Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29600
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156679

Wpisy [Tag : angielskiego]
Sort By :
easySHIFT to biuro t?umacze? wykonuj?ce t?umaczenia tak przysi?g?e, jak i nieuwierzytelnione, profesjonalnie i po rozs?dnych cenach. Nasza oferta zawiera nast?puj?ce j?zyki: angielski, niemiecki, francuski oraz hiszpa?ski. Dodatkowe informacje na stronie: www.easyshift.pl. T?umacz przysi?g?y
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 30, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

T?umacz. Szybko, tanio, profesjonalnie. T?umaczenia zwyk?e, przysi?g?e, ustne. Tel. 22 826 22 32. Atet - Warszawa ul. ?wi?tokrzyska 20. T?umaczenia - angielski, t?umaczenia niemiecki, francuski, rosyjski
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

S?owniki i narz?dzia dla t?umaczy. Translatory online do t?umaczenia, s?ów, zda? i stron internetowych, linki i do materia?ów i porad dla t?umacza.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 30, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

PROLOG - szko?a j?zyków obcych w Krakowie. Angielski, egzaminy City&Guilds, niemiecki, kursy dla doros?ych, m?odzie?y i dzieci, kursy maturalne, kursy dla firm, wakacyjne kursy angielskiego i niemieckiego, angielski dla dzieci - Helen Doron, j?zyk polski, wydawca serii "HURRA!!!"Szko?a j?zyków obcychAngielski, KrakówNiemiecki, Kraków
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 16, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

http://www.angielski.ieAngielski w Dublinie. PSE Polska Szko?a J?zykowa w Dublinie zaprasza na intensywne i niedrogie kursy angielskiego: wieczorowe, weekendowe i przedpo?udniowe PSE Polish School of English in Dublin
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 19, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

6. NJA
Nauka J?zyka Agielskiego. Niekonwecjonalne metody nauczania, zaj?cia w ma?ych grupach, wszystkie poziomy. Dzieci, m?odzie? oraz doro?li. Nowy semestr zaczyna si? w pa?dzierniku. Zaj?cia odbywaj? si? na terenie Szczecina. NJA instnieje od roku 2000. Od pocz?tku swojego dzia?anie specjalizuje si? w nauczaniu j?zyka angielskiego.NJA
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 4, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

http://www.tanitlumacz.nazwa.plProfesjonalne i tanie t?umaczenia z j?zyka angielskiego i niemieckiego. Szybka realizacja zlece?. Po prostu tani tlumacz.com !!!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 8, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Unikalne kursy j?zyków obcych online. Naucz si? j?zyka bez wychodzenia z domu. ?atwo, szybko i skutecznie. GWARANCJA 100%
Nasza Platforma Edukacyjna oferuje kursy j?zyków obcych online:
angielskiego, niemieckiego, w?oskiego, hiszpa?skiego, francuskiego. Posiadamy
równie? bogaty zestaw ebooków i audiobooków pomagaj?cych w nauce.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 24, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Szko?a angielskiego Perceval z Warszawy zajmuje si? prowadzeniem kursów zbiorowych i
indywidulanych w zakresie j?zyka angielskiego. Uczymy studentów na ró?nych stopniach
zaawansowania. Nasi lektorzy to profesjonali?ci najwy?szej klasy. Zapraszamy do wspó?pracy
równie? firmy i inne instytucje.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 2, 2009 Wejść: 105 Ocena: 0.00 Votes: 0
Hot

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Nauka j?zyka angielskiego online – s?ownictwo, phrasal verbs, idiomy, gramatyka. Przyk?ady poprawnych form j?zykowych stosowanych w j?zyku angielskim wraz z ?wiczeniami online. Znale?? tutaj mo?na wiele wyra?e? i zwrotów z zakresu Business English. Znajduje si? tu równie? kompletna lista czasowników nieregularnych, listy synonimów i opposites, tongue twisters, skróty stosowane w j?zyku angielskim, ró?nice pomi?dzy British English a American English. Omówione s? poza tym najcz??ciej pope?niane b??dy w j?zyku angielskim oraz wyszczególnione s? najbardziej k?opotliwe wyrazy.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR