Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29474
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156489

Terminale do drukowania kart, telekody, zdrapki

10963 Terminale do drukowania kart, telekody, zdrapki http://www.globsoft.pl W ofercie firmy globsoft.pl znajd? Pa?stwo terminale do drukowania kart, karty z telekodami oraz zdrapki.
Dzi?ki terminalom do drukowania kart umo?liwi? Pa?stwo swoim klientom do?adowania (zasilenia) on-line telefonów na kart?, w naszej ofercie znajd? pa?stwo równie? karty zdrapki.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony i do zapoznania si? z nasz? bogat? ofert?.
Firmy i Usługi
Biznes i Ekonomia
Różne Inne
terminal   telekody   zdrapki   terminale do drukowania kart Sep 17, 2009 Piotr

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Firmy i Us?ugi

Kancelaria ?wiadczy kompleksow? pomoc prawn? w szczególno?ci w takich dziedzinach prawa jak: prawo cywilne, prawo rzeczowe, prawo zobowi?za?, prawo spadkowe, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo autorskie, prawo gospodarcze, prawo przewozowe, prawo upad?o?ciowe, prawo w?asno?ci intelektualnej, prawo administracyjne, prawo podatkowe, prawo bankowe, prawo budowlane, prawo celne, prawo dewizowe, prawo energetyczne, prawo medyczne, prawo zamówie? publicznych, prawo procesowe. Pomagamy w dochodzeniu nale?no?ci od d?u?ników. Zapewniamy fachow? pomoc do?wiadczonych prawników przed ró?nego rodzaju s?dami i urz?dami. Sporz?dzamy fachowe opinie prawne, pozwy, apelacje, kasacje, za?alenia, podania, odwo?ania, skargi, skargi kasacyjne, odpowiedzi na pozwy, sprzeciwy, zarzuty i inne pisma procesowe. Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania ze ?rodków z Unii Europejskiej. Pomagamy w dochodzeniu odszkodowa?, rent i zado??uczynie?. Udzielmy porad i konsultacji prawnych. Opiniujemy i przygotowujemy projekty umów, uchwa?, statutów, wewn?trznych aktów normatywnych, regulaminów itp. dokumentów. Udzielamy porad prawnych i przygotowujemy opinie prawne równie? przez Internet. Naszym klientom oferujemy kompleksow? obs?ug? prawn?.
Kategoria:

Firma Gambia dostarcza wszelkiego typu produkty uszczelkarskie i termoizolacyjne. Jednym z tych produktów s? uszczelki. Nasze uszczelki maj? zastosowanie w ró?nych ga??ziach przemys?u. Znajd? je Pa?stwo w przemy?le hutniczym, cukrowniczym i innych. Oprócz uszczelek oferujemy takie produkty jak kompensator, szczeliwo i inne. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:

3. Moda
Sklep internetowy, w którym mo?na znale?? odzie?, któr? podsuwa sprzedaj?cym aktualna moda. Sposób wykonywania zakupów jest bardzo prosty. Wystarczy si? zarejestrowa? wyszuka? odpowiedni? pozycj? i klikn?? ikon? „wrzu? do koszyka”. W ten sposób mo?na wykona? ca?e zakupy, a rozliczenie jest wykonywane jednokrotnie dla wybranej grupy produktów. Podzia? na grupy oferowanych pozycji odzie?y jest wykonany w taki sposób, aby ka?dy móg? w prosty sposób odnale?? to czego poszukuje. Na przyk?ad garnitury mo?na z ?atwo?ci? odnale?? w kategorii moda m?ska, nie ma w?tpliwo?ci je?li chodzi o suknie ?lubne. W grupie obuwie bez problemu mo?na wyszuka? interesuj?ce glany, kozaki czy kalosze. Wszystko jest przygotowane w taki sposób, aby kupuj?cy nie musia? marnowa? czasu na d?ugim odnajdowaniu produktu i udowadnia? w ten sposób swoj? lojalno?? w stosunku to tego w?a?nie sklepu.
Kategoria:

Z przyjemno?ci? przedstawiamy Pa?stwu Kancelari? Bieg?ego Rewidenta „PC-PARTNER”. Funkcjonujemy od wielu lat na obszarze Krakowa, ?wiadcz?c us?ugi z obszaru doradztwa skarbowego, rachunkowo?ci i finansów. W?a?ciciel przedsi?biorstwa, Piotr Cybula jest zapisany przez Krajow? Rad? Bieg?ych i przez Ministerstwo Finansów na list? osób uprawomocnionych do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych. Prace naszej firmy zawieraj? m.in. prowadzenie wszystkich rodzajów ewidencji ksi?gowych, kontrol? ksi?g ksi?gowych, zestawienie obrotów i sald, prowadzenie dokumentacji kadrowej, sporz?dzanie deklaracji podatkowych i ZUS i prowadzenie rejestrów VAT. Wszelkie dane adresowe i kontaktowe i dok?adny opis wykonywanych przez nas us?ug znajduj? si? na witrynie internetowej.
Kategoria:

Firma ?wiadczy us?ugi instalacyjne w Poznaniu i okolicach. W ofercie us?ug: instalacja, naprawa, wymiana centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjna, czyszczenie zatorów kanalizacji, kompleksowe remonty ?azienek i kuchni. W ofercie równie? bia?y monta? w Poznaniu - monta? kabin prysznicowych, umywalek, zlewów, wanien, natrysków itp. Firma Twój Instalator oferuje tak?e us?ugi remontowe w zakresie instalacji sanitarnych, w tym kompleksowe remonty ?azienek i kuchni oraz przebudow? kanalizacji. Firma przeprowadza równie? wszelkiego rodzaju monta?e urz?dze? sanitarnych oraz rur kanalizacyjnych. Twój Instalator – najlepsze instalacje sanitarne w Poznaniu !
Kategoria: