Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29543
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156611

Wpisy [Tag : wentylacja]
Sort By :
Firma APATRONIK dzia?aj?ca od 1990r wykonuje us?ugi zwi?zane z projektowaniem, kompletacj? dostaw urz?dze?, prefabrykacj? szaf sterowniczych, monta?em, uruchomieniem oraz szkoleniem obs?ugi i serwisem gwarancyjnym w zakresie aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki a tak?e systemem SIMATIC.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

instalacje elektryczne, pomiary, klimatyzacja, remonty Wykonujemy: instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe, pomiary elektryczne i oswietlenia, klimatyzacja, wentylacja, kurtyny powietrza, kosztorysowanie, nadzory, sufity podwieszane termatex, scianki GK i Al., malowanie, wyk?adziny pod?ogowe, wyko?czenie wn?trz, dachy papa termozgrzewalna
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 31, 2007 Wejść: Ocena: 4.20 Votes: 5

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

klimatyzacjaKlimatyzacja i wentylacja - monta? i serwis urz?dze? wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i ch?odniczych. Klimatyzatory Toshiba i Samsung.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 26, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Klimatyzacja i wentylacja, klimatyzatory LG, monta? i serwis urz?dze? klimatyzacyjnych. Klimatyzacja do domu i do biura .Zajmujemy si? systemami klimatyzacji, monta?em, serwisem oraz nadzorem urz?dze? klimatyzacyjnych. Instalacje wykonujemy zarówno w pojedynczych pomieszczeniach jak i w kilku czy kilkudziesi?ciu pomieszczeniach w uk?adzie centralnym (np. budynki mieszkalne, us?ugowe itp.)http:// Ascoklima zajmuje si? systemami klimatyzacji, monta?em, serwisem oraz nadzorem urz?dze? klimatyzacyjnych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 11, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Maromar istnieje od 1996r. prowadz?c dzia?alno?? w zakresie sprzeda?y,
instalacji i serwisu klimatyzacji.
Posiadamy autoryzacj? na sprzeda? i
serwis urz?dze? klimatyzacyjnych produkcji wiod?cych firm ?wiatowych tj. FUJITSU, HITACHIKlimatyzacja
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 8, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

CentroClima Kraków. Centrum klimatyzacji i wentylacji po?arowej. Kompleksowa pomoc w zakresie projektowania i wdra?ania sytemów klimatyzacji i wentylacji. W ofercie klimatyzatory i wentylatory uznanych firm. Monta? i serwis instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Nasza wiedza i doswiadczenie pozwalaj? na sprawna i szybka realizacj? zlece? wykonawczych.NagrzewniceWentylatoryNKlimatyzacja Kraków
Kategoria:

Data zgłoszenia: Oct 10, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Rozpatruj?c poj?cie klimatyzacji nale?y zwróci? uwag? na utrzymanie odpowiedniego stanu “przewietrzenia” pomieszczenia. A tutaj bardzo wa?ny jest uk?ad wentylacyjny budynku. Wentylacja zgodnie z definicj? to cyrkulacja powietrza. I tutaj ponownie czeka na nas pewna niespodzianka - nie chodzi tutaj tylko o wymian? powietrza mi?dzy otoczeniem a pomieszczeniem. O wentylacji mo?emy mówi? tak?e w uk?adzie zamkni?tym (gdzie stosowane s? odpowiednie filtry).klimatyzacja
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 29, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Klimatyzacja nie jest tylko luksusem - oprócz tego, ?e zapewnia nam komfortowy wypoczynek, pozwala po?rednio zwi?kszy? wydajno?? pracy. W zwi?zku z tym, ?e ludzko?? coraz wi?ksz? wag? przywi?zuje do zapewnienia sobie odpowiednich warunków pracy klimatyzacja pomieszcze? zyskuje na wa?no?ciwentylacja
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 29, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

a.zaradnya.zaradny Podstawowym zakresem dzia?alno?ci firmy jest wykonawstwo robót instalacyjnych z bran?y elektrycznej i AKPiA
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 20, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Profesjonalny klimatyzator z firmy Klim-Spaw, to trafny wybór. Wysokiej klasy klimatyzator takich marek jak Toshiba czy Carrier zapewni optymaln? temperatur? w firmie i w domu. Zadbaj o komfort swoich pracowników oraz rodziny i zamów klimatyzator z naszej szerokiej oferty.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 31, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 [Następna >]