Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29474
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156492

Wpisy [Tag : jedzenie na telefon]
Sort By :
Zamawianie jedzenia do domu ewoluowa?o czego du?o ludzi i firm nie zd??y?o jeszcze zauwa?y?. Powsta?a strona dzi?ki której mo?liwe jest zamawianie dowolnego jedzenia z bardzo wielu lokali w ca?ej Polsce za pomoc? jedynie kilku klikni?? a nie tak jak do tej pory - wchodz?c na stron? lokalu i czytaj?c wybrane pozycje do telefonu. Ma to, oprócz oczywistej, tak?e inn? ogromn? zalet? - mo?na korzysta? z ka?dej promocji oferowanej przez lokal. P?atno?ci dokonywane s? przy odbiorze u dostawcy, wi?c nie zwi?ksza si? ryzyko wyst?puj?ce przy zamawianiu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 4, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Planet Pizza teraz tak?e dowozi do Swarz?dza. Potrafimy dowie?? pizz? w ka?de miejsce Swarz?dza, os. Warszawskiego lub ronda ?ródki gor?c? i pe?n? aromatu. Zamów ju? teraz przez telefon i delektuj si? planetoidaln? pizz? z PLANET PIZZA. Nasze pizzerie przygotowuj? posi?ki z naturalnych i dobrych produktów spo?ywczych. Uwa?amy, ?e je?li smak ma by? z kosmosu, to nie mo?emy dawa? najta?szych sk?adników
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 4, 2009 Wejść: 52 Ocena: 0.00 Votes: 0
Hot

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Samurai Sushi to najlepsze sushi w Poznaniu U nas mo?esz zamawia? jedzenie na telefon i na wynos oraz w czasie lunchu Zapraszamy tak?e do naszego sushi baru na Nowym Mie?cie w Poznaniu. Sushi na wynos i na telefon w Poznaniu. Sprawd? nasz? ofert? lunchów. Kuchnia japo?ska w Poznaniu. Nie jad?e? jeszcze tak dobrego sushi w Poznaniu. W naszej ofercie znajdziesz ró?norodne zestawy jedzenia na ka?d? okazj?. Serdecznie zapraszamy!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 11, 2010 Wejść: 4 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

„Grill u Ewy” to lokal gastronomiczny z województwa opolskiego, usytuowany mi?dzy Raciborzem, a Opolem, przy drodze krajowej nr 45. W przygotowanym przez kompetentnych i doskonale wykwalifikowanych kucharzy menu go?cie restauracji odnajd? karkówk?, golonk?, boczek, ?eberka, befsztyk, rozmaite kie?basy, kaszank?, udka, skrzyde?ka oraz wiele innych przepysznych potraw z grilla, przygotowanych z wysokiej jako?ci sk?adników wed?ug wypróbowanych, tradycyjnych receptur. Oprócz mi?s, b?d?cych specjalno?ci? zak?adu, „Grill u Ewy” ma w swojej karcie tak?e wyborne sa?atki i surówki ze ?wie?ych warzyw i owoców, przygotowane specjalnie z my?l? o jaroszach i osobach dbaj?cych o lini?. Do ka?dego dania „Grill u Ewy” proponuje pieczywo na naturalnym zakwasie, soczyste ogórki kiszone oraz szeroki wybór napojów zimnych i gor?cych. Pe?ne menu oraz szczegó?owe informacje dotycz?ce oferty „Grilla u Ewy” odnale?? mo?na na stronie internetowej
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 12, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Zapraszamy do firmy cateringowej ZPH Zaród, nie tylko na obiad. Nasza firma cateringowa mie?ci si? w miejscowo?ci Kobyla Góra- zaraz pod Ostrowem Wielkopolskim. Nasi profesjonalni kucharze z najlepszej jako?ci produktów przygotowuj? tu dla Pa?stwa wyborne dania tradycyjnej kuchni polskiej, które dostarczymy pod wskazany przez Pa?stwa adres. Nasze potrawy odznaczaj? si? szczególnym, domowym smakiem i aromatem. Poza tym jeste?my równie? producentem rewelacyjnych artyku?ów garma?eryjnych- oferujemy wy?mienite pierogi, kopytka i kluski ?l?skie, jakich nie powstydzi?aby si? ?adna mama ani babcia. Proponujemy tak?e obs?ug? cateringowa imprez, obs?ugujemy te? indywidualnych Klientów zamawiaj?cych na wynos pojedyncze potrawy. Wszystkie potrzebne dane o naszej firmie cateringowej, organizowanych przez nas imprezach i naszym menu znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowej.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 5, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR