Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27025
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152296

KALKULATOR TAXI - oblicz cen? kursu, cenniki wszystkich korporacji

14519 KALKULATOR TAXI - oblicz cen? kursu, cenniki wszystkich korporacji http://www.tanietaxi.pl Kalkulator ceny kursów - dzi?ki naszej stronie mo?esz si? dowiedzie? ile powiniene? zap?aci? za kurs taxi. W naszej bazie znajdziesz kilkaset firm z ca?ej Polski wraz z aktualnymi cennikami. Mo?liwo?? obliczenia optymalnej trasy przejazdu, przybli?onego czasu podró?y, oraz ceny kursu. Skorzystaj z naszej aplikacji - dzi?ki nam zaoszcz?dzisz czas i pieni?dze. Firmy i Us?ugi
Internet i Komputery
Motoryzacja
TAXI   ceny   cenniki   radio taxi   radiotaxi   korporacje   wszystkie ceny   zamawianie online   online   numery   Mar 5, 2010 Przemek

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 3.17 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 18

Oceń stronę


Inne linki z Firmy i Us?ugi

Je?li zale?y nam, by wa?na dla nas rzecz nie zosta?a uszkodzona podczas transportu, w?ó?my j? w bezpieczny karton, wytrzyma?? kopert?, torb? czy te? tub?. Wszystkie te rzeczy, gwarantuj?ce, ?e paczka dojdzie ca?a i zdrowa do celu, ma firma Tupakus.pl w swojej bogatej ofercie. Kartony to najbardziej uniwersalny sposób na skuteczne zapakowanie przedmiotów. Bezproblemowo firma Tupakus.Pl jest w stanie zaoferowa? wiele rodzajów wysokiej jako?ci kartonów. Firma dysponuje tradycyjnymi kartonami klapowymi, tak?e w kolorze bia?ym. Nasz karton, który wysy?amy, mo?na równie? zabezpieczy? w kolorowe ta?my pakowe. Innym powszechnym sposobem na zabezpieczenie przedmiotów przed na przyk?ad wilgoci? podczas podró?y s? koperty b?belkowe. Natomiast torebki strunowe s? bezcenne, wtedy kiedy chcemy bezpiecznie przewie?? np. ?ywno??. W ofercie firmy znajd? si? równie? tuby tekturowe, czyli co? bez czego wi?kszo?? in?ynierów nie rusza si? z domu. Te i inne niezb?dne rzeczy przy pakowaniu znajduj? si? w bogatej ofercie Tupakus.Pl.
Kategoria:

Firma Grafcolor z Cz?stochowy funkcjonuj?ca w bran?y reklamowej zaprasza do zapoznania si? z jej ró?norodn? ofert?. Proponuje firmom oraz agencjom reklamowym przede wszystkim wycinanie liter z folii, PCV, pleksi, wycinanie laserem z pleksi, niskonak?adowy druk ulotek, druk wielkoformatowy, wykonywanie prezenterów grawerowanych, a tak?e wydruki na samoprzylepnej folii bia?ej, transparentnej, wylewnej, banerowej i okiennej. Gwarantuje najwy?sz? jako?? wszystkich produktów oraz u?ycie tylko sprawdzonych i innowacyjnych technologii do ich produkowania. Pracownicy z zapa?em oraz zaanga?owaniem podejm? si? ka?dego ze zlece?, równie? tego nietypowego. Dzi?ki rzetelno?ci, solidno?ci oraz uczciwo?ci firma zdoby?a ogromn? ilo?? zadowolonych klientów. Na wszelkie us?ugi proponuje korzystne ceny, jak równie? rabaty i upusty. Wykwalifikowana kadra udzieli wszelakiej pomocy oraz porady ka?demu klientowi. Wi?cej szczegó?ów na stronie www.
Kategoria:

Aktywne poszukiwanie i b?yskawiczne znajdowanie kontrahentów, zapewnienie bezpiecze?stwa przeprowadzanych transakcji oraz wygody klientom – to atuty agencji nieruchomo?ci Remax Gold w Sosnowcu. Wyró?nia si? ona na tle konkurencji tym, ?e oferuje kompleksow? obs?ug? na wszystkich etapach dzia?a? zwi?zanych ze sprzeda?? lub wynajmem domów, mieszka?, dzia?ek i lokali u?ytkowych, zapewniaj?c wszechstronn? pomoc i doradztwo. Poszukuj?c nabywców i promuj?c oferty swoich klientów, biuro prowadzi dzia?ania terenie ca?ego regionu ?l?skiego.
Kategoria:

W naszej ofercie znajduje si?: - wyjmowanie z?amanego kluczyka, - otwieranie po w?amaniu, - otwieranie bez oryginalnych kluczyków - odblokowanie stacyjki Otwieramy samochody wszystkich marek oraz modeli. W swoim wyposa?eniu posiadamy profesjonalny sprz?t dzi?ki któremu wszystkie zamki otwieramy bezinwazyjnie, nie niszcz?c zamka ani lakieru. Dzia?aj?c w ten sposób pomniejszamy koszty zwi?zane z otwarciem auta do minimum. W tej bran?y potrzeba bardzo du?ej wiedzy oraz precyzji, poniewa? zamki to bardzo delikatne podzespo?y, wi?c kilka nieprawid?owych decyzji i zamek mo?na wyrzuci? albo odda? do naprawy. Nasz? wiedz? i do?wiadczenie zdobywali?my przez wiele lat dzia?aj?c w bran?y awaryjnego otwierania samochodów. Przez ten czas mieli?my do czynienia z wieloma ?atwymi a tak?e ze skomplikowanymi sytuacjami. Z ka?d? sytuacj? sobie ?wietnie radzili?my, poniewa? dla nas najwa?niejsza jest satysfakcja klienta. Wspó?pracujemy z policj?, Stra?? Miejsk?, S?u?b? Celn?, firmami windykacyjnymi oraz du?ymi i ma?ymi przedsi?biorstwami. Posiadamy Licencje Policji I oraz II stopnia, a tak?e koncesje Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji. To potwierdza nasze kwalifikacje oraz profesjonalizm.
Kategoria:

Aktywno?? Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez adwokata Les?awa Mrozka mie?ci sprawy z dziedziny prawa karnego, a przede wszystkim obrona w sprawach z oskar?enia publicznego, a tak?e sporz?dzanie zawiadomie? do organów ?cigania o dokonanych wykroczeniach. Tworzymy tak?e ró?nego typu pisma procesowe, pozwy, wnioski, apelacje. Oprócz tego podejmujemy si? prowadzenia spraw z powództwa cywilnego, spraw z zakresu prawa rodzinnego w tym spadkowe, rozwodowe. Powinno si? zaznaczy?, ?e mecenas Les?aw Mrozek zako?czy? tak?e aplikacj? radcowsk? i s?dow?, a tak?e jest na li?cie pretendentów na syndyków prowadzon? przez Prezesa S?du Okr?gowego w Katowicach i Gliwicach. Zach?camy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Kategoria: