Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27025
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152296

Testy Gimnazjalne

15353 Testy Gimnazjalne http://www.testygimnazjalne.net.pl Serwis po?wi?cony testom gimnazjalnym i egzaminowi gimnazjalnemu. Na stronie mo?na znale?? baz? zada? z zesz?ych lat, jak równie? pobra? program, zawieraj?cy kilkaset rozwi?zanych zada? z poprzednich egzaminów gimnazjalnych. Pobierz program i zdaj testy matematyczno-przyrodnicze. Program cieszy si? du?? popularno?ci? w?ród gimnazjalistów. Forum serwisu pozwala na dyskusje zwi?zane z egzaminem i testami gimnazjalnymi. Nauka i Edukacja
Ró?ne Inne
testy gimnazjalne   egzamin gimnazjalny May 25, 2010 Tomek

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Nauka i Edukacja

O?rodek Szkolenia Kierowców „Orze?” stawia na najwy?sz? jako?? szkolenia. Do ka?dego podchodzimy indywidualnie. Wykwalifikowana kadra instruktorska, z wieloletnim do?wiadczeniem w szkoleniu „nowych kierowców” charakteryzuje si? wysok? kultur? osobist?, cierpliwo?ci? oraz wysokim poczuciem humoru, co zapewnia efektywne szkolenie w przyjaznej atmosferze i gwarantuje wysoki poziom nauczania.
Kategoria:

Zmie? swoje spojrzenie na zarabianie pieni?dzy - ?Bogaty ojciec, finansowa gra Cashflow biedny ojciec? to ?wiatowy bestseller Roberta Kiyosaki, który pomo?e Ci w uzyskaniu gra Cashflow finansowa finansowej niezale?no?ci.
Kategoria:

Zapraszamy na strony uczelni WSB - Wy?szej Szko?y Bankowej. Jeste?my najwi?ksz? grup? uczelni biznesowych w Polsce! Oferujemy szeroki wybór kierunków studiów w 13 miastach (mi?dzy innymi w Poznaniu, Wroc?awiu, Gda?sku i Toruniu). Sprawd? dost?pne kierunki studiów podyplomowych, licencjackich i magisterskich w ró?nych formach kszta?cenia (studia dzienne, weekendowe). Zobacz te? dodatkowe formy kszta?cenia - studia MBA czy szko?y j?zykowe i szkolenia dodatkowe. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert?.
Kategoria:

Dzi?ki naszym ekspertom wszyscy zainteresowani osobistym rozwojem i motywacj? wewn?trzn? maj? sposobno?? poddania si? profesjonalnym kursom skutecznej motywacji online, a tak?e wykonania fachowego testu psychometrycznego Reiss Motivation Profile, za po?rednictwem którego realne jest uzyskanie ?ci?le sprecyzowanego profilu motywacyjnego badanego. To stanowi za? szans? na okre?lenie jego mocnych stron, a w konsekwencji efektywne wypracowanie w?a?ciwych metod sprawnej komunikacji z lud?mi i rozwi?zywania konfliktów czy kszta?towania dalszej ?cie?ki ?yciowej. Nasi pracownicy przygotuj? dla Ciebie raport oraz jego skrupulatne omówienie.
Kategoria:

Larson - Akademia J?zykowa zaprasza do nauki j?zyka angielskiego przez Internet bez wychodzenia z domu. Kursy odbywaj? si? przez komunikator Skype i za pomoc? w?asnej platformy e-learningowej. Zaj?cia prowadzone s? z wykorzystaniem Metody Callana w niewielkich grupach lub indywidualnie. Posiadamy ofert? dla ka?dego poziomu zaawansowania. Prowadzimy nabór przez ca?y rok. Oferujemy kursy innych j?zyków metod? bezpo?redni?. Gratis - 4 lekcje próbne.
Kategoria: