Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29333
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156279

Antytrynitarze a Trójca ?wi?ta

17859 Antytrynitarze a Trójca ?wi?ta http://antytrynitarianie.pl Zapraszamy do zapoznania si? z materia?ami ,które mog? by? przydatne nie tylko dla teologów , religioznawców i historyków....
Dajemy odpowied? na m.in. pytania ...Kim s? "antytrynitarze" ( antytrynitarianie)?
Jaki by? i jest (jest) wp?yw "znanych antytrynitarzy" na histori? i spo?ecze?stwo? Czy dogmat o Trójcy ?wi?tej ma oparcie w Pi?mie ?wi?tym?Prezentujemy fakty i argumenty , dbaj?c o prost? form? przekazu i oparcie na ?ród?ach , ?atwo dost?pnych do sprawdzenia( historia i Pismo Swi?te).Zapraszamy do zapoznania si? z informacjami z naszej strony i do wyrobienia sobie w?asnego zdania w tym temacie. Antytrynitarze ( Antytrynitarianie )
Nauka i Edukacja
Różne Inne
Kultura i Sztuka
Trójca ?wi?ta   trynitarze   trynitarianie   antytrynitarze   Pismo ?wi?te   Biblia   historia   homoousios May 11, 2011 Przemek

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 5.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 12

Oceń stronę


Średnia ocena zarejestrowanych użytkowników: 5.00 5.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 1

Ocenione przez
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /domains/edwin.pl/public_html/lib/form_validation.lib.php on line 40
Kasia (data: 06-Jul-2011)
Temat: Czy Bóg jest Trójcą ?
Treść: Ciekawa forma i dająca do myślenia treść. Gratulacje.
Ocena:

Inne linki z Nauka i Edukacja

Kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Szko?a j?zyków Kraków Indywidualne podej?cie do ka?dego s?uchacza: rozpoznanie jego potrzeb i wybranie optymalnej metody. Kursy j?zykowe: w?oskiego, francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpa?skiego.
Kategoria:

Ka?dy, kto zleca napisanie prac liczy na to, ?e jego praca magisterska lub licencjacka b?dzie oryginalna. Powinien zwróci? szczególn? uwag? na ofert? firmy, z któr? zamierza podj?? wspó?prac?. Musi zorientowa? si?, czy oferta dotyczy sprzeda?y prac ju? istniej?cych czy pisania na zamówienie i czy zajmuj? si? t? dzia?alno?ci? osoby z wy?szym wykszta?ceniem. Aby zapozna? si? ze szczegó?ami naszej oferty zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.
Kategoria:

Zach?camy do skorzystania z oferty O?rodka Dokszta?cania Zawodowego www.odz.com.pl który zajmuje si? profesjonalnymi szkoleniami BHP oraz szkoleniami przeciwpo?arowymi przeznaczonymi dla pracowników na wszystkich stanowiskach. Stosujemy nowoczesne techniki, elastyczno??, profesjonalizm, do?wiadczenie – wszystko gwarantuje wykonanie wszelkich powierzonych zlece? na najwy?szym poziomie. Oferujemy do?wiadczonych i solidnych fachowców, zapewniamy konkurencyjne ceny, wybierz www.odz.com.pl
Kategoria:

Chcesz zacz?? studia na kierunku takim jak grafika reklamowa i multimedialna? Skorzystaj z oferty na uczelni Wy?szej Szko?y Europejskiej, która przygotuje ci? do wykonywania zawodu w zakresie projektowania grafiki u?ytkowej. Dzi?ki nam poznasz wszystkie podstawowe oraz bardziej zaawansowane umiej?tno?ci w programach graficznych. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.
Kategoria:

Nasza szko?a, która dzia?a od kilku lat zatrudniamy instruktorów, którzy do pracy podchodz? z pasj? i zaanga?owaniem, dlatego te? macie Pa?stwo zapewnienie, ?e z nami prawo jazdy mo?na zda? bez trudu!!! W OSK Szybcy i Niezawodni kursy prowadzone s? w ma?ych grupach a jazdy wy??cznie indywidualnie . W naszej szkole zdawalno?? za pierwszym razem jest bardzo wysoka. Naszych instruktorów cechuj? cierpliwo??, zaanga?owanie i poczucie potrzeby spe?nienia misji edukacyjnej . Ka?dy z naszych instruktorów prezentuje indywidualne podej?cie do kursanta, co pozwala mu z powodzeniem i bez trudu zda? egzamin Pa?stwowy w WORDzie. Marzysz o prawie jazdy - zapisz si? do OSK Szybcy i Niezawodni! O?rodek Szkolenia Kierowców SZYBCY I NIEZAWODNI nauczy Was sztuki bezpiecznego i pewnego prowadzenia samochodu w ka?dej sytuacji. Dlaczego warto nas wybra??Znajdujemy si? w mie?cie gdzie siedzib? ma Word , szkolimy na takich samych autach, jak wozy egzaminacyjne z WORDu, badania lekarskie na miejscu w siedzibie szko?y,dopasowujemy swoje grafiki do twoich mo?liwo?ci, je?dzimy tak d?ugo, a? jeste? gotowy na egzamin je?dzimy dopóki nie b?dziesz gotowa na egzamin}, nasze wyk?ady s? z ?ycia wzi?te , pracujemy od rana do wieczora !
Kategoria: