Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29474
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156492

Wpisy [Tag : jazdy]
Sort By :
Je?li chcesz zosta? przysz?ym kieruj?cym i otrzyma? prawo jazdy, najpierw musisz zda? kurs. Prawo jazdy Warszawa - zobacz baz? szkó? jazdy w Warszawie. Na naszej stronie znajdziesz darmowy podr?cznik do nauki jazdy, który opisuje wszystkie najwa?niejsze zagadnienia prawa o ruchu drogowym. W serwisie znajdziecie pa?stwo tak?e forum dyskusyjne po?wi?cone tematyce nauki jazdy.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 19, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Jeste?my dynamicznie rozwijaj?cym si? o?rodkiem kszta?cenia kierowców. Zapewniamy komfortowe warunki nauki jazdy wszystkim kursantom. Zadbali?my tak?e o wiedz? teoretyczn? swoich klientów. Sala wyk?adowa dostosowana jest do standardów europejskich. tablice informacyjne, stanowiska komputerowe, materia?y edukacyjne.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 16, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Serwis e-podroznik.pl s?u?y do wyszukiwania rozk?adów jazdy polskich
przedsi?biorstw komunikacyjnych takich jak PKS, PKP oraz busy. Rozk?ad jazdy
prezentowany jest zarówno w formie tabliczek przystankowych jak i wyszukiwarki po??cze?. Mo?na tak?e wyszukiwa? po??czenia z przesiadkami.rozk?ad jazdy PKS
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 30, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Prywatna strona instruktora nauki jazdy Tomasza Skiby. Solidne przygotowanie oraz nauka jazdy umo?liwiaj?ca bezproblemowe zdanie egzaminu. Kurs na prawo jazdy to przyjemno??, wystarczy wyrozumia?a oraz dobrze przygotowana osoba instruktora. Zapraszam. O?rodek Szkolenia Kierowców w Che?mie.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 18, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

www.muszkieter.plMuszkieter firma przewozowa z Kielc przewozy rozk?adowe regularne z Kielc do Buska Zdroju, Staszowa,Po?a?ca, Sandomierza,Kazimierzy Wielkiej,Pi?czowa, Chmielnika,Rakowa. Wynajem busów autobusów autokarów i mikrobusów na wyjazdy okoliczno?ciowe wesela przysi?gi
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 11, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Szkolenie kandydatów na kierowców w Poznaniu - kursy nauki jazdy kat. B, doszkalanie. Oferta skutecznej nauki pod okiem fachowych i do?wiadczonych instruktorów. Szkolimy bezpiecznych kierowców. Zapraszamy do zapoznania si? i skorzystania z naszej oferty. http://www.nauka-jazdy.poznan.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 16, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kolejowe forum dyskusyjne. Forum po?wi?cone tematyce kolejowej: przewozy pasa?erskie i towarowe, tabor i infrastruktura, oferty i promocje, album zdj??. INFOkolej
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 16, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

O?rodek Szkolenia Kierowców CRAZY organizuje kursy na prawo jazdy kat. A i B, a tak?e kursy doszkalaj?ce oraz udoskanalaj?ce technik? jazdy.

CRAZY jest o?rodkiem powsta?ym z nastawieniem na nowatorskie metody nauczania. Zaj?cia prowadzane s? w lu?nej, klubowej atmosferze przez m?od?, lecz wykwalifikowan? kadr?. Ka?dego kursanta traktujemy w sposób indywidualny, dzi?ki czemu wi?kszo?? z nich zdaje egzamin pa?stwowy ju? za pierwszym razem.

Naszym kursantom oferujemy konkurencyjne ceny, ATRAKCYJNE PROMOCJE, dogodne raty bez oprocentowania, kursy weekendowe.

Wi?cej informacji o naszych cenach i promocjach znajdziesz na: http://www.oskcrazy.pl

Zapisy:
al. Beliny-Pra?mowskiego 9/11 IIp, Kraków
tel. 0-12 357-32-10, kom. 662-159-454
e-mail: kursy@oskcrazy.pl , gg: 7706478, http://www.oskcrazy.pl

ZAPRASZAMY!!!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 26, 2008 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Zapraszamy na kursy prawa jazdy kat;b;. Gwarantujemy profesjonalne nauczanie w bezstresowych warunkach. Oferujemy atrakcyjne ceny, promocje, raty, materia?y szkoleniowe gratis, wysoki standard sal wyk?adowych, fiaty grande punto ; jak na egzaminie.
W naszej Szkole Nauki Jazdy mog? Pa?stwo rozpocz?? kurs w ka?dy poniedzia?ek.
Kurs Podstawowy na Prawo Jazdy kat. B sk?ada si? z cz??ci teoretycznej i cz??ci praktycznej. Rozpoczynamy od cz. teoretycznej ( wed?ug przepisów musi to by? minimum 30 godzin lekcyjnych zaj?? ). Podczas tzw. wyk?adów przekazujemy Pa?stwu w przyst?pny sposób niezb?dn? teoretyczn? wiedz? z zakresu przepisów Prawa o Ruchu Drogowym, bezpiecznego poruszania si? po drogach i z zakresu techniki prowadzenia pojazdu. Równie? podczas tych zaj?? wspólnie rozwi?zujemy wszystkie pytania testowe z bazy pyta? egzaminacyjnych. Na pierwszych zaj?ciach otrzymuj? Pa?stwo materia?y, z których sami poza zaj?ciami mo?ecie pog??bia? swoj? wiedz? i ?wiczy? rozwi?zywanie zada? testowych w domu. Równie? w naszej Sali wyk?adowej s? komputery do Pa?stwa dyspozycji.
W naszej Szkole cz??? teoretyczna trwa trzy i pó? tygodnia. Jest to osiem spotka? ka?de po 3 godziny zegarowe z dwiema krótkimi przerwami. Zaj?cia odbywaj? si? w naszej Sali Wyk?adowej w ka?dy poniedzia?ek i czwartek od godz. 17.00. Na ostatnim spotkaniu cz. teoretycznej przeprowadzany jest tzw. Egzamin Wewn?trzny (wymóg ustawowy ). Egzamin ten ma s?u?y? sprawdzeniu nabytej wiedzy, jednak nie powinien on budzi? jakichkolwiek obaw - w naszej Szkole wszyscy Kursanci egzamin ten zaliczaj? pozytywnie.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 16, 2009 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Nauka Jazdy OMEGA powsta?a z inicjatywy instruktora z wieloletnim do?wiadczeniem w prowadzeniu pojazdów jak równie? szkoleniu kandydatów na przysz?ych kierowców.
Nasza szko?a wspó?pracuje z lekarzem uprawnionym do bada? kierowców.
Zapraszamy na nauk? jazdy w naszej szkole.
Dewiz? szko?y jest przygotowanie przysz?ego kierowcy do jazdy samochodem w taki sposób aby posiada? umiej?tno?? podejmowania samodzielnych decyzji w ruchu drogowym, by? pewny siebie, respektowa? prawa innych uczestników ruchu, odznacza? si? wysok? kultur? jazdy by? odporny na stres.
Co w efekcie ko?cowym skutkuje wysok? zdawalno?ci? na egzaminie pa?stwowym jak równie? ?mia?ym i bezpiecznym w??czeniem si? w ruch drogowy bez nadzoru instruktora.

Dysponujemy sal? wyk?adow? wyposa?on? w pomoce dydaktyczne, pe?nowymiarowym placem manewrowym jak równie? pojazdami tego samego typu jak na egzaminie pa?stwowym.

Nasza szko?a wspó?pracuje z lekarzem uprawnionym do bada? kierowców.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 3, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]