Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29543
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156601

Wpisy [Tag : wirtualny sekretariat]
Sort By :
Biurowirtual.pl (?ód? Centrum) oferuje wirtualne biuro,wynajem adresów wirtualnych oraz us?ugi graficzne dla osób rozpoczynaj?cych dzia?alno?? oraz dla firm na terenie ?odzi i ca?ej Polski. Us?uga wirtualnego biura daje mo?liwo?? skorzystania z wirtualnego adresu który jest niezb?dny przy rejestrowaniu dzia?alno?ci. Dla przedsi?biorstw ju? dzia?aj?cych na rynku udost?pniamy wirtualny adres pod nowe filie. Wirtualne biuro jest rozwi?zaniem optymalnym, dzi?ki któremu rozwój firmy odbywa si? w sposób zrównowa?ony i przy najni?szym stopniu ryzyka. Przedsi?biorcy korzystaj?cy z naszych us?ug sami decyduj? jaki pakiet jest dla nich odpowiedni oraz z jakiej promocji mog? skorzysta?, czy z 1-miesi?cznego okresu wypowiedzenia umowy”, czy promocji „2-miesi?ce gratis”.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 3, 2010 Wejść: 1 Ocena: 4.00 Votes: 3

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Wirtualne biura w Cz?stochowie tworz? ludzie zwi?zani od kilkunastu lat z sektorem finansowym, pozwoli?o to nam zebra? bogate do?wiadczenie i zapewni? pe?en profesjonalizm wykonywanych us?ug. Profesjonalne biuro oraz sekretariat to us?ugi, które oferujemy podmiotom rozpoczynaj?cym swoj? dzia?alno?? i firmom które my?l? o ograniczeniu kosztów za wynajem powierzchni biurowych oraz zatrudnieniu osoby, która b?dzie zarz?dza? biurem. Nasze wieloletnie do?wiadczenie pozwala na poprowadzenie kompleksowo Pa?stwa firmy od A-Z. Z naszych us?ug korzystaj? stowarzyszenia, fundacje oraz firmy prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz?.
Ch?tnie wybieraj? nasz? firm? do wspó?pracy mi?dzynarodowe firmy rozwijaj?ce dzia?alno?? gospodarcz? na rynku polskim. Oferujemy dodatkowe us?ugi z zakresu zarz?dzania, finansów, prawa, doradztwa personalnego czy spraw organizacyjnych, które w znaczny sposób usprawni? dzia?anie Twojej firmy. Polecamy spotkania biznesowe na naszej sali konferencyjnej. Posiadamy równie? wiedz? i wieloletnie do?wiadczenie w organizacji zgromadze? wspólników. Stawiamy na profesjonaln? jako?? us?ug. Nasza oferta skonstruowana jest w taki sposób, aby zapewni? Pa?stwu wygod? i ?atwo?? zarówno przy rejestracji firmy jak i prowadzeniu biura na wysokim poziomie. D??ymy do tego, aby nasi Klienci mogli skoncentrowa? si? na w?asnym biznesie i dlatego oferujemy kompleksow? obs?ug? administracyjn?. W naszym biurze proponujemy trzy pakiety promocyjne: podstawowy, rozszerzony oraz specjalny w których dostosowujemy cen? do Twoich oczekiwa?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 3, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR