Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29474
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156492

Wpisy [Tag : mycie okien]
Sort By :
Prima ?wiadczy us?ugi porz?dkowe sprz?tanie w Warszawie. Prima oferuje us?ugi w zakresie sprz?tania wewn?trznego i zewn?trznego, a tak?e utrzymania zieleni, prac konserwatorskich i od?nie?ania. Sprz?tanie. Doczyszczanie i zabezpieczanie posadzek, mycie elewacji, pranie wyk?adzin, mycie okien, piel?gnacja zi
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 28, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Pranie tapicerki samochodowej warszawa, pranie dywanów warszawa, czyszczenie tapicerki warszawa, sprz?tanie biur warszawa, pranie verticali, sprz?tanie mieszka?, us?ugi czysto?ciowe, pranie tapicerki samochodowej - 022 353 62 81http://www.fossa.warszawa.pl/
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 25, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

http://www.grupabiotop.pl/oferta.html Opis: Prace wysoko?ciowe na linach wykorzystuj?c techniki alpinistyczne: od?nie?anie, malowanie dachów, monta?e, remonty, instalacje, konserwacja i inne us?ugi na wysoko?ci. Pe?na oferta dost?pna na stronie. Dzia?amy na terenie ca?ej Polski, a szczególnie Krakowa, Katowic, Tarnowa, My?lenic, Bielsko Bia?ej i ogólnie Ma?opolski.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 26, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Elevatio to gwarancja zawsze precyzyjnie oraz dok?adnie wykonanych prac ? bez znaczenia czy
jest to czyszczenie dachów, czy te? mycie kostki brukowej wykonywane za pomoc? specjalnych
?rodków chemicznych oraz myjek ci?nieniowych. Jest to niezwykle wa?ne oraz istotne w obecnych
czasach, poniewa? w zwi?zku z du?ym zanieczyszczeniem gleby, powietrza oraz ziemi, wszystko
brudzi si? bardzo szybko oraz ?atwo ? szczególnie elementy o jasnych i bia?ych kolorach. Dlatego
nasza porz?dna oraz znana i renomowana firma zajmuje si? tak?e pracami takimi jak mycie okien
oraz wszelakiego typu innymi pracami doczyszczaj?ce. Tak?e antygraffiti jest nasz? specjalno?ci?.
Pod t? nazw? kryje si? specjalna pow?oka, która ma za zadanie chroni? elewacje zewn?trzne
budynków przed wandalami, cz?sto pokrywaj?cymi takie budynki, ohydnymi napisami lub
obrazkami wykonanymi za pomoc? farby w sprayu. Mi?dzy innymi z tego powodu nasza firma
oferuje tak?e czyszczenie tynku, poniewa? budynki pokryte antygraffiti mo?na pó?niej ?atwo
oczy?ci? z farby za pomoc? strumienia gor?cej wody pod du?ym ci?nieniem.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 24, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma nasza zajmuje si? :utrzymaniem porz?dku w biurowcach,biurach i terenach przyleg?ych.piel?gnacj? zieleni,od?nie?aniem.W zakres naszych us?ug wchodzi: mycie okien,nak?adanie polimerów,czyszczenie wyk?adzin metod? na sucho,sprz?tanie po remoncie i aran?acji wn?trz.Nak?adanie pow?ok polimerowych,krystalizacja marmurów.http://www.mro-system.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 16, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma sprzštajšca poleca: sprzštanie pomieszcze?, biur, mycie okien i sprzštanie po remontach. Nasza firma sprzštajšca to nowe technologie i przyst?pne ceny! Zapraszamy
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 13, 2008 Wejść: 3 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma nasza powsta?a w odpowiedzi na du?e zapotrzebowanie lokalnego rynku nieruchomo?ci na us?ugi profesjonalnego sprz?tania, a tak?e na szybko rosn?ce w tej dziedzinie wymagania jako?ciowe.
?wiadczymy us?ugi kompleksowego utrzymania czysto?ci :
• w budynkach biurowych;
• w obiektach przemys?owych;
• w obiektach u?yteczno?ci publicznej;
• na obszarach terenów zewn?trznych do nich przylegaj?cych
(dróg, trawników, infrastruktury technicznej, itp.).

Dysponuj?c teoretyczn? i praktyczn? wiedz? w tej bran?y, jeste?my w stanie sprosta? Pa?stwa potrzebom i wymaganiom. Dodatkowym atutem naszej firmy jest elastyczno??, dzi?ki której potrafimy przygotowa? indywidualne oferty naszych us?ug, uwzgl?dniaj?ce specjalne ?yczenia naszych Klientów.
Podejmujemy si? wykonywania prac zarówno w ramach sta?ej umowy
o wspó?pracy, jak i na podstawie okresowych lub jednorazowych zlece?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 27, 2008 Wejść: 3 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Posiadamy b. du?e do?wiadczenie w zagospodarowaniu terenów zielonych. Specjalizujemy si? w WYCINCE, piel?gnacji i chirurgii drzew. Dominuj?c? dziedzin? s? ALPINISTYCZNE PRACE WYSOKO?CIOWE do których zaliczamy m .innymi OD?NIE?ANIE DACHÓW-wieszanie i demonta? reklam, banerów, ozdób reklamowych ,str?canie sopli lodowych, zak?adanie siatek zabezpieczaj?cych elewacje, kolce przeciw ptakom, siatki przed ptakami, MYCIE OKIEN, ?wietlików, szybów windowych, MYCIE DACHÓW, mycie podjazdów, elewacji, zak?adanie, czyszczenie rynien i rur spustowych, czyszczenie konstrukcji wewn?trz hal wysokiego sk?adowania, itp.
Prowadzimy 24 godzinny dy?ur podczas którego przyjmujemy zg?oszenia do których jest wymagany natychmiastowy wyjazd : ( wiatro?omy, wykroty, zwierz?ta na drzewach, dachach itp. Usuwanie zagro?e? ).
WYKONUJEMY NAJTRUDNIEJSZE ZLECENIA,MAMY WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW.
Wykonujemy wertykulacj? i rekultywacj? terenów zielonych.
Kompleksowa obs?uga ogrodów-nasadzenia, przesadzanie, zak?adanie i rozbudowa automatycznych systemów nawadniaj?cych.
ZAPRASZAMY NA NASZ? STRON? www.baobab.info.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 24, 2009 Wejść: 1 Ocena: 4.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Olech to firma wykonuj?ca takie us?ugi jak sprz?tanie, mycie okien, koszenie, karczowanie terenów karczowanych czy pranie i czyszczenie dywanów. Us?ugi ?wiadczymy zarówno dla osób prywanych jak i firm. Przyjmujemy zlecenia sta?e oraz jednorazowe. Firma dzia?a ju? ponad 15 lat, wi?c mo?emy mówi? o jej ogromnym do?wiadczeniu. Nasi pracownicy s? wykwalifikowani.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 9, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Jeste?my firm? realizuj?c? zlecenia na terenie Gda?ska, Sopotu, Gdyni, oraz na terenie wszystkich miejscowo?ci w okolicach trójmiasta.

Firma Us?ugowa B?ysk oferuje us?ugi w zakresie: pranie dywanów, wyk?adzin, mebli tapicerowanych, pranie tapicerki samochodowej, czyszczenie mebli skórzanych oraz mycie okien i elewacji, sprz?tanie po remontach jak równie? sprz?tanie mieszka? i biur.

Kontakt:
tel. 0-505-478-626
www.dobrepranie.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 9, 2009 Wejść: 4 Ocena: 4.33 Votes: 6

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]