Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29552
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156616

Praca za granic?

142 Praca za granic? http://www.etat.net.pl/ Czy mo?na znale?? prac? za granic? samodzielnie? Tak, oczywi?cie, ale po co wywa?a? otwarte drzwi, wynajdywa? ko?o. Zaufaj profesjonalnej firmie maj?cej swojego przedstawiciela w Norwegii, zajmujacego si? kontaktami z przysz?ymi i obecnymi pracodawcamipracuj w Norwegii byggmester Biznes i Ekonomia praca w norwegi oferty   za granic?   pracuj w norwegii   po?rednictwo   agencja   praca skandynawia   przetwórstwo rybne   przemys? Jan 29, 2007

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Biznes i Ekonomia

Znajdziesz u nas najwi?kszy wybór herbat, naparów zio?owych, yerba mate oraz akcesoriów. W naszej ofercie znajduje si? równie? ?wie?o palona kawa - Smart Coffee. Stawiamy na najwy?sz? jako?? naszych produktów i us?ug. Nasz sukces to dziesi?tki tysi?cy zadowolonych klientów. Ch?tnie wspó?pracujemy z odbiorcami hurtowymi, oferujemy wysokie rabaty.
Kategoria:

Serwis po?rednicz?cy w sprzeda?y nieruchomo?ci , domów i dzia?ek w Warszawie i okolicach. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? , informacjami , dost?pnymi og?oszeniami zawartymi na naszej stronie internetowej .
Kategoria:

Firma Ekobhp dostarcza us?ugi w dziedzinach ochrony ?rodowiska ?wiadczone na rzecz korporacji instytucji, kontraktów czy inwestycji. Szeroki wachlarz mo?liwo?ci szkole?, dokumentacja BHP, pisanie wniosków o wydanie zezwole? , porad? w zdobywaniu ?rodowiskowych uwarunkowa?. Sposobno?? zakupu w sklepie BHP, jak równie? dzia?alno?? podgajaj?ca na odbieraniu odpadów medycznych i weterynaryjnych. Wychodzenie vis a vis oczekiwaniom nabywców, szybka i specjalistyczna pomoc podmiotom gospodarczy, instytucjom jak i inwestorom.
Kategoria:

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu Anglia Walia Irlandia Jurista Wypadek na terenie Anglii, Walii, Irlandii. Jurista kompleksowo zajmie si? wszystkimi formalno?ciami zwi?zanymi z dochodzeniem odszkodowa? za doznane obra?enia w wypadkach, które mia?y miejsce na terenie Anglii. Skontaktuj si? z nami je?eli mia?e?: wypadek w miejscu pracy, wypadek drogowy, wypadek obejmuj?cy transport publiczny, dozna?e? urazu sportowego czy aktu przemocy. W imieniu Klienta wyst?pujemy tak?e o: zwrot kosztów leczenia i opieki medycznej, zwrot utraconego dochodu na skutek wypadku, inne koszta. www.juristapoland.pl
Kategoria:

Ró?norodno?? i bogato?? ofert biur ksi?gowych i rachunkowych nasuwa pytanie, w jakim zakresie mog? wykona? one swoje us?ugi. Otó? wiele biur rachunkowych oferuje kompleksowe rozwi?zania, dzi?ki wspó?pracy z ró?nymi profesjonalistami z ró?nych dziedzin. Przede wszystkim biuro rachunkowe zajmie si? dokumentacj? do Urz?du Skarbowego oraz innych urz?dów i instytucji pa?stwowych, poprowadzi tak?e ewentualn? kontrol? podatkow? i udzieli wszelkich porad. Ponadto biuro takie mo?e tak?e przej?? rozliczenia w zakresie kadr i p?ac, a ponadto stanowi? dla swojego zleceniodawcy biuro doradcze. Jak zatem wida? biuro rachunkowe dzi?ki swoim us?ugom zapewni prawid?ow? prac? oraz rzeteln? dokumentacj? dla swojego zleceniodawcy. Je?eli szukasz profesjonalnego biura rachunkowego które ?wiadczy kompleksowe us?ugi polecamy Biuro Rachunkowe PROEFEKT.
Kategoria: