Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29466
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156476

Wpisy [Tag : autoholowanie]
Sort By :
http://www.ratownictwodrogowe.szczecin.pl/oferta.phphttp://www.ratownictwodrogowe.szczecin.pl/oferta.php?wiadczymy kompleksowe us?ugi w zakresie: ratownictwa drogowego, auto pomocy i obs?ugi assistance. Oferujemy min. holowanie pojazdów powypadkowych i uszkodzonych, dostawczych, maszyn rolniczych, wózków wid?owych, motocykli, TIR. Zach?camy do korzystania z naszych us?ug.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 20, 2007 Wejść: Ocena: 5.00 Votes: 1
Top Rated

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Autoholowanie Szczecin,
holowanie kraj i zagranica,
pomoc drogowa Szczecin,
warsztat naprawczy 24h,
awaryjne otwieranie pojazdów,
sprowadzanie aut z zagranicy,
profesjonalne lawety,
mo?liwo?? przewozu dwóch samochodów jednocze?nie,
holowanie wózków wid?owych.
tel-609-185-066http://autoholowanie-szczecin.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 18, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

?wiadczymy pomoc drogow? i holowanie pojazdów na terenie ca?ej Warszawy, okolic stolicy a tak?e w ca?ym kraju. Jeste?my dyspozycyjni 24 godziny na dob?. Naszymi atutami s? szybka reakcja na wezwanie, konkurencyjne ceny i do?wiadczenie w bran?y. Naszym klientom zapewniamy ca?kowite bezpiecze?stwo holowanego auta. Poza holowaniem aut oferujemy: wyci?ganie samochodów z rowu, dowóz paliwa na miejsce wypadku, wypompowywanie paliwa ze zbiornika, awaryjne otwieranie samochodów.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 11, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Autoholowanie kraj i zagranic, posiadamy parking strze?ony, wynajmujemy lawety
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Pomoc drogowa Szczecin, Niemcy,
Autoholowanie osobowe, ci??arowe, inne,
Holowanie TIR,
Laweta - kraj, zagranica,
Transport nietypowy,
Naprawy i diagnostyka,
Parking strze?ony,
Inne us?ugi dotycz?ce pomocy drogowej przez 24h na dob?.

Tel. 601-777-014
http://www.ratownictwo-drogowe.szczecin.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 25, 2010 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Votes: 2

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma zajmuj?ca si? autoholowaniem, sprowadzaniem aut z zagranicy, dowo?eniem paliwa, usuwaniem pojazdów z miejsc wypadku/kolizji, awaryjnym i bezuszkodzeniowym otwieraniem samochodów oraz ich napraw? dzia?a ju? od 2000 roku.
Posiadamy niezawodne autolawety do holowania pojazdów osobowych jak i dostawczych. Pomoc drogowa przyb?dzie w razie potrzeby nawet w ?rodku nocy, dlatego ?e pe?nimy dy?ury przez ca?? dob? 7 dni w tygodniu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 29, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma Ratownictwo Drogowe posiada wieloletnie do?wiadczenie w ?wiadczeniu us?ug pomocy drogowej i autoholowania. Mamy sprawdzony zespó?, który pracuje o ka?dej porze dnia i nocy, w ka?dych warunkach pogodowych.

Oferujemy:
- pomoc drogow? przez 24h,
- autoholowanie przez 24h,
- holowanie i transport ponadgabarytowy,
- wszystkie inne us?ugi powi?zane.

Zapewniamy, ?e b?dziesz zadowolony z naszej obs?ugi.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 9, 2010 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Je?li potrzebujesz pilnie autoholowania w Szczecinie lub okolicach, czy te? na terenie Niemiec, to dobrze trafi?e?.
Oferujemy sprawne, bezpieczne autoholowanie przez ca?? dob?. Mamy sprawdzony, pewny i ró?norodny sprz?t, dzi?ki któremu mo?emy wyje?d?a? do kilku wezwa? na raz.
Z nami mo?esz mie? pewno??, ?e szybko zareagujemy na wezwanie i profesjonalnie zajmiemy si? twoim autem.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 9, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

W nowoczesnych samochodach najcz??ciej zawodzi elektronika. Skomplikowane systemy elektroniczne znajduj? si? ju? w prawie ka?dym poje?dzie. Ich diagnoza wymaga cz?sto dost?pu do specjalistycznego komputera diagnostycznego. Na ogó? pracownicy pomocy drogowej posiadaj? takie uniwersalne urz?dzenia, które s?u?? wykrywaniu podstawowych usterek i kasowania b??dów. W wi?kszo?ci awarii komputer pojazdu uruchamia tryb serwisowy, który ogranicza moc i maksymaln? pr?dko?? samochodu – dzi?ki temu mo?na dojecha? do najbli?szego warsztatu. Cz?sto jednak samochodu w ogóle nie daje si? uruchomi?, wtedy jedynym rozwi?zaniem jest skorzystanie z pomocy drogowej, która zabierze samochód do stacji obs?ugi na lawecie. Dzi? niewiele usterek daje si? usun?? „od r?ki”. Cz?sto pomoc drogowa oferuje samochód zast?pczy na czas awarii.
Je?eli Twoje auto odmówi?o Ci pos?usze?stwa i nie wiesz co robi? dalej dzwo? do firmy Speed-Bus Mazur Dariusz z Lublina która pomo?e Ci z Twoim problemem.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 8, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Niezale?nie od tego, czy kto? dba o samochód, czy tylko eksploatuje go bez zwracania uwagi na jego konserwacj? i bie??ce naprawy, mo?e si? zdarzy?, ?e pojazd odmówi pos?usze?stwa. Pó? biedy, je?li przytrafi si? to pod domem – wtedy po prostu wystarczy przesi??? si? na inny ?rodek lokomocji, a auto odda? do warsztatu. S? jednak takie sytuacje, ?e samochód psuje si? na trasie, a wówczas jedynym ratunkiem jest odholowanie go do mechanika albo wezwanie fachowca na miejsce. Pomoc drogowa nie musi wcale oznacza? za?adowania naszych czterech kó?ek na lawet?, mo?e polega? w?a?nie na dokonaniu naprawy na miejscu. Wiele firm specjalizuje si? w tego typu us?ugach, a mobilni mechanicy ciesz? si? du?? popularno?ci?.
Je?eli auto odmówi?o Ci pos?usze?stwa i musisz je sholowa? do warsztatu dzwo? do P.H.U. Hol-Max z Wroc?awia. Firma ta us?ugi ?wiadczy przez ca?? dob?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 8, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]