Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29542
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156601

Wpisy [Tag : windykacja]
Sort By :
Windykacja i obrót wierzytelno?ciami skup sprzeda? kompensaty wierzytelno?ci egzekucja d?ugów informacje o windykacji nale?no?ci
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 28, 2007 Wejść: Ocena: 4.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kancelaria Radcowie s.c. to spó?ka m?odych prawników. Tworz? j? radca prawny i adwokat. Kancelaria oferuje porady prawne oraz pomoc prawna przedsi?biorcom oraz osobom fizycznym, zajmuje si? te? windykacj? oraz obs?uguje sprawy s?dowe.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 12, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

3. KRD
krd - Krajowy Rejestr D?ugów ju? 4 lata pomaga przedsi?biorcom i zarz?dom firm w ich codziennym trudzie. Dostarczaj?c wiarygodnych informacji o podmiotach i konsumentach pomagamy podj?? w?a?ciwe decyzje dotycz?ce wspó?pracy z nowymi kontrahentami.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 7, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Windykacja.strefa.pl jest internetowym serwisem informacyjnym profesjonalnej firmy windykacyjnej Alex
windykacja
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 29, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

windykacjaPowstali?my z my?l? o Wszystkich, którzy pozostaj? sami ze swoimi problemami i nikt si? z Nimi nie liczy! Nas nie interesuje zawarto?? Twojej kieszeni lecz Ty jako cz?owiek i walka z bezprawiem! Jeste?my wszechstronn? i elastyczn? grup? specjalistów, która nie wyró?nia si? niczym szczególnym przez co mamy du?e mo?liwo?ci operacyjne i osi?gamy spore sukcesy. Zapraszamy na stron? WWW
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 20, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Oferujemy porady prawne przez internet. Kompleksowa pomoc prawna, konsultacje, wzory pism, sprawy typu: rozwód, alimenty, prawo pracy, windykacja.www.lexporady.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 21, 2008 Wejść: Ocena: 1.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo ?cis?y zakres us?ug zwi?zanych z windykacj? nale?no?ci pieni??nych:

- Piecz?? prewencyjna
- Sta?y monitoring p?atno?ci
- Post?powanie polubowne
- Negocjacje terenowe
- Reprezentacja w post?powaniu s?dowym
- Nadzór spraw w post?powaniu egzekucyjnym
- Powiernicza cesja wierzytelno?ci
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 26, 2008 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Wszystko o pieni?dzach: kursy walut, notowania gie?dy, mo?liwo?? zakupu akcji i jednostek funduszów inwestycyjnych, za?o?enia lokaty, konta osobistego, firmowego z?o?enia przez Internet wniosku o kredyt: hipoteczny, gotówkowy, odnawialny, lini? lub kart? kredytow?, leasing, porównasz ubezpieczenia zdrowotne, komunikacyjne, maj?tkowe, zapiszesz si? do najlepszego „OFE”. Na naszej stronie zawi??esz wspó?prace z krajowym rejestrem d?ugów dzi?ki temu odzyskasz stracone pieni?dze lub ochronisz je przed nieuczciwym klientem, rozwiniesz firm? przez udzia? w przetargach.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 16, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strona informacyjna Komornika S?dowego przy S?dzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza Ewy Czuber. Strona zawiera: podstawowe informacje z zakresu egzekucji, obszar w?a?ciwo?ci komornika- dane teleadresowe kancelarii, obwieszczenia o licytacjach ruchomo?ci, nieruchomo?ci, wnioski egzekucyjne, map? dojazdu do kancelarii. Ponadto strona zawiera wyszukiwark? w?a?ciwych komorników do wszcz?cia post?powa? egzekucyjnych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 10, 2009 Wejść: 29 Ocena: 3.00 Votes: 2
Hot

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

OBLIGO - windykacja. Zajmujemy si? windykacj? nale?no?ci, oferujemy us?ugi takie jak faktoring i ubezpieczenie transakcji, zarz?dzanie wierzytelno?ciami, a tak?e piecz?? prewencyjna czy te? monitoring p?atno?ci. Zajmujemy si? kompleksow? obs?ug? wierzytelno?ci firm i instytucji, a tak?e osób fizycznych. Bogata oferta us?ug pozwala nam zaspokoi? nawet najbardziej wymagaj?cych klientów, sprawiaj?c ?e klient zleca nam wykonanie ca?ego pakietu us?ug oszcz?dzaj?c swój czas i pieni?dze.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 3 4 5 [Następna >]