Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29556
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156619

Wpisy [Tag : sztuki walki]
Sort By :
Legenda Bruce Lee. Filozof i nauczyciel, aktor i mistrz sztuk walk. Strona ca?kowicie po?wi?cona ma?emu smokowi. Jun Fan Bruce Lee jest znany na ca?ym ?wiecie dzi?ki filmom w których pokazywa? Kung Fu. Nale?y mu si? tak?e szacunek za to co zrobi? dla ?wiata sztuk walk, stworzy? koncepcj? Jeet Kune Do.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 21, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Aikido Yoshinkan w Polsce - organizacja, doja, sekcje, treningi, sta?e. Wszystko co chcia?by? wiedzie? o Aikido Yoshinkan. Na stronie galeria zdj?? ze sta?ów z mistrzami z Japonii oraz forum internetowe po?wi?cone Aikido Yoshinkan.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 6, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Legenda Bruce Lee. Filozof i nauczyciel, aktor i mistrz sztuk walk. Strona ca?kowicie po?wi?cona ma?emu smokowi. Jun Fan Bruce Lee jest znany na ca?ym ?wiecie dzi?ki filmom w których pokazywa? Kung Fu. Nale?y mu si? tak?e szacunek za to co zrobi? dla ?wiata sztuk walk, stworzy? koncepcj? Jeet Kune Do, jego cytaty s? do dzi? mottami wielu szkó? sztuk walk.Jun Fan Bruce Lee - cz?owiek legenda
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 18, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kulturystyka. Forum Kulturystyczne. Trening, Dieta, Suplementacja, Od??ywki, Sterydy... o tym i o wiele wi�cej na Forum Kulturystyka. EXPERTO
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 10, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Zapraszamy na forum dyskusyjne po?wi?cone sztuk? walki, mo?na na nim znale?? wiele informacji o bie??cych wydarzeniach na scenie MMA ale równie? infromacje o ludziach, którzy s? legend? w ?wiecie sztuk walk np. Bruce Lee.Forum o sztukach walki
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 10, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Ogólne informacje na temat Wing Tsun: historia, opis stylu, mistrzowie oraz informacje dotycz?ce treningów w Warszawskiej szkole Wing Tsun kung-fu. Szko?a nale?y do International Wing Tsun Association, Leung Ting Gymnasium oraz East European Wing Tsun Organisation.http://www.wingtsunwarszawa.pl/http://wingtsunwarszawa.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 13, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

promowanie zdrowego trybu ?ycia wykorzystuj?c wiedz? zawart? w podr?cznikach sportowych, karate, bujutsu, kung fu, jujitsu, ninja, japo?ski wojownik, tajemnice strategii, sztuka kszta?towania cia?a, Bruce Lee, okna czasu, s?owa smoka, Tao of jeet kune do, samoobrona przed no?em, zdrowe ?wiczenia, ?wiczenia rozci?gaj?ce, dynamiczne i zaawansowane kopni?cia
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 24, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Katowicki klub sekcji karate kyokushin mieszcz?cy si? blisko centrum miasta, na ulicy Raciborskiej. Treningi s? tutaj prowadzone dla ró?nych grup wiekowych (zarówno dla dzieci, jak i dla doros?ych), jak równiez dla ró?nych poziomów zaawansowania. W seznie wakacyjnym jest mo?liwy wyjazd na obozy sportowe, dzi?ki czemu mo?na 2 tygodnie wakacji wykorzysta? na dalsze ?wiczenia.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 3, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Sklep internetowy oferuj?cy wszystko co jest potrzebne osobom trenuj?cym sztuki i sporty walki, poczynaj?c od odzie?y i obuwia sportowego, poprzez ró?nego rodzaju ochraniacze niezb?dne do trenowania sportów kontaktowych, sprz?t, bro? i akcesoria wykorzystywane podczas treningu, a? po pami?tki i gad?ety zwi?zane ze sztukami walki. Wspó?pracujemy z najlepszymi firmami specjalizuj?cymi si? w produkcji odzie?y, ochraniaczy, sprz?tu i akcesoriów do sztuk i sportów walki, posiadaj?cymi d?ugoletnie do?wiadczenie w produkcji tego typu towarów, testowanych podczas treningów i zawodów sportowych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 3, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strona warszawskiego Klubu Sztuk Walki SIDEKICK, oferuj?cego zaj?cia z kick-boxingu z elementami muay thai dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Zapraszamy wszystkich: kobiety i m??czyzn;
dzieci, m?odzie? i doros?ych; pragn?cych trenowa? rekreacyjnie i chc?cych osi?ga? sukcesy w zawodach sportowych;
pocz?tkuj?cych i zaawansowanych. Prowadzimy zaj?cia z walki sportowej (semi contact, light contact, full contact, low kick, muay thai, pointfighting) i samoobrony. Zapewniamy:
wszechstronny rozwój psychofizyczny, mi?? atmosfer? na treningach, fachow? opiek? trenersk?, treningi przez ca?y rok,
regularne egzaminy na stopnie szkoleniowe, podzia? na grupy wiekowe i wed?ug poziomu zaawansowania, dla najlepszych mo?liwo?? udzia?u w zawodach sportowych, letnie zgrupowania.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 31, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]