Tajemniczy klient Badania satysfakcji klienta Badania B2C Ankiety Sondy telefoniczne Strategie pracy z klientem Zastanawia?e? si? kiedy?... Dlaczego wybra?a innego? Zastanawia?a? si? kiedy?… Dlaczego wybra? inn?? Jak to si? dzieje ?e m??czy?ni wybieraj? inne? I dlaczego on ju? nigdy nie wróci? Je?eli zastanawiali?cie si? kiedykolwiek nad odpowiedzi? na te pytania - nie mogli?cie lepiej trafi?. Hush-HushR Mystery Shoppers to grupa do?wiadczonych marketerów, których pasj? jest zrozumienie Waszych potrzeb i zdefiniowanie najlepszych strategii. Dlatego jeste?my w stanie opracowa? dopasowan? do Waszych potrzeb metodologi? bada?, jak równie? dokona? ich analizy wskazuj?c kluczowe punkty wymagaj?ce dzia?ania.
Kategoria:

Agencja PR Komunikado oferuje kompleksowe us?ugi public relations. Wyró?nia nas innowacyjno??, entuzjazm, inicjatywa oraz indywidualne podej?cie do klienta. Skutecznie zarz?dzamy informacj?, dzi?ki czemu potrafimy umiej?tnie zbudowa? albo poprawi? wizerunek firmy czy marki. Prowadz?c dzia?ania PR sprawimy, ?e nasz klient b?dzie cieszy? si? zaufaniem spo?ecznym, dzi?ki czemu jego produkty lub us?ugi b?d? ch?tniej wybierane przez klientów. Organizujemy konferencje, imprezy firmowe, wydawnictwa firmowe. Nasze Centrum Szkoleniowe Komunikado prowadzi profesjonalne szkolenia z public relations.
Kategoria:

http://polger.pl AL25/30, AL25, AL 25/30, ASL25/30, ASL25, ASL 25/30, ATL25/30, ATL25, ATL 25/30, AL20/24, AL20, AL 20/24, ZL40/48, ZL40, ZL 40/48, ZV40/48, ZV40, ZV 40/48, S20, SE160A, SC115, SF125, compressor SE, compressor SC, compressor SF, Hydroster, ACE32, ACE38, ACG45, ACF80, pump SPV, pump ABQ, pump ABF, PPZA, GZUT, WA, WL, WPS, WOC, LFP Leszno, PJM, Swidnicka Fabryka Pomp, Ynol, W92, PONAR, RD68, MXZ 68, WSK Krakow, separator, MAPX 207, WSK Rzeszow , C045 „52”, C045, VTR 250, VTR 401, ELMOR, CELMA, MZSK 10, Sulzer, pump ACE, pump ACG, pump ACF, HCP, Cegielski, IMO, POLGER
Kategoria: