Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29466
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156476

Wpisy [Tag : biuro]
Sort By :
Tworzenie aplikacji internetowych i nie tylko, webdevelopment, nowoczesne technologie webowe. Programowanie PHP, Java, C++, Object Pascal. Kompleksowa obs?uga serwisów internetowych. Web 2.0 - dynamiczne aplikacje oparte o AJAX. Wykorzystanie CSS, XHTML, XSLT, XMLSchema, SOAP, projektowanie aplikacji XML. Blog i portfolio. Nowoczesne technologie, bazy danych SQL.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 16, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Pomorska Platforma Nieruchomo?ci to najwi?ksza baza aktualnych ofert i klientów poszukuj?cych, a tak?e ca?y szereg us?ug specjalistycznych, to najwi?ksza i dost?pna we wszystkich punktach Trójmiasta sie? agencji nieruchomo?ci, gwarantuj?ca najwy?szy poziom obs?ugi klienta a tak?e najszybszy proces kupna, sprzeda?y czy wynajmu nieruchomo?ci. Pomorska Platforma Nieruchomo?ci to dost?pna we wszystkich punktach Trójmiasta sie? agencji nieruchomo?ci, baza ofert i klientów gwarantuj?ca najwy?szy poziom obs?ugi a tak?e najszybszy proces kupna, sprzeda?y czy wynajmu domu, mieszkania czy dzia?ki.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 10, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

profesjonalna firma zajmuj?ca si? dostarczaniem oraz instalacj? systemów multimedialnych. M?ody, dynamiczny, ale i do?wiadczony zespó? dba o pe?n? satysfakcj? ka?dego klienta. Zajmujemy si? sprz?tem takim jak projektory multimedialne, tablice interaktywne, windy do projektorów, windy do telewizorów i wiele innych. Specjalizujemy si? równie? w kompleksowych realizacjach sal konferencyjnych, sal szkolnych jak i zaawansowanych systemach kina domowego.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 10, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Lunar oferuje: ekskluzywne meble gabinetowe w okleinach naturalnych import z Hiszpanii, oraz systemy mebli pracowniczych i gabinetowych w melaminie. Projektujemy meble tak?e od podstaw oraz apartamenty. Cenniki dost?pne s? na Naszej stronie wraz z opisami technicznymi. Posiadamy sta?y stan magazynowy z mo?liwo?ci? dostawy w ci?gu 5 dni. Powa?nym uzupe?nieniem oferty s?: stanowiska call center, meble metalowe, szafki kartotekowe metalowe i biurowe, szafy ubraniowe, rega?y aktowe, szafy aktowe, magazynowe, meble do wyposa?enia sal konferencyjnych, krzes?a, fotele.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Nieruchomo?ci Ko?skie, w Ko?skich i okolicach, sprzedam, kupi?, zamieni?.
Nieruchomo?ci Ko?skie, Sprzedam, kupi?, wynajm?, dzia?k?, mieszkanie, dom, nieruchomo??, zamieni?, w Ko?skich, Ko?skie, okolice, powiat konecki, opoczy?ski, przysuski, lokal, u?ytkowy, us?ugowy, biuro, przedstawicielstwo, poszukujemy, lokatorskie, spó?dzielcze
w?asno?ciowe prawo do lokalu mieszkalnego, hipoteka, przekszta?cenie, wykup
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma istnieje od 1991 roku. Oferujemy us?ugi na t?umaczenia pisemne i ustne we wszystkich dziedzinach. T?umaczenia pisemne - specjalistyczne, literackie, strony WWW, lokalizacja oprogramowania, t?umaczenia uwierzytelnione (przysi?g?e). T?umaczenia ustne - konsekutywne, konferencyjne, symultaniczne (kabinowe, szeptane). T?umaczenia s? zgodne z norm? ISO 9001:2008. Udzielamy pe?nej gwarancji odno?nie jako?ci i terminowo?ci. Zatrudniamy elit? t?umaczy zamieszka?ych tak w kraju, jak i za granic?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Dzi?ki naszej firmie mo?esz zwi?kszy? zyski swojej firmy. Pomo?emy równie? korzystnie rozliczy? z urz?dem skarbowym osoby prywatne. Jeste?my grup? specjalistów w dziedzinie ksi?gowo?ci i rachunkowo?ci. ?wiadczymy szeroki zakres us?ug dla osób prywatnych i firm. Dzi?ki naszemu internetowemu serwisowi ksi?gowemu mo?esz nam zleci? prowadzenie ksi?gowo?ci i rachunkowo?ci twojej firmy. Jeste?my tak?e do dyspozycji przy rozliczeniach podatków do zwrotu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasza ofert? dost?pn? na stronie internetowej.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Art-Biuro kompleksowo zaopatruje biura i firmy w materia?y biurowe, ?rodki czysto?ci i spo?ywk?. Zamówienia realizowane s? w 24 godziny, dowóz bezp?atny na terenie Wroc?awia. Nasz biuroserwis zapewnia swoim klientom najwy?szy poziom ?wiadczonych us?ug, oferuj?c im dogodne warunki wspó?pracy. Zamówione materia?y biurowe dostarczane s? bezp?atnie w ci?gu 24h. W wyj?tkowych sytuacjach zamówienie realizowane s? jeszcze tego samego dnia.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 3, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Od 15 lat komputeryzujemy firmy i instytucje. ?wiadczymy szereg us?ug, od pomocy w wyborze sprzetu oraz oprogramowania poprzez instalacj?, monta?, wdro?enia, serwis i asyst? powdro?eniow?. Jako Autoryzowany Partner firmy Sage oferujemy programy Symfonia dla niemal?e ka?dej dziedziny biznesu w tym najlepszy na ?wiecie CRM ACT! by Sage.
Jeste?my dost?pni na terenie woj wlkp.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

najwi?kszy wybór projektów,najni?sze ceny,Krzysztof, Szcz??niak, projekty, inwentaryzacje, portfolio, wielorodzinne, jednorodzinne, hale, us?ugowe, wizualizacje, grafika, Ogrodzieniec, urbanistyka, geologia, nieruchomo?ci, 3d,biuro, projektowe, elewacje, przekroje, rzuty, materia?y, dom, budowa?, budynki, kierownik, konstrukcje, instalacje, certyfikaty, audyt, ks, studio, obliczenia, archicad, autocad
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 15, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: [< Poprzednia] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [Następna >]