Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27034
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152313

Multiselect

27698 Multiselect http://multiselect-policyjny.pl Dost?p do przeró?nych narz?dzi edukacyjnych u?atwia pozyskanie dobrze p?atnego zatrudnienia osobom, które lubi? i chc? si? uczy?. Dla przysz?ych policjantów lub ludzi, którzy powa?nie my?l? o pracy w policji, przygotowali?my szereg pomocy naukowych dost?pnych na naszej stronie internetowej. S? to pomoce interaktywne typu testy, przypominaj?ce stosowany w rekrutacji test Multiselect oraz wiele informacji specjalistycznych niezb?dnych kandydatom. Nauka i Edukacja multiselect   testy psychologiczne do policji   testy do policji May 19, 2017 linkhousee

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Nauka i Edukacja

Dzi?ki naszym ekspertom wszyscy zainteresowani osobistym rozwojem i motywacj? wewn?trzn? maj? sposobno?? poddania si? profesjonalnym kursom skutecznej motywacji online, a tak?e wykonania fachowego testu psychometrycznego Reiss Motivation Profile, za po?rednictwem którego realne jest uzyskanie ?ci?le sprecyzowanego profilu motywacyjnego badanego. To stanowi za? szans? na okre?lenie jego mocnych stron, a w konsekwencji efektywne wypracowanie w?a?ciwych metod sprawnej komunikacji z lud?mi i rozwi?zywania konfliktów czy kszta?towania dalszej ?cie?ki ?yciowej. Nasi pracownicy przygotuj? dla Ciebie raport oraz jego skrupulatne omówienie.
Kategoria:

International Coaching Certification. Oferujemy business coaching, executive coaching, szkolenia z coachingu zako?czone mi?dzynarodowym certyfikatem organizacji coachingowej IICD oraz szkolenia biznesowe z obszaru przywództwa i zarz?dzania, negocjacji i sprzeda?y oraz perswazji i rozwoju osobistego. Zapraszamy serdecznie do wspó?pracy z nami zarowno firmy jak i osoby prywatne.
Kategoria:

Prawo jazdy to rzecz wymagana w sytuacji wi?kszo?ci osób. Dokument przydaje si? zarówno na co dzie? jak i w pracy. Zdobycie prawka nie b?dzie jednak spraw? ?atw?. W wielu wypadkach musimy sporo razy podchodzi? do egzaminów i co smutne sporo razy sobie nie damy rady z jego zdaniem. Dobra nauka jazdy Warszawa b?dzie wi?c doskona?? pomoc? i wsparciem dla ka?dego ?wie?ego adepta sztuki jazdy. W takich punktach szkole? znacznie pro?ciej b?dzie si? da?o pozyska? dokument dzi?ki temu, ?e przygotowuj? one adeptów doskonale do pa?stwowego egzaminu. Na pewno wi?c prawo jazdy Warszawa ze wsparciem porz?dnej szko?y jazdy b?dzie znacznie dla nas ?atwiejsze oraz nie b?dzie nas tak denerwowa?o. Zaliczenie egzaminu z takim wsparciem b?dzie o wiele ?atwiejsze. Istotne te?, ?e w?a?nie ta szko?a jazdy nie oka?e si? szko?? nazbyt drog?. Tak? szko?? mo?e by? OSK Aurinko. Sprawd? nas!
Kategoria:

Emisja g?osu dla nauczycieli - serwis stworzony z my?l? o zdrowiu i kondycji g?osu nauczyciela- najwa?niejszym narz?dziu jego pracy.Dzi?ki kursom emisji g?osu dla nauczycieli dowiesz si? jPraktyczna wiedza i umiej?tno?ci, które pomog? ci zdrowiej i efektywniej pracowa? g?osem w szkole. ak zadba? o g?os, jak przygotowa? go do pracy i najlepiej wykorzysta? jego mo?liwo?ci w pracy nauczyciela. doskonalenie nauczycieli
Kategoria:

Jestem nauczycielk? kszta?cenia zintegrowanego z 19-letnim sta?em pracy. Pracuj? w Szkole Podstawowej w Markuszowej. Posiadam stopie? nauczyciela mianowanego, a obecnie przygotowuj? si? do awansu na nauczyciela dyplomowanego. Na stronie umieszczam swoje pomys?y na realizacj? zada? dydaktycznych, wychowawczych i opieku?czych, scenariusze uroczysto?ci szkolnych oraz inne materia?y pomocne w pracy nauczyciela klas m?odszych. Strona powsta?a, aby podzieli? si? z innymi swoimi do?wiadczeniami i osi?gni?ciami.
Kategoria: