Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27101
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152414

Wpisy [Tag : outsourcing it]
Sort By :
Projektowanie ogrodów mo?e by? nie tylko intratnym biznesem dla firm które si? tym zajmuj? ale tak?e wspania?ym hobby dla ka?dego. Wystarcz? do tego ch?ci, wyobra?nia i odrobina wiedzy. Zaprojektuj wi?c w?asny ogród i ciesz si? nim i odpoczywaj na ?onie natury w?ród ro?lin na ?wie?ym powietrzu
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 25, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Aby nauczy? si? jazdy konnej nale?y opanowa? kilka podstawowych sposobów panowania nad w?asnym cia?em. Pozwoli to na zgranie si? je?d?ca i konia a ich ruchy b?d? wydajne i harmonijne. Nale?y przy tym wystrzega? si? nabierania z?ych nawyków, które pó?niej bardzo trudno wyeliminowa?
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 25, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kompleksowa obs?uga informatyczna przedsi?biorstw oraz osób prywatnych. Projektowanie stron internetowych, hosting, rejestracja domen, pozycjonowanie, dostawa sprz?tu komputerowego.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 4, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Us?ugi informatyczne, projektowanie stron, sieci komputerowe, pogotowie komputerowe, instalacja, konfiguracja serwerów sieciowych, administracja, odzyskiwanie danych, analiza bezpiecze?stwa systemów i sieci, doradztwo informatyczne. Dostarczamy klientowi kompleksow? obs?ug? informatyczn? przez 7 dni w tygodniu na terenie Rzeszowa i okolic. Gwarantujemy solidno?? us?ug.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 18, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

ZETO SA w Poznaniu to firma dzia?aj?ca w bran?y outsourcingu IT czyli informatycznej obs?ugi zewnetrznej, projektowania i wykonywania sieci oraz portali korporacyjnych oraz w dziedzinie zapewnienia bezpiecze?stwa informatycznego.http://www.zeto.com.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 12, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

http://microsoft.com/poland/mspdotacje unijne dla firm, Europejski Fundusz Spo?eczny, Firma, IT w firmie, komputer w firmie, Legalny Windows, marketing, Ma?a firma,, Ma?e firmy, MSP, Outsourcing IT, Portal Firm, Szkolenia dla firm, Wdro?enie SBS, szkolenia, zarz?dzanie firm?, crm, pakiet biurowy, nowoczesna firma , serwer w firmie , wdro?enia informatyczne, finanse firmy, sie?, oprogramowanie, szablony biznesowe,
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 15, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma informatyczna Soild Comp - Twój Partner IT w biznesie. Obs?uga firm na najwy?szym poziomie. Oferujemy profesjonalne oprogramowanie dla firm i przedsi?biorstw, kompleksow? obs?ug? informatyczn?. Zajmujemy si? ca?o?ciowym projektowaniem i wdra?aniem rozwi?za? informatycznych, jak i bie??c? konserwacj? oraz administracj? istniej?cej infastruktury komputerowej. Dzia?amy na terenie ca?ej Polski.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 23, 2008 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Oferujemy us?ugi informatyczne dla przedsiembiorstw na terenie województwa mazowieckiego (Warszawa, Legionowo, Radom, Pu?tusk, Nasielsk, Nowy Dwór i inne) Nasz? specjalizacj? jest outsourcing IT ale nasz? ofert? stanowi tak?e: serwis PC, konserwacje sprz?tu komputerowego, odzyskiwanie i archiwizacja danych, audyt IT, projektowanie i tworzenie stron internetowych i wiele innych. Posiadamy wiele dogodnych form wspó?pracy od dora?nych wezwa? na awari? po sta?e umowy serwisowe. Na terenie warszawy i w obr?bie 20km od warszawy dojazd gratis.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 15, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Oferujemy tworzenie strony www po relatywnie niskich kosztach. Jest to specjalna oferta skrojona dla potrzeb ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw. Ws?uchujemy si? w potrzeby i oczekiwania Klientów i realizujemy ich pomys?y. Nasze us?ugi sa kompleksowe. Wszelkie dzia?ania projektowe poprzedzamy analiza marketingow?, dzi?ki czemu macie Pa?stwo pewno?? co do naszego profesjopnalizmu. Nie stosujemy jednego wzoru, dzi?ki czemu tworzone przz nas strony www wyró?niaj? si? na tle konkurencji.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 16, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

RscueIT to firma skupiaj?c? wokó? siebie specjalistów z ogromn? praktyk? w bran?y IT. Oferujemy us?ugi informatyczne dla ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw oraz osób prywatnych na terenie Warszawy i okolic, przy cz??ci projektów w ca?ej Polsce. Zajmujemy si? usuwaniem awarii dora?nych, projektami na zamówienie (projektowanie - wykonywanie sieci LAN, stron www, wdro?enia systemów informatycznych, itp.) jak i pe?n? obs?ug? teleinformatyczn? firm (Outsourcing IT).
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 2, 2009 Wejść: 0 Ocena: 3.00 Votes: 2

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 3 4 [Następna >]