Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27101
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152414

Wpisy [Tag : oprogramowanie dla firm]
Sort By :
KOMPUTEROWE PROGRAMY, oprogramowanie do komputera, programy dla firmy, programy u?ytkowe w dobrej cenie. programy
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 31, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Programy finansowo-ksi?gowe firmy dgcs. Telefonia VoIP. Kompleksowe rozwi?zania informatyczne dla ma?ego biznesu. Wiemy, ?e ka?da firma jest wyj?tkowa i ma indywidualne potrzeby. Jeste?my na to przygotowani.

oprogramowanie dla firm
katalog stron, katalog seo
katalog stron seo
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 22, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma informatyczna Soild Comp - Twój Partner IT w biznesie. Obs?uga firm na najwy?szym poziomie. Oferujemy profesjonalne oprogramowanie dla firm i przedsi?biorstw, kompleksow? obs?ug? informatyczn?. Zajmujemy si? ca?o?ciowym projektowaniem i wdra?aniem rozwi?za? informatycznych, jak i bie??c? konserwacj? oraz administracj? istniej?cej infastruktury komputerowej. Dzia?amy na terenie ca?ej Polski.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 23, 2008 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Szeroki wybór kas i drukarek fiskalnych, klawiatury programowalne, terminale z panelem dotykowym, oprogramowanie dla firm.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2009 Wejść: 0 Ocena: 5.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

DAMAL Spó?ka Jawna jest czo?owym dystrybutorem systemu SYMFONIA. W bran?y oprogramowania do zarz?dzania przedsi?biorstwem dzia?a ju? 16-ty rok.
Oferuje doradztwo, sprzeda?, szkolenia i wdro?enia, rozwi?zania w?asne do SYMFONII i pomoc techniczn?.
Sprzedaje programy: SYMFONIA Premium; Finanse i Ksi?gowo??, P?ace, Handel, Faktura, Ma?a Ksi?gowo??, Analizy Finansowe, ?rodki Trwa?e, Kadry i P?ace, SYMFONIA Forte, SYMFONIA Start a tak?e liczne dodatkowe rozwi?zania do standardowej funkcjonalno?ci, itd. Szybko realizuje zamówienia.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 2, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Oferujemy profesjonalne oprogramowanie dla firm, poprzez tworzenie dedykowanych rozwi?za? informatycznych oraz ich integracj? z ju? istniej?cymi systemami. Wykorzystuj?c wszechstronne kwalifikacje naszych pracowników, jeste?my w stanie zaprojektowa? i stworzy? ka?dy rodzaj oprogramowania. Wspó?praca z nami pozwoli na popraw? wydajno?ci i efektywno?ci pracy, minimalizacj? kosztów pracy oraz lepsze zarz?dzanie potencja?em kadry pracowniczej. Specjalizujemy si? w tworzeniu systemów zarz?dzania firm?, planowania, rejestracji i kontroli czasu pracy oraz kontroli dost?pu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 15, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Sarveti jest dostawc? profesjonalnych biznesowych rozwi?za? informatycznych.

Nasz? wiedz? przekazujemy w postaci zintegrowanych systemów informatycznych.

Nasz zespó? stanowi? absolwenci i doktoranci Uniwersytetu ?l?skiego oraz Politechniki ?l?skiej, g?ównie kierunków informatyka - in?ynieria oprogramowania jak równie? elektronika, automatyka i fizyka.

Jeste?my ekspertami w programowaniu systemów informatycznych. Tworzymy specjalistyczne oprogramowanie na specjalne zamówienie - oprogramowanie dedykowane. Sarveti to najlepsze systemy dla kancelarii, systemy dla windykacji oraz programy dla prawników i windykatorów.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 16, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Mo?emy poszczyci? si? liczb? 3000 wdro?onych systemów oraz ponad 30000 u?ytkowników naszych rozwi?za?. Aktualnie jeste?my jedn? z wi?kszych firm oferuj?cych rozwi?zania do zarz?dzania przedsi?biorstwem. Propozycje u?ytkowników umo?liwiaj? ci?g?y rozwój naszych produktów , pozwalaj? na tworzenie systemów przyjaznych oraz nieszablonowych, spe?niaj?cych wysokie wymagania jako?ciowe. Tworz?c systemy wykorzystujemy najnowocze?niejsze nowinki techniczne .
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 1, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strona firmy proponuj?cej programy do obiegu dokumentów w firmie typu Workflow, które zapewniaj? sprawniejsz? i skuteczniejsz? prac? a tak?e lepsz? komunikacj? pomi?dzy oddalonymi dzia?ami w firmie. Na witrynie ponadto informacje o cenach i regulamin. Wszystkich zainteresowanych nasz? ofert? serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z nasz? stron? internetow?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 17, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Us?ugi informatyczne Gdynia, oprogramowanie dla firm Gda?sk - Penta - systemy zarz?dzania, audyt oprogramowania Gdynia. Us?ugi informatyczne - serwis sprz?tu i oprogramowania, sieci komputerowe, audyt oprogramowania. Szkolenia i instalacja - Kursy komputerowe Gdynia, programy dla firm Gda?sk, oprogramowanie P?atnik, e-Pfron. Zarz?dzania firm? - systemy: Great Plains, Penta, Symfonia, eXpert, PentaKoszt oraz Microsoft. Oprogramowanie, programy dla firm Gda?sk, us?ugi informatyczne Gdynia, Symfonia Gdynia.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 4, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]