Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29428
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156407

Wpisy [Tag : wykonawstwo]
Sort By :
Firma *suna garden* oferuje Pa?stwu profesjonalne us?ugi z zakresu:

* wykonania inwentaryzacji zieleni;

* wykonania projektów ogrodów przydomowych, dzia?ek rekreacyjnych, terenów u?yteczno?ci publicznej, zieleni reprezentacyjnej otaczaj?cej siedziby firm; wraz z opisem oraz szczegó?owym kosztorysem;

* piel?gnacji ogrodów i zieleni istniej?cej (koszenie i nawo?enie trawników, ci?cie formuj?ce drzew i krzewów oraz ich nawo?enie, ochrona ro?lin, zwalczanie chwastów );

* zak?adania ogrodów (przygotowanie pod?o?a, wyznaczenie ?cie?ek i rabat, wykonanie nasadze?: ?ywop?otowych, alejowych, soliterowych, skalnych, rabatowych, za?o?enie trawnika zarówno przez wysiew jak i z gotowej darni tzw. 'rolki')suna garden
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 20, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Architekt Krajobrazu in?. Bogus?awa Kupska. Projektowanie ogrodów, terenów zieleni, wykonawstwoFirma *suna garden* oferuje Pa?stwu profesjonalne us?ugi z zakresu:

* wykonania inwentaryzacji zieleni;

* wykonania projektów ogrodów przydomowych, dzia?ek rekreacyjnych, terenów u?yteczno?ci publicznej, zieleni reprezentacyjnej otaczaj?cej siedziby firm; wraz z opisem oraz szczegó?owym kosztorysem;

* piel?gnacji ogrodów i zieleni istniej?cej (koszenie i nawo?enie trawników, ci?cie formuj?ce drzew i krzewów oraz ich nawo?enie, ochrona ro?lin, zwalczanie chwastów );

* zak?adania ogrodów (przygotowanie pod?o?a, wyznaczenie ?cie?ek i rabat, wykonanie nasadze?: ?ywop?otowych, alejowych, soliterowych, skalnych, rabatowych, za?o?enie trawnika zarówno przez wysiew jak i z gotowej darni tzw. 'rolki')
www.sunagarden.olsztyn.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 29, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Projektowanie i budowa ogrodów, inwenteryzacja zieleni, porz?dkowanie ogrodów.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 17, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie bran?y elektrycznej. Instalacje elektryczne w halach, obiektach przemys?owych i osiedlach mieszkaniowych. Automatyka, rozdzielnice NN, pomiary.
Kompleksowa realizacja inwestycji w zakresie bran?y elektrycznej. Instalacje elektryczne w halach, obiektach przemys?owych i osiedlach mieszkaniowych. Automatyka, rozdzielnice NN, pomiary.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 3, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma specjalizuj?ca si? w projektowaniu obiektów o konstrukcji stalowej cienko?ciennej. W ofercie posiada autorski system hal stalowych. Jest to nowoczesny i bardzo konkurencyjny ekonomicznie produkt, który ci?gle jest udoskonalany w kontek?cie kolejnych realizacji obiektów budowlanych. Firma zajmuje si? tak?e obs?ug? inwestycji budowlanych. G?ówn? ide? firmy jest, aby projekty by?y wykonane w mo?liwie najkrótszym czasie tj. w terminie ustalonym z inwestorem, k?ad?c nacisk na: rzetelno??, stosowanie najbardziej ekonomicznych rozwi?za? i ich optymalizacj?. Pozwala to zoptymalizowa? czas trwania ca?ego procesu inwestycyjnego, a tym samym ograniczy? do minimum koszty inwestycji. Optymalizacja przeprowadzana jest bardzo szczegó?owo i wnikliwie i opiera si? na projektowaniu obiektów budowlanych z wykorzystaniem niezb?dnej ilo?? stali i ?elbetu, potrzebnej dla zachowania formy i bezpiecze?stwa obiektu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Sep 5, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR