Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29474
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156489

Wpisy [Tag : emocje]
Sort By :
Galeria – najciekawsze zdj?cia w internecie, najzabawniejsze foty, fotografia cyfrowa, tradycyjne, fotomonta?, rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, albumy,artystyczne fotografie i wiele innych
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 18, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Fotografia ?lubna: zdj?cia plenerowe ?lubne, fotograf na ?lub, artystyczna fotografia ?lubna. Zdj?cia ?lubne wykonywane z pasj?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 13, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Fotografia ?lubna Pozna?. Zachowaj na d?ugie lata pi?kne chwile i emocje zwi?zane z tym wspania?ym dniem! Oferuj? fotografi? ?lubn? w Poznaniu a tak?e w dowolnej cz??ci Polski.Fotografia ?lubna Pozna?, wielkopolska, ca?a Polska.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 12, 2009 Wejść: 4 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Psychologia - jaka jest? Psychologia w teorii i praktyce. Jakie wymagania trzeba spe?ni?, aby uzyska? status psychoterapeuty, jakie wyró?niamy szko?y psychologiczne, motywacje i antymotywacje do zdrady, moc autoprezentacji. Na naszych stronach dowiesz si? wi?cej!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 24, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

?lub to chwila wyj?tkowa i niepowtarzalna. Ka?dy chcia?by zachowa? wspomnienia o nim jak najd?u?ej w pami?ci. W?a?nie dlatego fotografia ?lubna cieszy si? coraz wi?kszym powodzeniem. Dobry fotograf utrwali wszystkie najwa?niejsze momenty tego wspania?ego dnia, by?cie mogli, si?gaj?c po album, cieszy? si? w ka?dej chwili pi?knymi wspomnieniami.

Ka?de zlecenie traktuj? indywidualnie, tak aby w jak najlepszym stopniu Was usatysfakcjonowa?. Najcz??ciej moja praca zaczyna si? ju? w czasie Waszych przygotowa? do ?lubu i od tej chwili towarzysz? Wam ca?y dzie?: w czasie ceremonii, przyj?cia czy pleneru. Je?li macie ochot? na dodatkowe zdj?cia plenerowe w tygodniu po?lubnym, tak u?o?ymy program aby?cie byli zadowoleni, w ko?cu to Wasza najwa?niejsza chwila.

U?ywam cyfrowego sprz?tu firmy Nikon w po??czeniu z doskona?a optyk?. Wi?kszo?? zdj?? poddawanych obróbce komputerowej przed wykonaniem odbitek.
Zazwyczaj fotografuj? w P?ocku i w okolicach, ale jak zachodzi potrzeba dalszego dojazdu nic nie stoi na przeszkodzie, zawsze mo?emy si? umówi?.
Efekty mojej pracy otrzymacie w postaci najwy?szej jako?ci odbitek, ich rozmiar i ilo?? ustalimy wed?ug Waszego uznania. Oczywi?cie, je?li b?dziecie sobie tego ?yczy?, otrzymacie je w starannie wykonanym albumie. Dodatkowo otrzymacie tak?e prezentacj? nagran? na p?ycie DVD oraz wszystkie pliki gotowe do powiele? w laboratoriach fotograficznych te? na p?ycie dvd.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 10, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Fotografia ?lubna
Wyj?tkowe i pi?kne zdj?cia ?lubne
reporta?/plener/wesele
Zdj?cia ?lubne, jako uwiecznianie najpi?kniejszych chwil podczas tego wyj?tkowego dnia, to dla mnie najwi?ksze wyzwanie. Staram si? uchwyci? te momenty, które po latach b?dziecie mogli prze?y? z rado?ci? na nowo.
Wk?adam du?o serca i pracy w to, aby efekt moich dzia?a? spe?ni? Wasze oczekiwania.
Moja oferta skierowana jest do osób, które ceni? jako?? i estetyk?. Wszystkie fotografie poddawane s? autorskiej
obróbce cyfrowej.
Wykonuj? zdj?cia na terenie ca?ego kraju.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 8, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strona przedstawia krótk? charakterystyk? dzia?alno?ci Compleo S.C. , m.in. szeroki wachlarz oferowanych form edukacji w zakresie teorii Tradycyjnej Medycyny Chi?skiej, stosowane formy terapii (akupunktura, terapia manualna, psychoterapia, mikrokinezyterapia), jak równie? opis zespo?u terapeutów, s?u??cych pomoc? naturalnymi metodami. Na stronie zamieszczono równie? galeri? zdj?? przedstawiaj?c? przyk?adowy zabieg terapeutyczny, jakim jest akupunktura. Witryna zawiera tak?e zak?adk? z mog?cymi przyda? si? linkami odsy?aj?cymi m.in. do stron dla dzieci czy do witryn wspomagaj?cych akcje charytatywne.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 6, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR