Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27101
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152414

Wpisy [Tag : Ortodoncja]
Sort By :
Jestem stomatologiem specjalizuj?cym si? w ma?oinwazyjnej chirurgii stomatologicznej. Szczególnie interesuje mnie uzyskiwanie idealnych efektów estetycznych w leczeniu protetycznym na implantach oraz pokrywanie recesji dzi?s?owych i leczenie ubytków tkanek wokó? z?bów w przebiegu zapale? przyz?bia.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 27, 2009 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Klinika Stomatologii “European Dental Center” powsta?a z my?l? o wymagaj?cych Pacjentach oczekuj?cych profesjonalnej opieki stomatologicznej w wykonaniu najwy?szej klasy specjalistów i przy u?yciu technologii oraz sprz?tów stosowanych w ekskluzywnych klinikach. Lekarze z którymi wspó?pracujemy, to wysoko cenieni specjali?ci w takich dziedzinach stomatologii, jak: leczenie zachowawcze, protetyka, ortodoncja, implantologia i stomatologia kosmetyczna. Klinika kontynuuje do?wiadczenie i praktyk? prywatnych gabinetów stomatologicznych istniej?cych od 1990 roku.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 16, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Gabinet stomatologiczny w Poznaniu. W gabinecie u?ywamy nowoczesnych metod leczenia próchnicy, które s? ca?kowicie bezbolesne. W naszej ofercie znajduje si? leczenie zachowawcze, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia dzieci?ca a tak?e leczenie chorób przyz?bia.

Wizyta u stomatologa mo?e by? ca?kowicie bezbolesna, a w naszym Gabinecie znieczulenia przy zabiegach stomatologicznych traktowane s? jako standard. Dysponujemy zestawem ?rodków znieczulaj?cych oraz do?wiadczonym zespo?em lekarzy, co pozwala na wykonanie znieczulenia u ka?dego pacjenta.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Implanty z?bowe - Ewa i Piotr M?y?czak - dentysta Wroc?aw. Bezbolesna stomatologia zachowawcza dla wymagaj?cych pacjentów - ortodoncja, implanty Branemark, protetyka, choroby przyz?bia. WYsokiej klasy implanty w dobrej cenie, bezbolesne leczenie z?bów, ocena stanu uz?bienia i badania jamy ustnej. Badania jamy ustnej, ameryka?skie aparaty ortodentyczne sta?e. Implantologia - implanty, zapobieganie próchnicy, leczenie chorób przyz?bia, wybielanie z?bów, profilaktyka i RTG. Stomatolog i dentysta Wroc?aw, dolno?l?skie - gabinet implantologiczny i ortodontyczny.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 10, 2010 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

EfektDent to nowoczesne Centrum Stomatologii po?o?one w samym sercu Warszawa. Posiadamy najwy?szej klasy sprz?t renomowanych zagranicznych firm. Nasi stomatolodzy specjalizuj? si? w implantologii, ortodoncji, stomatologii estetycznej, protetyce, stomatologii dzieci?cej, stomatologii zachowawczej, endodoncji oraz chirurgii. Zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum Stomatologii
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 17, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Gabinet Stomatologiczny AMIDENT, w którym przyjmuje dobry stomatolog z wieloletnim do?wiadczeniem - lekarz stomatolog Jacek Ka?u?ny, istnieje w Warszawie (przy ul. Dzielnej 5, ul. Nerudy 1) od 1998 roku. Oferowane us?ugi to: stomatologia zachowawcza, profilaktyka, wybielanie z?bów, chirurgia, leczenie kana?owe, protetyka, naprawy protez, ortodoncja.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 16, 2010 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Votes: 1
Top Rated

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Klinika Candeo Wies?aw H?dzelek - gabinet stomatologiczny Pozna?, Bednarska, woj. wielkopolskie. Najnowsze technologie i bezbolesne leczenie - implantologia, protetyka, leczenie z?bów, implanty i ortodoncja. Najlepsi lekarze specjali?ci - na najwy?szym poziomie i w konkurencyjnych cenach. Gabinet dentystyczny, konsultacja - stomatologia estetyczna, usuni?cie kamienia naz?bnego, przegl?d jamy ustnej, leczenie z?bów i wybielanie z?bów. Protetyk, ortodonta, dentysta Pozna? - wysokiej jako?ci licówki, zabiegi specjalistyczne, korony porcelanowe, implanty.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 22, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Implanty, implanty jednocz??ciowe, implanty dwucz??ciowe, ortodoncja, stomatologia estetyczna, protetyka, wybielanie z?bów, aparaty ortodontyczne, aparaty ruchome, aparaty sta?e to najwa?niejsze z us?ug, które oferuje Centrum Stomatologiczne Demed. W przychodni zatrudnieni s? specjali?ci z takich dziedzin jak implanty, ortodoncja, stomatologia estetyczna, protetyka, stomatologia zachowawcza, endodoncja.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 19, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Chcesz lepiej zadba? o swoj? sprawno?? fizyczn?, kondycj? oraz pi?kny wygl?d? Udzielamy praktycznych porad i ciekawych wskazówek w obszernej tematyce zdrowia, urody, makija?u, zabiegów i innych. Czym s? choroby zawodowe i dlaczego s? gro?ne? Jak chroni? si? przed borelioz?? Dlaczego profilaktyka stomatologiczna jest tak wa?na i jak wybra? odpowiedniego specjalist?? Kiedy najlepiej wybra? si? do ortodonty? Jakie s? sposoby na perfekcyjny makija?? Odpowiedzi na te i wiele innych pyta? znajdziesz odpowied? na naszej stronie.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 4, 2017 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Wszystkich, którzy potrzebuj? us?ug stomatologicznych zapraszamy do Specjalistycznej Praktyki Ortodontyczno - Implantologicznej, kierowanej w Katowicach przez lekarzy Katarzyn? Namys?owsk? oraz Paw?a Namys?owskiego. To gabinet stomatologiczny, w jakim przeprowadzane s? wszelakie us?ugi stomatologiczne powi?zane z estetyk? uz?bienia, jego higien? a tak?e protetyka, ortodoncja, implantologia. Prezentowany gabinet posiada nowoczesn? aparatur? jak i przeszkolony personel, s?u??cy pomoc?. Nale?y podkre?li?, ?e gabinet ten wykonuje us?ugi w sposób kompleksowy, pocz?wszy od porady, diagnozy, po wykonanie zdj?? rentgenowskich oraz w?a?ciwe leczenie. Szczegó?owe informacje na temat bogatej oferty odnajdziecie Pa?stwo na stronie:
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 3 [Następna >]