Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27034
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152313

Biznes Plan - darmowe przyk?ady

10918 Biznes Plan - darmowe przyk?ady http://www.biznes-plan.net Na stronie znajduj? si? kilkana?cie przyk?adowych biznes planów, które mo?na pobra? ca?kowicie za darmo. Mi?dzy innymi: biznes plan gospodarstwa agroturystycznego, salonu fryzjerskiego, stacji paliw i myjni, biznes plan biura turystycznego i wiele wi?cej innych podobnych dokumentów. Je?eli kto? chcia?by napisa? samodzielnie biznes plan, mo?e to oczywi?cie zrobi? z pomoc? poradnika, przedstawiaj?cego krok po kroku jak to zrobi?. Oczywi?cie tak?e za darmo. Biznes i Ekonomia
Firmy i Us?ugi
biznes plan   jak napisa? Biznesplan   darmowy biznesplan Sep 17, 2009 nesck

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 2.75 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 4

Oceń stronę


Inne linki z Biznes i Ekonomia

Strona po?wi?cona zarabianiu pieni?dzy przez internet. Na naszej stronie dowiesz si? gdzie najlepiej zarabia? i jak w ogóle zacz?? ten ma?y biznes. Dzi?ki naszemu portalowi dowiesz si? jak skutecznie chroni? si? przed oszustami w sieci, których teraz jest tak du?o.Serdecznie zapraszamy. Strona jest cz?sto aktualizowana i informacji ci u nas dostatek :)
Kategoria:

Firma TRANS – D?WIG to znana firma oferuj?ca transport ci??arowy, która na rynku pojawi?a si? w 1995 roku. Firma opiera si? o najnowsze technologie, dzi?ki czemu jej us?ugi s? profesjonalne i ca?kowicie specjalistyczne. Firma posiada bardzo du?e praktyk?, dlatego cieszy si? na dzie? dzisiejszy ogromn? popularno?ci? na rynku. Oprócz tego firma podejmuje wspó?prac? z kilkoma innymi znanymi , a dodatkowo rzetelnymi przedsi?biorstwami.
Kategoria:

ELMECH Jan Niko?ajuk, Rekuperatory, Wentylacja, Centrale Wentylacyjne, Rekuperacja Silniki, pr?dnice Firma ELMECH jest producentem nowoczesnych central wentylacyjnych z odzyskiem ciep?a o nazwie handlowej NIKOL Nasze centrale oparte s? na spiralnym przeciwpr?dowym wymienniku (powietrze - powietrze), którego odzysk ciep?a jest do 96%. Niski pobór energii elektrycznej gwarantuj? silniki elektronicznie komutowane firmy ebm-papst. Rdze? wymiennika wykorzystano jako kana? obej?cia (by-pass). Rekuperator wówczas pracuje jako zwyk?a centrala mechaniczna bez odzysku ciep?a szczególnie przydatna w okresie letnim Nasz produkt w 2005 roku otrzyma? od Polskiej Izby Przemys?owo-Handlowej Budownictwa na targach “Murator Expo 2005″ nagrod? Z?oty Kask, oraz w roku 2008 na targach TARBUD 2008 we Wroc?awiu Wyró?nienie. Kolejn? nagrod? jest Z?oty Kask oraz Wyró?nienie na X Targach Budowlanych Murator EXPO Budowa Remont Dom Warszawa 2008. Rozwi?zania zastosowane w najnowszych generacjach Rekuperatorów NIKOL zosta?y zg?oszone do Urz?du Patentowego RP i uzyska?y ju? ?wiadectwa ochronne o nr 12393 i 12394. Centrale pracuj? efektywnie w ró?nych warunkach ciesz?c si? uznaniem u?ytkowników. Zwalczaj? gro?ny Kompleks Szczelnego Budynku, mog?cy doprowadzi? do wielu chorób, a nawet do konieczno?ci rozbiórki obiektu. Zapraszamy Pa?stwa do zainteresowania si? nasz? ofert?. Udzielamy rad i wszelkich informacji na temat doboru, projektowania, monta?u, eksploatacji oraz warunków gwarancji.
Kategoria:

Jandach to firma budowlana, istniej?ca od 1987 roku. Zajmuje si? budowaniem domów jednorodzinnych, wykonuje us?ugi budowlane w pe?nym zakresie, a tak?e kompleksowym wykonywaniem dachów.
Kategoria:

Butik Brzuch ?wiata znajduje si? w dwóch lokalizacjach. Dom mody Modo w Warszawie ul. ?opusza?ska 22, butik A59 oraz Centrum Handlowe "MAXIMUS" Nadarzyn k/ Warszawy Hala A box. 58A. Oferujemy swoim Klientk? najciekawsze i najtrafniejsze propozycje modowe przeznaczone dla kobiet w ci??y. Dzi?ki Butikowi Brzuch ?wiata ka?da kobieta mo?e poczu? si? modnie i wygodnie. Podpowiadamy i doradzamy, dzi?ki czemu cieszymy si? satysfakcj? naszych Klientek. Zapraszamy do odwiedzenia naszego butiku.
Kategoria: