Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 27034
Kategorii: 16
Użytkowników: 625
Unikalnych wyjść: 152313

kursy dla najm?odszych

10671 kursy dla najm?odszych http://www.polilingo.pl Od 10 lat specjalizujemy si? w nauczaniu j?zyków obcych przede wszystkim dzieci,
jak równie? osób doros?ych
Celem naszej szko?y jest efektywne nauczanie bez stresu,
w atmosferze akceptacji i wzajemnego zrozumienia.
Dobrze przygotowani Lektorzy, pe?ni zapa?u i energii oraz ciep?a, rodzinna atmosfera
daj? mo?liwo?ci skutecznego pokonywania trudów zwi?zanych z przyswajaniem j?zyka.
Nasi Lektorzy to ludzie wykszta?ceni, posiadaj?cy wysokie kwalifikacje,
dodatkowo przygotowani do pracy z dzie?mi i lubi?cy swoj? prac?.
Nauka i Edukacja angielski dla dzieci   niemiecki dla dzieci   francuski dla dzieci   hiszpa?ski dla dzieci   nauka angielskiego   nauka hiszpa?skiego   nauka niemieckiego   nauka francuskiego   angielski chorzów   helen doron Sep 16, 2009 ola

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Nauka i Edukacja

Firma LINMED trudni si? alpinizmem przemys?owym oraz szkoleniami z obszaru pierwszej pomocy oraz medycyny ratunkowej. Poza tym oferuje równie? wysokiej jako?ci sprz?t medyczny, w sk?ad którego wliczaj? si? mi?dzy innymi: zestawy pierwszej pomocy, opatrunki czy te? zestawy tlenowe i respiratory.Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na nasz? stron?,na której znajduj? si? wszystkie niezb?dne informacje.
Kategoria:

Nie masz pomys?u na dobr? auto szko??? Odwied? stron? naszego osk i zapoznaj si? z ofert?, jak? dla Ciebie przygotowali?my. Zarejestruj si? i buduj razem z nami mark? Dobrej Szko?y! Wyra? swoj? opini? lub poczytaj co o nas pisz? kursanci. Dobra Szko?a to szko?a bezpiecznej, bezstresowej jazdy. Swoich kursantów zabieramy w najtrudniejsze miejsca w ?odzi, sp?dzamy wi?kszo?? czasu przypadaj?cego na zaj?cia praktyczne na trasach egzaminacyjnych. Przekazujemy zagadnienia teoretyczne w sposób przyst?pny i zrozumia?y! W ofercie, któr? kierujemy do Pa?stwa przewidzieli?my tak?e przygotowanie do zdawania egzaminu w innych miastach. Dbamy o to, aby jazdy z Dobr? Szko?? by?y dla kursantów przyjemn? przygod?. Masz pytania? W?tpliwo?ci? Skorzystaj z naszego forum . Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy :)
Kategoria:

Kurier Nauczyciela I Szko?y jest pismem wydawanym w cyklu pó?rocznym oraz interesuj?c? form? informowania ?rodowiska lokalnego Mys?owic, a tak?e czytelników aglomeracji ?l?skiej o tym, co jest wa?ne nie tylko dla funkcjonowania Górno?l?skiej Wy?szej Szko?y Pedagogicznej im. Kard. Augusta Hlonda, lecz tak?e o tym, co z perspektywy dzia?alno?ci akademickiej wa?ne jest dla Mys?owiczan i Górno?l?zaków.
Kategoria:

Mamy przyjemno?? zaprosi? Pa?stwa na warsztaty kulinarne na których poka?emy jak sezonowo dobiera? odpowiednie produkty tak aby w pe?ni czerpa? ze ?wie?ych smaków i zgodnie z rytmem natury kreowa? jad?ospis. Nauczymy Was jak umiej?tnie przyrz?dza? potrawy i przystawki wykorzystuj?c dost?pne na rynku mi?sa, ryby, owoce morza, nabia? i warzywa. Poznacie sekrety u?atwiaj?ce gotowanie oraz dowiecie sie jak w praktyczny sposób wyposa?y? kuchnie. Poka?emy Wam ciekawe i oryginalne sposoby prezentowania przyrz?dzonych da?, tak aby wzbudzi? podziw i zaimponowa? Waszym go?ciom. Wykorzystaj swoje nowo nabyte umiej?tno?ci i zaprezentuj si? z twojej najlepszej strony rodzinie i przyjacio?om.
Kategoria:

Nauka Jazdy Radom Prawo Jazdy Radom Gepard.OSK "GEPARD" organizuje kursy na prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E, B+E. Przeprowadzamy równie? jazdy doszkalaj?ce dla kursantów oraz dla kierowców posiadaj?cych ju? prawo jazdy. Organizujemy tak?e kursy dodatkowe dla osób, które trzykrotnie uzyska?y negatywny wynik na egzaminie z cz??ci teoretycznej b?d? praktycznej. Osoby te maj? bowiem obowi?zek, zgodnie z Ustaw?, odbycia takiego przeszkolenia
Kategoria: