Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29543
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156611

Wpisy [Tag : fotografia slubna]
Sort By :
zdj?cia ?lubneFotografia ?lubna fenger.pl * Reporta? * Sesje plenerowe * Film * Realizacje filmowe z dwóch kamer 3CCD, monta? nieliniowy i authoring DVD. Pe?ny cyfrowy postprocessing.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 27, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Profesjonalne zdj?cia ?lubne oraz fotografia ?lubna - Uroczysto?? za?lubin jest wyj?tkow? chwil? w Waszym ?yciu. Warto uwieczni? te jedne z najpi?kniejszych momentów tak, aby nawet po wielu latach wraca? do nich z u?miechem i czu? niesamowit? atmosfer? tego wydarzenia.

fotografia ?lubnazdj?cia ?lubnefotograf ?l?sk
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 6, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Zdj?cia ?lubne i plenerowe. Wy tez mo?ecie mie? tak? pami?tke z uroczystych chwil swego ?ycia. W dniu ?lubu zatrzymam dla Was na fotografii najbardziej wzruszaj?ce i szcz??liwe chwile.SZALONE PLENERYNastrojowe zdj?cia z ko?cio?aZapraszam na zdj?cia plenerowe
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 15, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Velvet Studio - fFotografia ?lubnaotografia ?lubna. Wyj?tkowe, artystyczne i niebanalne zdj?cia ?lubne. Subtelne i estetyczne fotografie, które potrafi? wzruszy?. Pi?kna fotografia ?lubna - obs?ugujemy ca?y kraj. Zdj?cia ?lubneFotografia ?lubna
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 5, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

http://slub.fotoraf.com.plFOTORAF - profesjonalna fotografia ?lubna bez stresu, interesuj?ce zdj?cia ?lubne, portretowe, kompleksowa obs?uga foto imprez. Fotografia dla wymagaj?cych! To jedyny taki dzie? w ?yciu, warto go uwieczni? na pi?knych zdj?ciach! Tak by d?ugo wspomina? ten niezwyk?y dzie?. Napisz lub zadzwo?, mile sie zaskoczysz fotografia to nasza pasja! Dla nas nie ma rzeczy niemo?liwych. Zapraszamy!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 8, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Specjalizujemy si? w fotografii reporta?owej i studyjnej. W naszej pracy do ka?dego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Dok?adamy wszelkich stara? aby fotografie nasze by?y zawsze najwy?szej jako?ci. Nasze do?wiadczenie w po??czeniu z najnowszym cyfrowym sprz?tem daje nam mo?liwo?? realizacji zlece? nawet w najtrudniejszych warunkach
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 27, 2008 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Fotografia ?lubna Pozna?. Zachowaj na d?ugie lata pi?kne chwile i emocje zwi?zane z tym wspania?ym dniem! Oferuj? fotografi? ?lubn? w Poznaniu a tak?e w dowolnej cz??ci Polski.Fotografia ?lubna Pozna?, wielkopolska, ca?a Polska.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 12, 2009 Wejść: 4 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

?lub to chwila wyj?tkowa i niepowtarzalna. Ka?dy chcia?by zachowa? wspomnienia o nim jak najd?u?ej w pami?ci. W?a?nie dlatego fotografia ?lubna cieszy si? coraz wi?kszym powodzeniem. Dobry fotograf utrwali wszystkie najwa?niejsze momenty tego wspania?ego dnia, by?cie mogli, si?gaj?c po album, cieszy? si? w ka?dej chwili pi?knymi wspomnieniami.

Ka?de zlecenie traktuj? indywidualnie, tak aby w jak najlepszym stopniu Was usatysfakcjonowa?. Najcz??ciej moja praca zaczyna si? ju? w czasie Waszych przygotowa? do ?lubu i od tej chwili towarzysz? Wam ca?y dzie?: w czasie ceremonii, przyj?cia czy pleneru. Je?li macie ochot? na dodatkowe zdj?cia plenerowe w tygodniu po?lubnym, tak u?o?ymy program aby?cie byli zadowoleni, w ko?cu to Wasza najwa?niejsza chwila.

U?ywam cyfrowego sprz?tu firmy Nikon w po??czeniu z doskona?a optyk?. Wi?kszo?? zdj?? poddawanych obróbce komputerowej przed wykonaniem odbitek.
Zazwyczaj fotografuj? w P?ocku i w okolicach, ale jak zachodzi potrzeba dalszego dojazdu nic nie stoi na przeszkodzie, zawsze mo?emy si? umówi?.
Efekty mojej pracy otrzymacie w postaci najwy?szej jako?ci odbitek, ich rozmiar i ilo?? ustalimy wed?ug Waszego uznania. Oczywi?cie, je?li b?dziecie sobie tego ?yczy?, otrzymacie je w starannie wykonanym albumie. Dodatkowo otrzymacie tak?e prezentacj? nagran? na p?ycie DVD oraz wszystkie pliki gotowe do powiele? w laboratoriach fotograficznych te? na p?ycie dvd.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 10, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Zajmujemy si?:

Kompleksow? obs?ug? i koordynacj?: O?wiadczyn, Wieczoru Panie?skiego, Wieczoru Kawalerskiego, Przygotowa? do ?lubu, Za?lubin i Przyj?cia Weselnego, B?d? s?u?ymy pomoc? w poszczególnych etapach przygotowa?.
Kompleksow? organizacj? ró?nego rodzaju przyj?? okoliczno?ciowych: studniówek, komunii, chrzcin, bankietów itp.
Obs?ug? firm : bankiety, szkolenia
Ca?o?ciow? dekoracj? sal weselnych, aut, ?wi?ty? oraz dekoracje plenerowe.
Florystyk?: Wi?zanki ?lubne, Bukiety Okoliczno?ciowe, Kompozycje kwiatowe.
Sprzeda?? artyku?ów ?lubnych i weselnych.
Fotoreporta?em ze ?lubu i wesela, komunii, chrzcin i innych imprez
Oferta b?dzie ci?gle wzbogacana o nowe us?ugi.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Profesjonalna fotografia ?lubna. Wykonujemy zdj?cia ?lubne podczas przygotowa?, ceremonii, pleneru zabawy. Fotografia ?lubna któr? zapami?tasz. Reporta?owe zdj?cia ?lubne. Oferujemy równie? wideofilmowanie. Fotografia ?lubna to pasja i sposób na ?ycie. Reporta?owe zdj?cia ?lubne wykonywane przez dwóch fotografów - obserwatorów - rejestruj?cych pe?ne emocji wydarzenia za pomoc? obiektywu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 15, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]