Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29664
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156770

Przeprowadzki Transport 601413795 - Bagazowka Katowice

13621 Przeprowadzki Transport 601413795 - Bagazowka Katowice http://www.bagazowka-katowice.pl G?ównym profilem dzia?alno?ci Transport Katowice jest kompleksowa obs?uga podmiotów gospodarczych i indywidualnych w zakresie transportu drogowego.Naszym priorytetowym celem jest pe?ne zaspokojenie potrzeb klienta w segmencie transportowym poprzez profesjonaln? obs?ug? na najwy?szym poziomie.Firm? tworzy zespó? dynamicznych ludzi z pasj? i do?wiadczeniem, które gwarantuje pewno?? i punktualno?? realizowanych przez nas us?ug transportowych. Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji o ka?dej porze co umo?liwia ?atwy dost?p do informacji. Poprzez najnowsze technologie, sta?y rozwój i indywidualne dostosowanie do potrzeb klienta zapewniamy najwy?sz? jako?? us?ug transportowych.Dysponujemy samochodami dostawczymi i cie?arowymi które w sposób niezawodny dostarcz? towar w wybrane miejsce i w okre?lonym czasie.Nie mniej wa?ny jest segment transportu dla osób fizycznych jeste?my gotowi wstanie zapewni? fachow? i sprawn? obs?ug? przy przeprowadzkach,transporcie mebli,wyposa?enia biur ,mieszka? domów.Naszymi baga?ówkami przewieziesz miedzy innymi:lodówk?, pralk?, zmywark?, biurko, komod?, meblo?ciank?, fotel, tapczan, rogówk?, a tak?e materia?y budowlane (ze stal? w??cznie), materia?y stolarskie, elementy wyposa?enia wn?trz itp. itd.Mo?liwy jest przyjazd na miejsce w celu omówienia warunków zlecenia przed jego realizacj? transportu. Jeste?my firm? dyspozycyjn? 24 godziny na dob?, wi?c wykonujemy zlecenia bez ogranicze? czasowych, z sobotami i niedzielami w??cznie. W zale?no?ci od potrzeb firma jest w stanie zapewni? stosown? ilo?? pracowników do realizacji zlecenia.Dostosujemy si? do indywidualnych potrzeb klienta .Mo?liwa negocjacja cen jak i równie? wcze?niejsza rezerwacja terminów.Rachunek zwyk?y lub VAT Dzia?amy Szybko, Tanio, Solidnie.Jeste?my cz?onkami Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach wi?c nie jeste?my lud?mi z przypadku po prostu mo?na nam zaufa?.Ponad 20 lat w bran?y transportowej.Wspó?pracuj?c z nami zyskasz solidnego partnera na drodze do sukcesu!
Transport Katowice Organizuje kompleksowe przeprowadzki mieszka? biur i firm Jeste?my wstanie zapewni? fachowa i sprawna obs?ug? przy przeprowadzkach transporcie mebli wyposa?enia biur i mieszka? Transport baga?owy to nasza specjalno?? ... Oferujemy:przewóz towarów przeprowadzki (mieszka?, domów, biur, sklepów, magazynów) wynajem samochodów dostawczych wraz z kierowc?.U nas przewieziesz m. in. lodówk?, pralk?, zmywark?, biurko, komod?, meblo?ciank?, fotel, tapczan, rogówk?, a tak?e materia?y budowlane (ze stal? w??cznie), materia?y stolarskie, elementy wyposa?enia wn?trz itp. itd. Mo?liwy jest przyjazd na miejsce w celu omówienia warunków zlecenia przed jego realizacj?. Jeste?my firm? dyspozycyjn? 24 godziny na dob?, wi?c wykonujemy zlecenia bez ogranicze? czasowych, z sobotami i niedzielami w??cznie. W zale?no?ci od potrzeb firma jest w stanie zapewni? stosowna ilo?? pracowników do realizacji zlecenia. Wiec je?eli chc? Pa?stwo przewie?? rzeczy o wi?kszych gabarytach - jeste?my zawsze do dyspozycji. Ka?de zlecenie wykonamy sprawnie i profesjonalnie. Nasze auta s? przystosowane do przewo?enia mienia przesiedlenia, towarów na paletach i innych nietypowych towarów. Przewozimy towary nietypowe, których firmy kurierskie nie odbieraj? np:obrazy,fortepianów czy pianin.Od 1998 roku ?ci?le wspó?pracujemy z korporacj? taksówkow? Hallo Taxi Katowice.I w ramach kooperacji wykonujemy dla nich zlecenia transportowe.Tak wi?c nasze baga?ówki znaj? znakomicie aglomeracje Katowic i ?laska.
Biznes i Ekonomia
Firmy i Usługi
Motoryzacja
przeprowadzki katowice   transport katowice   uslugi transportowe   katowice   transport mebli katowice   przewoz rzeczy   transport   uslugi   przewoz   bagazowka katowice   taxi bagazowa   taxi   bagazowka   katowice   bagazowa katowice   sprzet agd   pianina   meble   Dec 3, 2009 marcusss

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 2.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 1

Oceń stronę


Inne linki z Biznes i Ekonomia

Reklama lotnicza. Fotografia lotnicza. Zdj?cia z lotu ptaka. Holowanie banerów reklamowych za PPG. Strona promuje lotnicz? fotografi? reklamow?. Fotografujemy, obiekty przemys?owe, agroturystyczne, imprezy plenerowe i sportowe. Zdj?cia nasze, fotografia z lotu ptaka wykorzystywana jest do reklamy internetowej, katalogów i materia?ów poligraficznych. Oferujemy i inne us?ugi lotnicze, takie jak holowanie reklam, zrzut upominków, kwiatów itp.
Kategoria:

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. oferuje szeroki wachlarz szkole? u?atwiaj?cych prowadzenie dzia?a? biznesowych, m.in. : szkolenia ISO, szkolenia zwi?zane z personelem odpowiedzialnym za jako?? oraz kadr? dokonuj?c? audytów. Firma oferuje tak?e szkolenia z zakresu: Lean Manufacturing, Problem Solving, FMEA oraz PPAP. TQM gwarantuje wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug a tak?e satysfakcj? klienta.
Kategoria:

Prowadzimy zaj?cia w nast?puj?cych obszarach (alfabetycznie):Coaching, Czas w pracy, Elastyczne formy zatrudnienia, Integracja, Kierowanie zespo?em, Komunikacja,Marketing, Negocjacje, Prezentacje i wyst?pienia,Obs?uga klienta, Rozwi?zywanie konfliktów i asertywno??, Savoir Vivre w biznesie, Sprzeda?,Telefoniczna obs?uga, Trening trenera,Zarz?dzanie Projektami. http://www.human.infocentrum.com
Kategoria:

Wa?ne jest, aby zapewni? odpowiedni poziom bezpiecze?stwa nie tylko pracownikom biurowym, ale równie? i tym, którzy wyruszaj? w trasy. Dobrze sprawdzaj? si? w tym rozwi?zania telematyczne. U?atwiaj? zarz?dzanie gospodark? paliwow? a ponadto wykrywaj? wszelkie nieprawid?owo?ci, optymalizuj? trasy przejazdu oraz automatycznie przypominaj? o kluczowych terminach. Wszystko to pozwala na zoptymalizowanie dzia?a? przedsi?biorstwa.
Kategoria:

WINEPORT to sklep z winem, ktory oferuje dostawe do biura lub domu. W sklepie mozna znalezc wina z calego Swiata w rewelacyjnych cenach, do tego bardzo atrakcyjny system rabatowy. Sklep sprzedaje skrzynki i pudelka na wino z mozliwoscia naniesienia logo sitodrukiem lub laserem w zaleznosci od wymogow klienta, realizujemy rowniez kosze okolicznosciowe zgodnie ze specyfikacja klienta.
Kategoria: