Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29552
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156615

Alegro

8533 Alegro http://www.alegro-aukcje.com.pl Licytacje internetowe to wygodne jak równie?bezpieczne sposoby na zakup oraz sprzeda? bez konieczno?ci wychodzenia z domu. Na popularnych stronach, jak allegro, ebay innymi s?owy ?wistak ka?dego dnia przewijaj? si? tysi?ce ofert handlowych, ró?nych dziedzin handlu. oprócz tego istnieje mo?liwo?? skorzystania z forum na którym inni konsumenci doradz? Ci gdzie najlepiej kupi?, a w razie k?opotu doradza w podobny sposób te? co kupi?. Internet i Komputery aukcje internetowe   alegro   licytacje   zakupy Apr 16, 2009 Irek

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Internet i Komputery

Nowa ksi??ka telefoniczna - wa?ne alarmowe numery telefoniczne , numery firm , numery kierunkowe . W portalu tak?e wiadomo?ci dotycz?ce firm telekomunikacyjnych (m.in tpsa) ich ofert i produktów. Zapraszamy do zapoznania si? z informacjami zawartymi na naszej stronie internetowej , dowiesz si? wi?cej na temat ksi??ki telefonicznej , jej najnowszych wyda? a tak?e o wartych wspomnienie wydarzeniach zwi?zanych z telekomunikacj? .
Kategoria:

Je?li szukasz programu do zmiany tapety na swoim laptopie, na którym zainstalowany jest okrojony Windows 7 Starter serdecznie zapraszam do przeczytania artyku?u oraz instrukcji, jak taki program zainstalowa? oraz u?y?. Je?li chcia?by? si? dowiedzie? czym jest Microsoft Office Excel oraz jak zacz?? w nim prac? to artyku? na ten temat równie? tutaj znajdziesz. Na koniec je?li nie do ko?ca masz poj?cie o sieciach komputerowych a ten temat coraz cz??ciej pojawia si? w Twoim ?yciu zajrzyj na blog.dobert.pl/20140625/wprowadzenie-do-sieci-komputerowych-cz-1.html. Wszystko napisane przez cz?owieka z kilkunastoletnim do?wiadczeniem we wsparciu u?ytkowników, z instrukcjami obrazkowymi oraz pomoc? mailow?.
Kategoria:

Kreujemy lub poprawiamy wizerunek firm. Od logo po papeter firmowy. Ksi?gi CI. Projektujemy serwisy, strony i wizytówki internetowe. Wykonujemy katalogi, broszury oraz wszelkie publikacje. Od projektu po druk. Fotografia u?ytkowa i reklamowa.
Kategoria:

Profesjonalne pokazy multimedialne i prezentacje biznesowe dla firm s? specjalno?ci? Studia-prezentacji. To znajduj?ce si? pod Warszaw? przedsi?biorstwo od wielu lat zajmuje si? tworzeniem prezentacji komputerowych. Dzi?ki zastosowaniu wyników bada? naukowych z dziedziny psychologii opracowywane przez nich pokazy multimedialne inspiruj? i przekonuj? oraz posiadaj? estetyczn? dla oka form?. Studio modyfikuje gotowe nades?ane przez klientów prezentacje. Poprawiaj? opraw? kolorystyczn? i czytelno?? slajdów oraz porz?dkuj? i koryguj? tekst na bardziej perswazyjny i prosprzeda?owy. Dodatkowo Studio-prezentacji prowadzi kursy z obs?ugi programu PowerPoint i prezentacji biznesowych dla menad?erów.
Kategoria:

Jeste?my przekonani, ?e wysoka jako?? ?wiadczonych przez nas us?ug w du?ej mierze zale?na jest od Pa?stwa oczekiwa?. To w?a?nie wy motywujecie nas do ci?g?ych zmian, jak równie? ci?g?ego rozwoju. Dzi?ki temu jeste?my w stanie dawa? z siebie jeszcze wi?cej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? aktualn? ofert?, je?li chodzi w?a?nie o napraw? komputerów, a by? mo?e b?dzie mog?o to dla Pa?stwa równie? mie? bardzo du?e znaczenie. Nie od dzi? wiadomo, ?e jednak jako?? ?wiadczonych us?ug musi by? na poziomie, by ca?o?? mia?a szans? idealnie si? sprawdzi?.
Kategoria: