Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29333
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156279

j?zyk-polski.pl

5699 j?zyk-polski.pl http://www.xn--jzyk-polski-rrb.pl/ Wszystko o j?zyku polskim w gimnazjum, liceum i na studiach. Wortal zawiera artyku?y,j?zyk-polski.pl teksty wierszy, lektur, tematy i zadania maturalne, poradniki pomagaj?ce napisa? rozprawk?, esej, felieton, opowiadanie, notatki z lekcji, opracowania lektur i wiele innych. Co? dla siebie znajdzie tutaj ucze?, jego rodzic, nauczyciel, student. Ka?dy z nich mo?e wzbogaca? zawarto?? wortalu o w?asne artyku?y. Nauka i Edukacja czytanie   zrozumienie   notatka   testy   tematy   rozprawka   esej   j?zyk   polski   liceum   Antyk   Biblia   ?redniowiecze   Renesans   Barok   O?wiecenie   Romantyzm   Pozytywizm   Modernizm   Mi?dzywojnie   Wspó?czesno??   matura   Jun 20, 2008

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Nauka i Edukacja

Firma szkoleniowo-doradcza opieraj?ca si? na rzeczywistym do?wiadczeniu swoich pracowników, zdobytym podczas realizacji projektów reorganizuj?cych struktury IT, outsourcingowych, wdro?eniach systemów zg?oszeniowych, systemów drukowania, procesów opartych o ITIL.
Kategoria:

Promyczek to doskona?y adres na rynku p?ockich przedszkoli. Je?eli nie bardzo masz pomys? gdzie odda? pod opiek? swoje dziecko to idealnie trafi?e?. Zapewniamy wszystko co potrzeba do odpowiedniej zabawy oraz rozwoju osobistego maluchów. Nasze przedszkole przez lata wypracowa?o doskona?? renom?, dlatego mo?esz skorzysta? z naszej pe?nej oferty bez jakichkolwiek obaw
Kategoria:

Zastanawiasz si? nad zrobieniem prawa jazdy? Je?eli tak wybierz szko?? jazdy z tradycjami, o elastycznym podej?ciu do kursanta, do?wiadczonych instruktorach, nowych pojazdach. W prawo jazdy ybierz profesjonalizm w ka?dym calu. Nauka jazdy w Krakowie - wybierz OSK Kusion.
Kategoria:

Dyktanda online, we? udzia? w dyktandzie sprawd? swoj? pisownie, zapoznaj si? z zasadami pisowni polskiej. Na stronie mo?na znale?? wszystko czego potrzebujesz do nauki ortografii. Ortografia
Kategoria:

Pragniesz zosta? nauczycielem, pedagogiem, animatorem spo?ecznym, pracownikiem socjalnym b?d? specjalist? od edukacji zdrowotnej? Zg?o? si? do Wy?szej Szko?y Edukacji Zdrowotnej i Nauk Spo?ecznych w ?odzi. Proponowane przez nas kierunki studiów I-szego i II-ego stopnia to pedagogika nauczycielska, praca socjalna, a tak?e wspomaganie rozwoju osobistego i przedsi?biorczo?ci. A je?eli nie przebywasz w ?odzi albo w okolicy, to wcale nie musisz rezygnowa? ze studiowania na naszej uczelni. Mo?emy Ci bowiem zaproponowa? nasze Studia Wspomagane Kszta?ceniem Na Odleg?o??, w ramach których na uczelni odbywaj? si? jedynie 2 zjazdy w semestrze, a pozosta?y czas sp?dza si?, u?ywaj?c platformy e-learningowej, która pozwala na kontaktowanie si? z wyk?adowc?, elektroniczne korzystanie z materia?ów dydaktycznych, jak równie? zaliczanie przedmiotów. Dodatkowe informacje:
Kategoria: