Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29479
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156494

Us?ugi ksi?gowe Pozna?

8808 Us?ugi ksi?gowe Pozna? http://www.pareto.com.pl Firma Pareto to biuro rachunkowe w Poznaniu ?wiadcz?ce profesjonalne us?ugi ksi?gowe i podatkowe. Klientami firmy s? podmioty gospodarcze zwi?zane z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej we wszystkich bran?ach. Zapewniamy sprawn? obs?ug?, doradztwo i reprezentacj? klientów przed organami podatkowymi, celnymi i s?dami administracyjnymi. Zapraszamy do wspó?pracy. Biznes i Ekonomia
Firmy i Usługi
biuro rachunkowe pozna?   biuro rachunkowe   us?ugi ksi?gowe   biuro rachunkowo konsultingowe   pareto May 16, 2009 Bazuka

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Biznes i Ekonomia

Vademecum podatnika: kalkulatory, narz?dzia, przepisy, klasyfikacje, aktualno?ci, wzory umów, forum dyskusyjne. Serwis dla pocz?tkuj?cych i profesjonalistów. Nasi subskrybenci otrzymuj? codzienny biuletyn informacyjny. Witryna podatki.biz jest tworzona w celu masowego udost?pniania informacji podatkowej, poniewa? wychodzimy z za?o?enia, ?e informacja powinna by? maksymalnie dost?pna dla wszystkich, którzy musz? z niej korzysta?.
Kategoria:

Pozyskiwanie funduszy UE, dotacje unijne, consulting, doradztwo unijne, analizy profilu biznesowego, wnioski aplikacyjne, biznes plany, cash flow, analizy finansowe, studia wykonalno?ci, monta? finansowy, kompletowanie dokumentów, sprawozdania okresowe, rozliczanie dotacji, wnioski o p?atno??, monitoring i ewaluacja rezultatów, prognozy wydatków.
Kategoria:

Portal o wszystkim co ma wp?yw na wielko?? Twojego portfela, jak oszcz?dza? w sposób nie uprzykrzaj?cy ?ycia, opinie i porady ekspertów. Informacja o zawarto?ci witryn. Informacje ze ?wiata gospodarki, wiadomo?ci z gie?dy, wszystko o emeryturach i inwestycjach. Obowi?zki certyfikacji energetycznej budynków i mieszka? oraz nowo oddawanych do u?ytku.
Kategoria:

Dodatki do ?ywno?ci. Produkty dla przemys?u mi?snego, mlecznego, piekarniczego, przetwórstwa spo?ywczego i owocowo-warzywnego. Przyprawy, ekstrakty, koncentraty. Najnowsze technologie niemieckich firm. Import i doradztwo w zakresie przetwórstwa spo?ywczego. Dodatki do ?ywno?ci
Kategoria:

Prawo spadkowe jest jedn? z najcz??ciej wykorzystywanych dziedzin prawa, o której wiadomo?ci powinien posiada? doros?y cz?owiek. Z jakiego powodu? W g?ównej mierze dlatego, ?e z ga??zi? prawa b?dzie mia? do czynienia ka?dy cz?owiek. Na moim blogu prawniczym ujawniam informacj? na temat prawa spadkowego. Jakie fakty odnajdziesz po?ród zaprezentowanych na blogu? W du?ej mierze omawiam fakty na temat zachowku. Sprawy spadkowe o zachowek traktuje si? jako nale??ce najd?u?szych oraz powoduj?cych wiele w?tpliwo?ci. prowadzonym przeze mnie blogu przedstawiam w pierwszej kolejno?ci komu przys?uguje zachowek oraz kto jest zobowi?zany do zap?aty zachowku. Na prowadzonej przeze mnie stronie internetowej znajdziesz dodatkowo sporo informacji dotycz?cych dzia?u spadku. Inicjowanie post?powania spadkowego dotycz?cego dzia?u spadku nie jest zawsze konieczne, poniewa? dzia? spadku mo?e by? przeprowadzony tak?e w drodze umowy pomi?dzy osobami, którym przys?uguje prawo do spadku. Nie zawsze jest to uzasadnione, poniewa? powiniene? wiedzie? sporo informacji dotycz?cych tej instytucji prawa spadkowego. Gdy poszukujesz wiedzy z zakresu prowadzenia post?powania spadkowego i wiedzy w jaki sposób mog? by? prowadzone sprawy spadkowe znajdziesz je tak?e na moim blogu prawniczym. W?ród nich odszukasz mi?dzy innymi te dotycz?ce wydziedziczenia, dziedziczenia ustawowego lub odrzucenia spadku.
Kategoria: