Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29474
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156489

Wpisy [Tag : egzaminy]
Sort By :
CATest umo?liwia generowanie zestawów arkuszy testów sprawdzaj?cych o dowolnej tematyce. Generuje: testy, sprawdziany, kartkówki, ankiety. Komputerowe wspomaganie testowania. Przeznaczony dla osób prowadz?cych szkolenia. forum dla nauczycieli.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 22, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Oficjalna strona Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze: Aktualno?ci, Galeria szkolna, Og?oszenia, Najlepsze prace, Plan lekcji, Osi?gni?cia, ?ycie szko?y, O nas, Twórczo?? plastyczna, Zaj?cia pozalekcyjne, Nagrody i certyfikaty, Programy edukacyjne. Najlepsza szkolna witryna internetowa w konkursie Eduseek - edycja maj 2009. Zapraszamy serdecznie
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 16, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strona warszawskiego Klubu Sztuk Walki SIDEKICK, oferuj?cego zaj?cia z kick-boxingu z elementami muay thai dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Zapraszamy wszystkich: kobiety i m??czyzn;
dzieci, m?odzie? i doros?ych; pragn?cych trenowa? rekreacyjnie i chc?cych osi?ga? sukcesy w zawodach sportowych;
pocz?tkuj?cych i zaawansowanych. Prowadzimy zaj?cia z walki sportowej (semi contact, light contact, full contact, low kick, muay thai, pointfighting) i samoobrony. Zapewniamy:
wszechstronny rozwój psychofizyczny, mi?? atmosfer? na treningach, fachow? opiek? trenersk?, treningi przez ca?y rok,
regularne egzaminy na stopnie szkoleniowe, podzia? na grupy wiekowe i wed?ug poziomu zaawansowania, dla najlepszych mo?liwo?? udzia?u w zawodach sportowych, letnie zgrupowania.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 31, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kurs rysunku przygotowuj?cy do egzaminów wst?pnych na architektur?. Kurs jest pe?nym przygotowaniem do egzaminów na Wydzia?y Architektury.
Program obejmuje zagadnienia podstaw kompozycji, zasad perspektywy, konstrukcji podstawowych bry? geometrycznych, ?wiat?ocienia, waloru, zieleni, oraz tematy egzaminacyjne z poprzednich lat. Do rozpocz?cia nauki mo?na przyst?pi? w ka?dym momencie, poniewa? nie jest wymagane wcze?niejsze przygotowanie plastyczne.
Lekcje rysunku odbywaj? si? w Gliwicach, w ka?d? sobot?, bez przerwy od po?owy wrze?nia do egzaminów w czerwcu. Lekcje kreaKtywnych prowadzone s? w 8 osobowych grupach od 9:00-13:00 oraz 13:00-17:00.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 9, 2010 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strona warszawskiego Klubu Sztuk Walki SIDEKICK, oferuj?cego treningi grupowe i zaj?cia indywidualne z kick-boxingu, boksu oraz muay thai dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Zapewniamy zaj?cia na najwy?szym poziomie dydaktycznym, dostosowane do wieku, poziomu zaawansowania i mo?liwo?ci psychofizycznych ?wicz?cych. Naszym celem jest wyszkolenie ludzi wszechstronnie sprawnych, o wysokich umiej?tno?ciach walki i samoobrony, odczuwaj?cych przyjemno?? i satysfakcj? z uzyskiwanych post?pów oraz zadowolenie z czynnego uprawiania sportu. Oferujemy profesjonalny sprz?t treningowy, regularne egzaminy na stopnie szkoleniowe, dla najlepszych starty w zawodach.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 7, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kurs rysunku przygotowuj?cy do egzaminów wst?pnych na architektur?. Kurs jest pe?nym przygotowaniem do egzaminów na Wydzia?y Architektury.
Program obejmuje zagadnienia podstaw kompozycji, zasad perspektywy, konstrukcji podstawowych bry? geometrycznych, ?wiat?ocienia, waloru, zieleni, oraz tematy egzaminacyjne z poprzednich lat. Do rozpocz?cia nauki mo?na przyst?pi? w ka?dym momencie, poniewa? nie jest wymagane wcze?niejsze przygotowanie plastyczne.
Lekcje rysunku odbywaj? si? w Katowicach, sosnowcu, bytomiu
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 14, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR