Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29600
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156679

Wpisy [Tag : plener]
Sort By :
Fotografia ?lubna - okoliczno?ciowa. Reporta? ?lubny, zdj?cia plenerowe. Krosno - Podkarpacie. http://www.fotoszwed.com
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 27, 2007 Wejść: Ocena: 5.00 Votes: 1
Top Rated

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

G?ównym profilem dzia?alno?ci jest filmowanie i fotografia okliczno?ciowa .Specjalizujemy sie w wykonywaniu zdj?c studyjnych o charakterze retro.Posiadamy 2 duze atelier o oryginalnej scenografii,bogaty wybór te? ,oraz rekwizytów.rnWykonujemy zdjecia w plenerze,oraz reporta?e. www.kadr-zabrze.plrnhttp://www.kadr-zabrze.pl/
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 11, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

DJ - muzyka na impreze firmowa, wesele, konferencja, event, festyny, plenerów. Naglosnienie, oswietlenie, profesjonalny sprzet i prowadzenie. Karaoke doswiadczenie
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 20, 2008 Wejść: 18 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Profesjonalne sesje zdj?ciowe, na ró?ne okoliczno?ci, ?luby, komunie, chrzty, imprezy plenerowe i wiele innych na ?yczenie klienta. Wykonuje równie? tradycyjne albumy ?lubne w atrakcyjnych i przyst?pnych cenach. Nowy S?cz i okolice.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 27, 2008 Wejść: 58 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Niesamowite reporta?e ?lubne oraz sesje plenerowe - Dwoje fotografów na Twoim weselu, Dwa ró?ne spojrzenia na t? sam? chwil?... Justyna Ortyl & Tomasz Kuku?a
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2009 Wejść: 2 Ocena: 3.00 Votes: 2

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Fotografia ?lubna Wroc?aw, zdj?cia ?lubne Wroc?aw, fotograf ?lubny, ?lub wesele, fotograf weselny, fotografia portretowa, okoliczno?ciowa, fotografia rodzinna, fotografia plenerowa, plener, studio, fotografia studyjna Fotografia ?lubna Wroc?aw, zdj?cia ?lubne Wroc?aw, fotograf ?lubny, ?lub wesele, fotograf weselny, fotografia portretowa, okoliczno?ciowa, fotografia rodzinna, fotografia plenerowa, plener, studio, fotografia studyjna
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 16, 2009 Wejść: 2 Ocena: 4.64 Votes: 22

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Od kiedy fotografia cyfrowa sta?a si? powszechnie i ?atwo dost?pna coraz cz??ciej zapomina si? o ró?nicy pomi?dzy zdj?ciem, a fotografi?. Zdj?? mamy tysi?ce, albo raczej gigabajty, podczas gdy prawdziwych fotografii niestety bardzo niewiele.

Nie twierdz?, ?e ka?de moje zdj?cie staje si? fotografi? – ale taki jest mój cel – tworzy? fotografie, które b?d? pi?knie s?u?y? ich w?a?cicielom. Tak, aby mia?y dla nich warto??, aby trwa?y. Chc? by moje prace by?y dla ludzi tym czym fotografia dawniej. Nie kolejnym ‘cykni?tym’ zdj?ciem, do którego nie mamy ochoty powraca?, a raczej form? osobistej pami?tki, wyj?tkowym prezentem, cytatem z pewnego okresu, czy my?l? z danego dnia, któr? mo?emy podzieli? si? z innymi lub zachowa? dla siebie.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 15, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

JKB-STUDIO, Foto-Wideo, firma istnieje od 1986 r. Pocz?tkowo ?wiadczy?a us?ugi tylko z zakresu fotografowania, ale od 1992 r. zajmuje si? tak?e wideofilmowaniem. W chwili obecnej posiadam najlepiej wyposa?one studio foto-wideo w Wyrzysku i jedno z najlepszych w Wielkopolsce. Nagrywamy i montujemy imprezy okoliczno?ciowe. Produkujemy filmy instrukta?owe, promocyjne, a tak?e reklamowe. Tworzymy foto i wideo reporta?e.W moim studio fotografii ?lubnej i portretowej robimy znakomite zdj?cia pozowane ze ?lubów, komunii, chrztów. Wykonujemy zdj?cia portretowe do ró?nego rodzaju dokumentów.Wywo?ujemy zdj?cia ze zwyk?ych aparatów i aparatów cyfrowych. Skanujemy negatywy i slajdy. Wykonywane ze szczególn? dba?o?ci? o higien? i starann?, ci?g?? opiek? nad klientem. Zak?adamy Pa?stwu kart? klienta, w której zapisujemy niezb?dne informacje dotycz?ce stanu Waszej skóry, wynotowujemy daty i rodzaje zabiegów. Powstanie takiego dokumentu jest równie? wymagane przez KIK . Ponadto otrzymujecie Pa?stwo na bie??co porad? dotycz?c? piel?gnacji domowej. zabiegi od?ywcze, nawil?aj?ce, dotleniaj?ce, podtrzymuj?ce opalenizn?, szczególnie polecane i wielokrotnie sprawdzone kuracje z u?yciem alg brunatnych (dla cery zm?czonej, o dzia?aniu liftinguj?cym)oraz bia?ych (witaminowe, regeneruj?ce, poj?drniaj?ce), masa? twarzy, szyi i dekoltu; Zabieg pobudzaj?cy mi??nie, uk?ad krwiono?ny i limfatyczny do pracy, ma równie? dzia?anie relaksuj?ce, poniewa? uwzgl?dniamy podczas jego przeprowadzania elementy aroma- i muzykoterapii. Jednorazowy, w po??czeniu z mask? od?ywcz? lub nawil?aj?c?, wspaniale od?wie?a twarz i dekolt i przygotowuje na wi?ksze imprezy, rewelacyjne makija?e, henna kolorowa i regulacja brwi, Henna kolorowa nale?y do zabiegów u?atwiaj?cych wykonanie codziennego makija?u, stanowi szans? podkre?lenia oprawy oczu równie? u osób, które nosz? szk?a kontaktowe lub ze wzgl?du na alergi? lub nadwra?liwo?? nie mog? u?ywa? maskar i kredek. Ponadto stanowi? mo?e baz? do makija?u wieczorowego, a tak?e delikatnego na ogó? makija?u ?lubnego. Serdecznie zapraszamy na makija? próbny!, sztuczne rz?sy i trwa?a na rz?sy, Wspaniale poprawiaj? wygl?d oka, o ka?dym kszta?cie. Polecane szczególnie przed wykonaniem makija?u wizytowego, wieczorowego, ?lubnego, manicure i pedicure z masa?em odpr??aj?cym i poprawiaj?cym stan skóry d?oni i stóp, O ?adnym wygl?dzie naszych d?oni i stóp decyduje zdrowa, wypiel?gnowana skóra i zadbana p?ytka paznokciowa, na co dzie? schludnie i dyskretnie pomalowana. Obok zabiegów wykonywanych w gabinecie otrzymacie Pa?stwo porady dotycz?ce piel?gnacji domowej; b?dziecie mogli tak?e zakupi? podstawowy profesjonalny sprz?t i kosmetyki do u?ytku w?asnego, tipsy ?elowe, zdobienie i stylizacja paznokci, Wykorzystuj?c najnowocze?niejsze trendy w zdobieniu paznokci dostosowujemy wygl?d paznokcia do okoliczno?ci, stroju, typu urody, temperamentu i gustu klientek. Proponujemy Paniom tradycyjny rysunek p?dzelkiem, wzory szablonowe wykonywane przy pomocy airbrusha, zdobienie przestrzenne ?elem, liczne dodatki min. cekiny, cyrkonie, hologramy, py?ki, brokaty, bezbolesne przek?uwanie uszu kolczykami ze stali chirurgicznej, Dysponujemy bi?uteri? w odcieniach srebra i z?ota, g?adk?, z kolorowymi cyrkoniami lub z pere?kami, depilacja ca?ego cia?a, ?wiecowanie uszu, Zabieg wspomagaj?cy leczenie ostrych i przewlek?ych schorze? laryngologicznych, b?d?cy bezpieczn? i przyjemniejsz? alternatyw? tradycyjnego p?ukania uszu, wykonywanego przez lekarza.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 16, 2009 Wejść: 3 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Dzie? za?lubin to najpi?kniejszy moment w Waszym ?yciu, a ka?dy z Was prze?ywa i organizuje go inaczej. Dlatego te?, przed ceremoni? jako Wasz fotograf ?lubny omówi? z Wami plan naszej wspólpracy, tak aby?cie byli w pe?ni zadowoleni z efektu ko?cowego.

Moja oferta obejmuje:
- przygotowania
- b?ogos?awie?stwo
- ceremoni? za?lubin w ko?ciele lub USC
- zabaw? weseln? (do ceremonii oczepin)
- zdj?cia w plenerze (w dniu ?lubu lub ka?dym innym terminie)

Starannie wybrane i przygotowane zdj?cia ?lubne otrzymacie Pa?stwo w formie odbitek na papierze fotograficznym (ilo?? / format / rodzaj papieru - do uzgodnienia) w eleganckim, stylowym albumie, natomiast wszystkie zdj?cia z dnia Waszego ?lubu znajd? si? na p?ycie DVD (pliki o wysokiej rozdzielczo?ci, przygotowane pod k?tem wykonania bardzo dobrej jako?ci odbitek w ka?dym punkcie foto).
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 18, 2009 Wejść: 3 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Oferuj? ?wie?e spojrzenie, nieska?one szablonowym podej?ciem do fotografii ?lubnej. Zaanga?owanie, dok?adno?? i rzetelno??, wynikaj?ce z cech mojego charakteru. Oferuj? wysok? jako?? artystyczn? zdj??, opart? o wieloletnie do?wiadczenie i wykszta?cenie w dziedzinach plastycznych. Oferuj? wra?liwo?? i spostrzegawczo??, która wiedzie obiektyw do autentycznych spojrze?… do wyj?tkowej atmosfery Waszego dnia…
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 27, 2009 Wejść: 8 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 3 [Następna >]