Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29474
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156492

Wpisy [Tag : krystalizacja marmuru]
Sort By :
Prima ?wiadczy us?ugi porz?dkowe sprz?tanie w Warszawie. Prima oferuje us?ugi w zakresie sprz?tania wewn?trznego i zewn?trznego, a tak?e utrzymania zieleni, prac konserwatorskich i od?nie?ania. Sprz?tanie. Doczyszczanie i zabezpieczanie posadzek, mycie elewacji, pranie wyk?adzin, mycie okien, piel?gnacja zi
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 28, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Szanowni Pa?stwo
Granmar jest firma dzia?ajaca na rynku centralnej polski od przesz?o dziesi?ciu lat, swiadczymy us?ugi w zakresie renowacji, szlifowania, polerowania, krystalizacji i impregnacji powierzchni kamiennych (pod?ogi, posadzki) u klienta.

Zapewniamy atrakcyjne ceny oraz mi?a i fachowa obs?ug?. Swiadczymy us?ugi na terenie ca?ego kraju i europy.
Renowacja, szlifowanie i polerowanie kamienia naturalnego jest to stosunkowo nowa w?oska technologia zapewniajšca g??boki, lustrzany po?ysk, a tak?e ?ywe kolory pod?o?a.

Takie efekty otrzymujemy stosujac przek?adnie obiegowe z nowoczesnymi wk?adami diamentowymi. Metoda ta jest o wiele skuteczniejsza pod wzgl?dem ko?cowego efektu od metody powszechnie stosowanej w kraju, jaka jest szlifowanie ci??kimi maszynami z tzw. Nerkami .


czyszczenie kamienia - Czyszczenie Klinkieru - czyszczenie marmuru - Czyszczenie Piaskowca - Drewno - Frezowanie Wyrównywanie Posadzek - Granit - hydrooczyszczanie - hydro?cieranie - Impregnacja Granitu P?omieniowanego - Impregnacja Kamienia - impregnacja Klinkieru - impregnacja marmuru - impregnacja posadzek - kamie? naturalny - Kamieniarstwo - Kamieniarstwo I Us?ugi Kamieniarskie - kamieniarstwo warszawa - Konserwacja - konserwacja kamienia - konserwacja marmuru - Konserwacja posadzek - Krystalizacja - Krystalizacja Marmuru - Krystalizacja posadzek - lastriko - Lastryko - Marmur - Marmuru - monta? kamienia - monta? marmuru - monta?e marmuru - Monta?e Posadzek - Mycie elewacji - Mycie I Hydrofobizacja Elewacji - mycie kamienia - Mycie Klinkieru - mycie marmuru - mycie posadzek - obróbka strumieniowo-?cierna - Oczyszczanie - Oczyszczanie betonu - oczyszczanie drewna - Oczyszczanie Elewacji - Oczyszczanie Klinkieru - Oczyszczanie Piaskowca - Oczyszczanie Zabytków - odnawianie betonu - Odnawianie cegie? - Odnawianie ceg?y - Odnawianie drewna - odnawianie kamienia - odnawianie lastriko - odnawianie lastryko - Odnawianie marmuru - Odnawianie pod?óg - Odnawianie posadzek - Odnawianie Powierzchni Kamiennych - Odnawianie Zniszczonych Posadzek - Piaskowanie - Piaskowanie betonu - piaskowanie drena - piaskowanie drzewa - Piaskowanie Fasad - Piaskowanie I Oczyszczanie Elewacji Z Kamienia I Ceg?y - Piaskowanie Klinkieru - Piaskowanie po po?arach - Piaskowanie Zabytków - Piaskowanie Zewn?trzne - pod?ogi kamienne - pod?ogi marmurowe - Polerowanie - Polerowanie Betonu - Polerowanie Granitu - Polerowanie Kamienia - polerowanie lastriko - polerowanie lastryko - Polerowanie Marmuru - polerowanie posadzek - Polerowanie Posadzek I Schodów Z Kamienia Naturalnego - Polerowany Beton - Posadzki - Posadzki Betonowe - Posadzki Granitowe - Posadzki Kamienne - Posadzki Marmurowe - Posadzki Przemys?owe - posadzki z kamienia - posadzki z marmuru - Posadzki ?ywiczne - postarzanie drewna - Regeneracja - Regeneracja Betonu - regeneracja cegie? - regeneracja ceg?y - regeneracja granitu - Regeneracja kamienia - Regeneracja Marmuru - regeneracja piaskowca - Regeneracja Pod?óg Kamiennych - regeneracja posadzek - Regeneracja Posadzek Lastryko - Renowacja - renowacja betonu - renowacja cegie? - renowacja ceg?y - Renowacja elewacji - Renowacja Granitu - renowacja kamienia - renowacja lastriko - renowacja lastryko - Renowacja Marmuru - renowacja posadzek - Renowacja ?cian - renowacja zabytków - Równie? W Os?onie Mg?y Wodnej (Metoda Jos) - Schody - Szlifowanie - szlifowanie betonu - Szlifowanie Granitu - szlifowanie kamienia - szlifowanie lastriko - szlifowanie lastryko - Szlifowanie Marmuru - szlifowanie marmuru mazowieckie - Szlifowanie marmuru warszawa - Szlifowanie Pod?óg - Szlifowanie Pod?óg Kamiennych - Szlifowanie Posadzek - Trawertyn - uk?adanie kamienia - Uk?adanie marmuru - Us?ugi Kamieniarskie - us?ugi kamieniarskie mazowieckie - us?ugi kamieniarskie warszawa - utwardzanie kamienia - Utwardzanie marmuru - Utwardzanie Posadzek - zabezpieczanie kam
ienia - Zabezpieczanie Klinkieru - zabezpieczanie marmuru - zabezpieczanie posadzek - Zabezpieczenia Anty-Graffiti Elewacji - Zabezpieczenia Antypo?lizgowe Na SchodachRenowacja, szlifowanie pod?óg kamiennych,
Szlifowanie,oczyszczanie piaskowca,
Regeneracja pod?óg kamiennych,
Czyszczenie fasad i ok?adzin kamiennych,
Mycie i hydrofobizacja elewacji,
Krystalizacja marmuru,
Impregnacja kamienia,
Odnawianie zniszczonych posadzek,
Piaskowanie i oczyszczanie elewacji z kamienia i ceg?y,
równie? w os?onie mg?y wodnej (metoda JOS),
technologia u?ywana przy oczyszczaniu zabytków nie uszkadza struktury materia?u-hydropiaskowanie niskoci?nieniowe,
Kamieniarstwo i us?ugi kamieniarskie,
Konserwacja,
utwardzanie posadzek,
Polerowanie betonu,
Czyszczenie i piaskowanie elewacji z granitu i piaskowca,
Frezowanie wyrównywanie posadzek,
Renowacja marmuru,
Szlifowanie granitu,
Szlifowanie marmuru,
Zabezpieczenia anty-graffiti elewacji,
Zabezpieczenia antypo?lizgowe na schodach,
Polerowanie marmuru,
Polerowanie granitu,
Regeneracja posadzek betonowych i lastryko,
Impregnacja granitu p?omieniowanego,
Odnawianie powierzchni kamiennych,
Polerowanie posadzek i schodów z kamienia naturalnego,
Pomoc w odbiorach powierzchni kamiennych,
Renowacja granitu,
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 13, 2009 Wejść: 10 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Oferujemy:

*Szlifowanie i polerowanie posadzek, schodów, parapetów oraz powierzchni pionowych .

*Szlifowanie, doczyszczanie i impregnacja gresu.

*Szlifowanie powierzchni porowatych, granit promieniowany, gres, piaskowiec.

*Renowacja kamienia - uzupe?nianie ubytków, fugowanie, klawiszowanie p?yt.

*Impregnacja hydrofobowa powierzchni kamiennych.

*Krystalizacja powierzchni wapiennych, marmur, lastryko - efekt rozlanej wody.

Kontakt:
Firma Us?ugowa B?ysk
tel: 515 903 076
www.marmur.co
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 4, 2011 Wejść: 1 Ocena: 5.00 Votes: 4

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Profesjonalne czyszczenie, doczyszczanie budynków z zewn?trz i wewn?trz. Dbamy o indywidualne podej?cie do klienta, terminow? realizacj? prac, dok?adne doczyszczanie. Oferujemy dobr? cen?. Mycie elewacji wykonujemy bez dodatkowych kosztów stawiania rusztowa?. Je?li myty obiekt jest wy?szy od 28 metrów, korzystamy z podno?ników.
Dysponujemy technologi? i ekologicznymi ?rodkami myj?cymi, które pozwalaj? nam zadba? o ka?dy rodzaj mytej powierzchni.

Z do?wiadczenia i licznych rozmów z klientami wiemy, ?e czysty obiekt przyczynia si? do zwi?kszenia zysków oraz optymalizacji pracy.

Ca?o?? wp?ywa równie? na bezpiecze?stwo pracowników i Pa?stwa klientów. Dbamy o to, ?eby zmie?ci? si? w dobrej cenie us?ugi.

Koszty naszego dzia?ania s? mniejsze od firm, które korzystaj? z wind do mycia elewacji i lin alpinistycznych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 3, 2018 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR