Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29543
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156611

Wpisy [Tag : opakowania jednorazowe]
Sort By :
Przedstawiamy ofert? opakowa? angielskiej firmy Alexir. Opakowania te s? produkowane z papieru za pomoc? specjalnej ekologicznej technologii. G?ównym odbiorc? tych opakowa? jest przemys? spo?ywczy oraz firmy cateringowe. Najwi?kszym powodzeniem ciesz? si? opakowania do zgrzewania w urz?dzeniach O-R-A. Nale?? do nich opakowania na kanapki, dania gotowe kuchni tradycyjnej oraz orientalnej. Firma Alexir jest najwi?kszym producentem tego typu opakowa? w Wielkiej Brytanii.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 17, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Posiadamy wyj?tkowo atrakcyjne oferty dla kawiarni oraz pubów na wszelkiego rodzaju opakowania jednorazowe firmy Huhtamaki. Staramy si? robi? wszystko aby klienci byli zadowoleni z podj?tej z Nami wspó?pracy. Dzia?amy na terenie ca?ego kraju, aktywnie poszukuj?c nowych klientów. W dystrybucji posiadamy tak?e papierowe tacki, patyczki do szasz?yków, jednorazowe naczynia i sztu?ce. Po korzystnych cenach oferujemy worki na ?mieci, ?ciereczki, folie aluminiowe i do ?ywno?ci. Gwarancja niskich ceny to My! Dzia?amy w sposób bardzo odpowiedzialny, podchodz?c indywidualnie do wymaga? ka?dego kontrahenta. Inwestujemy w wysok? jako?? niniejszych produktów. W ostatnim czasie zwi?kszyli?my asortyment na kubki papierowe. Oferujemy dogodne warunki p?atno?ci. Przy wi?kszych zleceniach proponujemy bardzo atrkacyjne rabaty cenowe. B?dzie nam mi?o gdy podejmiemy z Pa?stwem wspó?prac?. Na naszej stronie www zapoznacie si? Pa?stwo z kompletn? specyfikacj? dzia?ania Naszej firmy. Serdecznie zach?camy wszystkich z Pa?stwa do podj?cia z Nami wspó?pracy.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 13, 2010 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma J?drek w województwie lubuskim jest liderem w bran?y opakowania jednorazowe. Z ka?dym dniem staramy si? dba? o najdrobniejsze szczegó?y tak, aby produkty zakupione przez naszych klientów spe?nia?y Ich wymagania. Opakowania jednorazowe, wielokrotnego u?ytku oraz pró?niowe to nasza specjalno??. Wieloletnie do?wiadczenie pozwala nam indywidualnie dobiera? materia?y wedle potrzeb naszych odbiorców. Przez najbli?sze lata pragniemy wdro?y? w naszej firmie systemy, które umo?liwi? jeszcze lepsz? obs?ug? naszych klientów.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 18, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR