Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29552
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156614

Wpisy [Tag : curriculum vitae]
Sort By :
Blog Borkowscy - strona prywatna Piaseczno. Strona rodzinna Marcina Katarzyny i Maciusia Borkowskich. Rodzina, prywatna galeria zdj?? i wszystko to co najlepsze z ?ycia wzi?te. Strona prywatna Borkowskich. Poznajmy si?
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 28, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Serwis zajmuj?cy si? pisaniem cv i listów motywacyjnych na zamówienie klienta oraz udost?pnianiem wzorów cv oraz przyk?adów listów motywacyjnych na ró?ne stanowiska. W serwisie mo?na te? wykona? test preferencji zawodowych oraz skorzysta? z kreatora cv, który u?atwi napisanie w?asnej aplikacji. List motywacyjny nie musi by? problemem.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 30, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Potrzebujesz pomocy w zakresie t?umaczenia tekstów, pism, korespondencji Firmowej, CV? poszukujesz materia?ów naukowych do skomponowania pracy licencjackiej, magisterskiej ? chcesz stworzy? oryginaln? prezentacj? multimedialn?? je?eli tak, to ta oferta jest skierowana do Ciebie!! Skorzystaj z us?ug Firmy PRESTIGE, Firmy któr? tworzy zespó? zgranych, wykwalifikowanych, posiadaj?cych bogate do?wiadczenie zawodowe osób, które s?u?? pomoc? w zakresie wielu dziedzin nauki i które w swojej pracy kieruj? si? dewiz? Firmy jak? jest „solidno??, profesjonalizm, kreatywno?? i presti?”. Zapoznaj si? z ofert?, umieszczon? na stronie internetowej.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 15, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Stworzenie fachowego CV nie jest wbrew pozorom tak bezproblemowe, jak na pierwszy rzut oka mog?oby wygl?da?. Trzeba zwróci? uwag? na sporo, na pozór nieistotnych nawet elementów, które ostatecznie potrafi? mie? znaczny wp?yw na to, czy zostaniemy wezwani na rozmow? kwalifikacyjn?. Na naszym portalu dowiesz si?, w jaki sposób napisa? CV w taki sposób, ?eby Twoje szanse na przebicie si? w?ród t?umu potencjalnych konkurentów okaza?y si? jak najwy?sze.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 2, 2012 Wejść: 5 Ocena: 5.00 Votes: 13

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Ludzie szukaj? pracy z wielu ró?nych powodów. Dla jednych priorytetem s? wysokie zarobki, dla innych mo?liwo?? rozwoju zawodowego i poczucia spe?nienia zawodowego. Najcz??ciej na poszukiwanie pracy skazane s? jednak osoby, które s? bezrobotne. Niezale?nie od przyczyn, ka?dy kto stara si? o stanowisko pracy, musi napisa? ?yciorys zawodowy, znany szerzej pod nazw? Curriculum Vitae. Dobrze napisany ?yciorys zawodowy znacznie zwi?ksza szans? kandydata na zdobycie zatrudnienia.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 7, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR