Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29479
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156498

Wpisy [Tag : TAXI]
Sort By :
Jeste?my firm?, która oferuje przeja?dzRikszeki po ?cie?kach rowerowych Sopotu. Posiadamy 10 riksz. To najlepszy sposób poruszania si? po kurorcie- szybki, ekologiczny i przyjemny! Mo?esz znale?? nas przy ?cie?kach rowerowych w pasie nadmorskim. M.in. przy Barze Przysta? i obok wej?? na Molo. Mo?na równie? zamówi? riksz? telefonicznie pod numerem 600-138-504. Z nami zwiedzisz miasto, dowiesz sie o najwi?kszych atrakcjach, odwiedzisz wszystkie kluby w okolicy! Pami?taj, je?dzimy równiez w nocy wi?c bezpiecznie wrócisz riksz? z dyskoteki! Zadzwo? pod nr 600 138 504, zamów riksz?, a bezp?atnie dojedziemy we wskazane miejsce. To doskona?y sposób na szybkie przemieszczanie si? po mie?cie i zwiedzanie jego atrakcji! Obs?ugujemy równie? imprezy okoliczno?ciowe (wesela, urodziny, itp.)
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 17, 2008 Wejść: Ocena: 5.00 Votes: 2
Top Rated

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR


Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR


Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Taksówka – luksusowa, reprezentacyjna limuzyna, nowoczesny mercedes klasy E (211), jest do dyspozycji klientów na ?l?sku i poza nim. Obs?uga przejazdów biznesowych (VIP) - mo?liwy odbiór klientów z lotnisk: Katowice Pyrzowice i Kraków Balice. Doskonale nadaje si? do obs?ugi uroczysto?ci rodzinnych takich jak ?lub i wesele. P?atno?? gotówk? lub kart? p?atnicz?. Faktury VAT. Tel +48 501 478703
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 4 Ocena: 4.78 Votes: 9

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Jeste?my firm? specjalizuj?c? si? w transporcie baga?owym na terenie Krakowa i ca?ego kraju - wykonujemy us?ugi transportowe oraz przeprowadzki firm jak i osób prywatnych samochodami dostawczymi o ?adowno?ci 1,5 t i 2,0 t
Oferujemy:
* przeprowadzki firm i osób prywatnych
* przewóz sprz?tu AGD, RTV, materia?ów budowlanych
* i wiele innych przedmiotów/sprz?tów zleconych przez Pa?stwa
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 31, 2009 Wejść: 2 Ocena: 3.00 Votes: 2

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

U Nas kupisz przedmioty za SMS, ?ci?gniesz boty, Maphacki i inne programy do Diablo 2, przeczytasz ciekawe strategie i poradniki, organizujemy ute, turnieje oraz konkursy z nagrodami.
Handel przedmiotami, darmowe taxi, pomoc w przerzutach, wp, mi?a atmosfera na shoutboxie oraz wszystko czego dusza zapragnie!!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 30, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

taxi bus transfer Balice Katowice-Pyrzowice oferuje mi?dzymiastowy transport taxi z i na Lotniska Balice oraz Krakowa, do Katowic, na Lotnisko Pyrzowice, lotnisko Wroc?aw,Rzeszów do Zakopanego oraz inne, sprawd? nasze niskie ceny, rezerwacje, zamówienia, info. +48 662 905 905 lub www.taxibustravel.com.pl, wystawiamy FV.Oferujemy wycieczki regionalne
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 30, 2009 Wejść: 5 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

G?ównym profilem dzia?alno?ci Transport Katowice jest kompleksowa obs?uga podmiotów gospodarczych i indywidualnych w zakresie transportu drogowego.Naszym priorytetowym celem jest pe?ne zaspokojenie potrzeb klienta w segmencie transportowym poprzez profesjonaln? obs?ug? na najwy?szym poziomie.Firm? tworzy zespó? dynamicznych ludzi z pasj? i do?wiadczeniem, które gwarantuje pewno?? i punktualno?? realizowanych przez nas us?ug transportowych. Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji o ka?dej porze co umo?liwia ?atwy dost?p do informacji. Poprzez najnowsze technologie, sta?y rozwój i indywidualne dostosowanie do potrzeb klienta zapewniamy najwy?sz? jako?? us?ug transportowych.Dysponujemy samochodami dostawczymi i cie?arowymi które w sposób niezawodny dostarcz? towar w wybrane miejsce i w okre?lonym czasie.Nie mniej wa?ny jest segment transportu dla osób fizycznych jeste?my gotowi wstanie zapewni? fachow? i sprawn? obs?ug? przy przeprowadzkach,transporcie mebli,wyposa?enia biur ,mieszka? domów.Naszymi baga?ówkami przewieziesz miedzy innymi:lodówk?, pralk?, zmywark?, biurko, komod?, meblo?ciank?, fotel, tapczan, rogówk?, a tak?e materia?y budowlane (ze stal? w??cznie), materia?y stolarskie, elementy wyposa?enia wn?trz itp. itd.Mo?liwy jest przyjazd na miejsce w celu omówienia warunków zlecenia przed jego realizacj? transportu. Jeste?my firm? dyspozycyjn? 24 godziny na dob?, wi?c wykonujemy zlecenia bez ogranicze? czasowych, z sobotami i niedzielami w??cznie. W zale?no?ci od potrzeb firma jest w stanie zapewni? stosown? ilo?? pracowników do realizacji zlecenia.Dostosujemy si? do indywidualnych potrzeb klienta .Mo?liwa negocjacja cen jak i równie? wcze?niejsza rezerwacja terminów.Rachunek zwyk?y lub VAT Dzia?amy Szybko, Tanio, Solidnie.Jeste?my cz?onkami Zrzeszenia Transportu Prywatnego w Katowicach wi?c nie jeste?my lud?mi z przypadku po prostu mo?na nam zaufa?.Ponad 20 lat w bran?y transportowej.Wspó?pracuj?c z nami zyskasz solidnego partnera na drodze do sukcesu!
Transport Katowice Organizuje kompleksowe przeprowadzki mieszka? biur i firm Jeste?my wstanie zapewni? fachowa i sprawna obs?ug? przy przeprowadzkach transporcie mebli wyposa?enia biur i mieszka? Transport baga?owy to nasza specjalno?? ... Oferujemy:przewóz towarów przeprowadzki (mieszka?, domów, biur, sklepów, magazynów) wynajem samochodów dostawczych wraz z kierowc?.U nas przewieziesz m. in. lodówk?, pralk?, zmywark?, biurko, komod?, meblo?ciank?, fotel, tapczan, rogówk?, a tak?e materia?y budowlane (ze stal? w??cznie), materia?y stolarskie, elementy wyposa?enia wn?trz itp. itd. Mo?liwy jest przyjazd na miejsce w celu omówienia warunków zlecenia przed jego realizacj?. Jeste?my firm? dyspozycyjn? 24 godziny na dob?, wi?c wykonujemy zlecenia bez ogranicze? czasowych, z sobotami i niedzielami w??cznie. W zale?no?ci od potrzeb firma jest w stanie zapewni? stosowna ilo?? pracowników do realizacji zlecenia. Wiec je?eli chc? Pa?stwo przewie?? rzeczy o wi?kszych gabarytach - jeste?my zawsze do dyspozycji. Ka?de zlecenie wykonamy sprawnie i profesjonalnie. Nasze auta s? przystosowane do przewo?enia mienia przesiedlenia, towarów na paletach i innych nietypowych towarów. Przewozimy towary nietypowe, których firmy kurierskie nie odbieraj? np:obrazy,fortepianów czy pianin.Od 1998 roku ?ci?le wspó?pracujemy z korporacj? taksówkow? Hallo Taxi Katowice.I w ramach kooperacji wykonujemy dla nich zlecenia transportowe.Tak wi?c nasze baga?ówki znaj? znakomicie aglomeracje Katowic i ?laska.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 3, 2009 Wejść: 2 Ocena: 2.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kalkulator ceny kursów - dzi?ki naszej stronie mo?esz si? dowiedzie? ile powiniene? zap?aci? za kurs taxi. W naszej bazie znajdziesz kilkaset firm z ca?ej Polski wraz z aktualnymi cennikami. Mo?liwo?? obliczenia optymalnej trasy przejazdu, przybli?onego czasu podró?y, oraz ceny kursu. Skorzystaj z naszej aplikacji - dzi?ki nam zaoszcz?dzisz czas i pieni?dze.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 5, 2010 Wejść: 11624 Ocena: 2.92 Votes: 25
Hot

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Taxi Partner,

Twój Partner w Podró?y...

Serdecznie dzi?kujemy za odwiedzenie oraz zainteresowanie nasz? ofert?.

Jeste?my firm? specjalizuj?c? si? w transporcie taxi.

Aby spe?ni? oczekiwania naszych klientów gwarantujemy wysok? jako?? wykonywanych us?ug taxi, profesjonalizm naszych kierowców, bezpiecze?stwo i komfort jazdy oraz punktualno?? wraz z mi?? obs?ug?.

Bazuj?c na naszym do?wiadczeniu, mamy przyjemno?? przedstawi? szerok? ofert? ?wiadczonych przez nas us?ug.

W trosce o Pa?stwa bezpiecze?stwo zadbali?my aby ka?da taksówka posiada?a ubezpieczenie od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków pasa?erskich NNW.

Zapraszamy do szczegó?owego zapoznania si? z nasz? ofert? i skorzystania z naszych us?ug.

Dla naszych sta?ych klientów mamy znacz?ce rabaty cenowe, i najkorzystniejsze ceny przejazdów.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 11, 2010 Wejść: 1 Ocena: 1.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 3 [Następna >]