Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29428
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156407

Wpisy [Tag : wyjazdy firmowe]
Sort By :
organizacja imprez, imprezy integracyjne, wyjazdy firmowe, team building, catering, wesela tematyczne, wieczory tematyczne, integracja w firmie, catering ekstremalny, pikniki firmowe,organizacja imprez, imprezy integracyjne, wyjazdy firmowe, team building, catering, wesela tematyczne, wieczory tematyczne, integracja w firmie, catering ekstremalny, pikniki firmowe,
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 16, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Urz?dzenie imprezy przerasta Twoje mo?liwo?ci organizacyjne? Nie musisz si? martwi?! Po prostu zobacz zebrane tu oferty i skorzystaj z us?ug firm zajmuj?cych si? organizacj? imprez od A do Z. Oni zadbaj? o zaproszenia, menu i opraw? muzyczn?, a nawet sprz?tanie. Najwi?cej ofert, konkurencyjne ceny!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Organiaztor imprez firmowych - Power Sport Warszawa - wyjazdy dla firm, imprezy integracyjne i imprezy karnawa?owe. Profesjonalna organizacja imprez integracyjnych i firmowych - team building, skutery ?nie?ne, wyjazdy narciarskie, Narty Val Thorens, wyjazdy zimowe. Tak?e warsztaty sushi, Wydarzenia specjalne, eventy sportowe. Tak?e karty sportowe, abonamenty sportowe, bal przebiera?ców.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Apr 26, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Madoevent to pe?ne energii eventy dla twojej firmy. Kompleksowa organizacja imprez integracyjnych, parad, festiwali atrakcje na konferencje, pokazy, reklama niekonwencjonalna In/outdoor oraz szkolenia i warsztaty. Madoevent - Imprezy z Charakterem.

Imprezy, integracyjne, team building, eventy, szkolenia, event, wyjazdy firmowe, turystyka aktywna, reklama niekonwencjonalna, art, festiwale, organizacja, eventów, imprez, Gda?sk, trójmiasto, szkole?, pomorze, pomorskie, turystyki aktywnej, integracja, dla firm, promocja marki, us?ugi reklamowe, dla pracowników, hostessy, hostess, konferencje, pokazy, pokaz, relax, relaks, quady, paintball
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Integracja w górach - Willa Jerrego w Szczyrku (Beskidy) oferuje imprezy integracyjne, wyjazdy firmowe motywacyjne. W programie spa i sporty ekstremalne. Willa Jerrego pragnie zaproponowa? Pa?stwu wyj?tkow? nagrod? dla Waszych pracowników – wyjazdy integracyjne -po??czenie SPA z ekstremalnymi przygodami górskimi. Dzi?ki du?ej elastyczno?ci oraz szerokiej ofercie, któr? dysponujemy, vochery na wyjazdy integracyjne mo?emy w pe?ni dostosowa? do potrzeb klienta zarówno pod wzgl?dem programowym jak i cenowym.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 20, 2010 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Chcia?by? zorganizowa? swoim pracownikom wyjazd zagraniczny? A mo?e interesuje ci? zaplanowanie podró?y po kraju? Je?li tak, to koniecznie powiniene? si? z nami skontaktowa?. W naszej ofercie znajduj? si? wyjazdy firmowe najwy?szej klasy. Zajmujemy si? pe?n? organizacj? i animacj? sp?dzanego przez pracowników Twojej firmy czasu. Dla osób zainteresowanych przygotowujemy równie? oferty na indywidualne zamówienie. Do dyspozycji klientów oddajemy tak?e organizacj? imprez okoliczno?ciowych oraz bony na zaplanowane wcze?niej wyjazdy, b?d?ce wspania?? form? prezentu. Wi?cej informacji o nas i o naszej ofercie znajduje si? na stronie www.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 18, 2012 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Redo Travel & Incentive, to licencjonowany agent turystyczny, który ?wiadczy us?ugi na rynku B2B i B2C. Od lat doradzamy, dopomagamy w asortymencie najkorzystniejszych i najciekawszych podró?y na ca?kowitym ?wiecie. Mo?emy podda? my?l wsparcie w asortymencie nader odleg?ych, orientalnych trendów, takich jak Maroko, Singapur, Turcja a dodatkowo co niemiara innych. Wspó?dzia?amy tylko i jedynie z wyró?niaj?cymi Tour Operatorami, dzi?ki czemu maj? Pa?stwo pe?ne przekonanie trafionej wycieczki. Zapraszamy na stronic? www.redotravel.pl.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 13, 2014 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

wyjazdygrupowe.pl to oferta obejmuj?ca wyjazdy grupowe, takie jak imprezy i wyjazdy integracyjne dla firm, rejsy wycieczkowe, konferencje na morzu, wycieczki z charakterem, imprezy na statku oraz na skandynawskim l?dzie. Proponowane przez nas rejsy uatrakcyjniaj? program firmowych imprez oraz szkole?. Pok?ady promów mo?na wszechstronnie wykorzysta? na potrzeby przedsi?wzi?? takich jak imprezy firmowe, wyjazdy integracyjne i motywacyjne czy te? rejsy wycieczkowe. Ponadto na pok?adzie czeka uczestników wiele atrakcji towarzysz?cych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 12, 2014 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Wielu z nas poj?cie integracji pracowniczej zna jedynie ze ?rodowiska firm i przedsi?biorstw, w których przebywa ka?dego dnia. Jednak nowocze?niejsze firmy, maj?ce bardziej ludzkie podej?cie do swoich pracowników zezwalaj?, a wr?cz sami organizuj? integracyjne wyjazdy dla swoich pracowników, na przyk?ad za pomoc? strony wyjazdydlafirm.pl, ?wietnie potrafi?cej dobra? miejsce i atrakcje do konkretnej grupy zainteresowanych. W?ród atrakcji nie musz? wcale znale?? si? jedynie miejsca w Polsce, ?wiat stoi otworem.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 9, 2016 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Postawienie na ofert? naszej firmy mo?e by? bardzo korzystne i przyjemne w ka?dej sytuacji. Warto wi?c decydowa? si? na takie podej?cie do sprawy, które b?dzie sprawdza?o si? rewelacyjnie. Nasza firma organizuje wyjazdy firmowe pracowników do Zakopanego. Podczas wyjazdów dbamy o du?? liczb? atrakcji, aby sam wyjazd móg? pozosta? w pami?ci na znacznie d?u?szy czas. Warto wi?c w taki sposób dzia?a? i podchodzi? do sprawy co b?dzie naprawd? bardzo przyjemne.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 5, 2018 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]