Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29332
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156275

Wpisy [Tag : zdrowie]
Sort By :
Wybór lekarzy ró?nych specjalno?ci, po specjalno?ciach, badaniach, profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji.
Setki porad i artyku?ów medycznych pisanych przez lekarzy specjalistów. Zawsze aktualna baza lekarzy
i aktualno?ci ze ?wiata medycyny. Na bie??co dodawanne nowe porady medyczne.
z nami zawsze znajdziesz najlepszego lekarza specjalist?
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 13, 2009 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Rehabilitacja Kraków Pr?dnik, Specjalistyczny Zak?ad Rehabilitacji PR?DNIK w Krakowie, laseroterapia, krioterapia, masa?e, zabiegi kosmetyczne, pole magnetyczne, elektrolecznictwo, ultrad?wi?ki, metoda PNF, metoda McKenzie, masa? leczniczy, masa? klasyczny
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2009 Wejść: 2 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

O?rodek Poza Centrum udziela psychoterapeutycznej pomocy osobom cierpi?cym z powodu przygn?bienia, depresji, uzale?nionym od hazardu, ale te? palenia czy pracy, prze?ywaj?cym kryzysy w zwi?zku b?d? ma??e?stwie, b?dacych ofiarami przemocy i tym, którzy nie czuj? si? ?le, ale pragn? rozwija? swoje mo?liwo?ci, lepiej pozna? samego siebie. Sesje terapeutyczne trwaj? oko?o 50 minut i odbywaj? si? z cz?stotliwo?ci? ustalon? przez pacjenta i terapeut?, zazwyczaj raz w tygodniu.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 13, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strona na której znajdziesz jak sobie radzi? z bólem kr?gos?upa, jakie ?wiczenia wykonywa? i gdzie szuka? porady. Opisy produktów takich jak pasy l?d?wiowe i poduszki ortopedyczne oraz poradniki dost?pne na polskim rynku. Pasy l?d?wiowe s?u?? do wzmocnienia odcinka l?d?wiowo-krzy?owego kr?gos?upa oraz mi??ni dolnej cz??ci pleców.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Zdejmowanie kl?tw i uroków z osób, domów, biur, firm, terenów pod zabudow? wraz z oczyszczaniem energetycznym. Bezp?atne badanie...

Jak zdj?? kl?twy, zdejmowanie kl?tw i uroków, odczynianie kl?tw i uroków, kl?twy, uroki.

Te wszystkie pytania i stwierdzenia zmierzaj? do jednego - czujemy, ?e kto? lub co? w naszym mieszkaniu, domu, biurze, firmie blokuje prawid?owy obieg energii, nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, relacje mi?dzyludzkie, harmonijny rozwój i finanse firmy.

To wszystko ?wiadczy o tym, ?e na nas lub na w/w przestrzenie naszych dzia?a? zosta?a na?o?ona kl?twa lub zosta? rzucony urok.

W takim przypadku trzeba sprawdzi? czy tak jest i po potwierdzeniu przyst?pi? do zdejmowania kl?tw lub uroków czy szeregu innych zanieczyszcze? energetycznych, które równie? mog? wyst?pi?.

W tym celu nale?y dostarczy? zdj?cie osoby / nie starsze ni? 5 lat / z wpisanym imieniem i nazwiskiem, dat? urodzenia i miastem zamieszkania.

Je?eli dotyczy to mieszkania, domu, biura, firmy, terenu pod zabudow? to konieczne b?dzie dostarczenie planu pomieszcze? lub terenu albo ksera rysunku technicznego dotycz?cego tych lokalizacji z naniesionym przez w?a?ciciela wpisem imienia i nazwiska, dat? urodzenia i adresem obiektu.

Powy?sze materia?y nale?y dostarczy? osobi?cie, listownie lub elektronicznie na adres e-mail daruzdrawiania@wp.pl

Po ich dostarczeniu przyst?pujemy do badania energetycznego na okoliczno?? wyst?pienia kl?tw, uroków czy innych blokad lub zanieczyszcze?.

Badanie energetyczne jest bezp?atne i wykonujemy je na odleg?o??.

Po potwierdzeniu i uzgodnieniu ze zleceniodawc? warunków wykonania zlecenia, przyst?pujemy do zabiegu zdejmowania kl?tw i uroków oraz do oczyszczania energetycznego.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2009 Wejść: 16 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Telewizja internetowa za darmo. PORADY TV to wyj?tkowy portal dla ka?dego. Znajdziesz tu mnóstwo filmów z poradami na wiele tematów: biznesu, turystyki, kuchni, hobby, mody, urody, zdrowia Skorzystaj z do?wiadczenia innych. Nie m?cz wzroku czytaniem, obejrzyj filmy i zaoszcz?d? czas. Tylko u nas bezcenne informacje za free! Zagl?daj do nas ka?dego dnia.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Pozytywny Toru? - filmowe ?ycie miasta. Interesuj?ce filmiki o Toruniu. Ciekawe wydarzenia kulturalne, ludzie i ich pasje, imprezy sportowe i miasto noc?. Najciekawsze imprezy, kluby, koncerty, wystawy, informacje o toru?skich uczelniach i szko?ach, filmiki na temat zabytków, akcje, happeningi, demonstracje, spotkania. Toru? widziany oczyma ludzi, którzy go kochaj?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 29, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Forum zdrowia i urody - tutaj znajdziesz odpowiedz na swoje pytania, tutaj dowiesz si? jak o siebie dba?, tutaj znajdziesz mi?ych ludzi i zmienisz swoje ?ycie na lepsze. Problemy ze zdrowiem, nie wiesz jak poradzi? sobie z chorob? - zajrzyj na nasze forum i dowiedz si? wszystkiego co jest zwi?zane ze zdrowiem i urod?. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 24, 2009 Wejść: 5 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

promowanie zdrowego trybu ?ycia wykorzystuj?c wiedz? zawart? w podr?cznikach sportowych, karate, bujutsu, kung fu, jujitsu, ninja, japo?ski wojownik, tajemnice strategii, sztuka kszta?towania cia?a, Bruce Lee, okna czasu, s?owa smoka, Tao of jeet kune do, samoobrona przed no?em, zdrowe ?wiczenia, ?wiczenia rozci?gaj?ce, dynamiczne i zaawansowane kopni?cia
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 24, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Sklep zajmuj?cy si? sprzeda?? naturalnych suplementów diety firmy Calivita. W ofercie szeroki asortyment produktów. Na stronie znajdziesz kursy zdrowia, opisy schorze? i chorób, diety i porady. Czas zadba? o swoje zdrowie i cieszy? si? ?yciem. Zrób to razem z nami. Skonsultuj si? na temat Twoich problemów zupe?nie za darmo. Napisz do nas maila. Mo?esz nam zaufa?. Jeste?my profesjonalni w tym co robimy.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 27, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: [<< Pierwsza] [< Poprzednia] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [Następna >] [Ostatnia >>]