Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29600
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156679

Zespó? piosenki i ta?ca P?dziwiatry - taniec, piosenka, muzyka

183 Zespó? piosenki i ta?ca P?dziwiatry - taniec, piosenka, muzyka http://www.pedziwiatry.art.pl/ Zespó? piosenki i ta?ca P?dziwiatry z ?odzi. Historia powstania grupy, fotogalerie, relacje z koncertów i wyst?pów, fragmenty piosenek oraz aktualno?ci.Zespó? piosenki i ta?ca P?dziwiatry Kultura i Sztuka zespó? piosenki   zespó? ta?ca   p?dziwiatry   taniec   muzyka   piosenki dla dzieci   studio piosenki   wokali?ci Jan 30, 2007

Oceń stronę   Dodaj do ulubionych   Poleć znajomemu   Zgłoś niedziałający link  

Średnia ocena odwiedzających: 0.00 (z 5)
Liczba oddanych głosów: 0

Oceń stronę


Inne linki z Kultura i Sztuka

BO?Y GENERA?OWIE – R. Liardon Znana na ca?ym ?wiecie ksi??ka, prezentuj?ca niezwyk?e biografie wielkich 12 przywódców i liderów chrze?cija?skich Ko?cio?a XIX i XX wieku. Nale?? do nich: John Alexander Dowie, Maria Woodworth – Etter, Evans Roberts, Charles Parham, William J. Seymour, John G. Lake, Smith Wigglesworth, Aimee Semple Mc Pherson, Kathryn Kuhlman, William Branham, Jack Coe, A. A. Allen. Wi?cej na http://kulproduction.pl/coolshop/product_info.php?products_id=136
Kategoria:

Chrze?cijanie razem. Forum, chat, konkursy, informacje, katalog stron i jeszcze wi?cej. Forum internetowe na którym mo?esz porozmawia? z inymi, podzielic sie swoja opini?. http://chrzescijanin.pl
Kategoria:

Zespó? Muzyczny BellaNotte to profesjonalny zespó? weselny wykonujšcy muzyk? pop i dance. Najlepszy wybór na wesela, bankiety, studniówki i inne uroczysto�ci. Gwarancja udanej imprezy. Zespó? Muzyczny BellaNotte dostarcza niezapomnianych wra?e? poprzez ró?norodny repertuar, profesjonalne wykonanie i wysokiej klasy sprz?t. Zespó? BellaNotte wykonuje swoje us?ugi na terenie ca?ego kraju i zagranicš.
Kategoria:

Galeria Akrylowa zaprasza do obejrzenia dekoracji ?ciennych, obrazów akrylowych malowanych r?cznie na p?ótnie. Autork? wszystkich abstrakcji jest przez Katarzyn? Wróbel. Obrazy akrylowe w ró?nych rozmiarach ciesz? oko oryginalnym wygl?dem, geometrycznymi kszta?tami, abstrakcyjnym lokiem, charakterystycznym rysem postaci, prostot?, kontrastowym ??czeniem barw. Ka?dy obraz akrylowy jest gotowy do powieszania na ?cianie i zdobienia wn?trza, ma estetycznie zamalowane boki. Ponadto ka?de p?ótno jest tak?e zabezpieczone przed blakni?ciem i innymi zewn?trznymi warunkami warstw? werniksu. Do ka?dego obrazu, dekoracji ?ciennej z Galerii Akrylowej do??czony jest certyfikat autentyczno?ci. Obrazy te nigdy nie s? powielane, wyst?puj? zawsze w jednym egzemplarzu. Obrazy akrylowe z Galerii Akrylowej Katarzyny Wróbel wpasuj? si? idealnie w ka?de pomieszczenie, nadaj?c mu nowy, charakterystyczny, wspó?czesny charakter. Od?wie?? zarówno sypialni?, salon, kuchni?, jak i nowoczesne biuro. Obrazy mo?na naby? w galerii malarstwa w bardzo przyst?pnych cenach.
Kategoria:

Nauka gry na instrumentach muzycznych prowadzona przez Szymona Mro?ka na keyboardzie pianinie saksofonie klarnecie flecie prostym po??czona jest z teori? muzyki oraz kszta?ceniem s?uchu. Dodatkowo prowadzone s? zaj?cia z emisji g?osu, nauki ?piewu oraz komputerowych programów muzycznych. Opracowane s? przyjazne programy nauczania oparte na wieloletnim do?wiadczeniu muzyczno - pedagogicznym (Szko?a Muzyczna), które s? przeznaczone dla ró?nych grup wiekowych: dzieci od 6 lat, m?odzie?y oraz doros?ych. Dobierany jest repertuar indywidualnie pod k?tem zainteresowa?, predyspozycji i mo?liwo?ci technicznych ucznia. Kilku uczniów uko?czy?o studia muzyczne. Pod kierunkiem Szymona Mro?ka zainteresowania muzyczne rozwijali m.in. lekarze, prawnicy, emeryci, wiek czy zawód nie stanowi ?adnej bariery. Takie muzykowanie jest doskona?? form? relaksu czy muzykoterapi? a rozwój s?uchu jest podstaw? szybszego opanowania j?zyków obcych. Systematyczne wyst?py publiczne, ?wicz? opanowanie napi?cia cia?a i umiej?tno?? redukcji stresu. Zalecane jest rozpocz?cie nauki gry na instrumentach muzycznych: fortepian, pianino, keyboard, syntezator, organy, flet prosty od 6 roku ?ycia natomiast saksofon, klarnet od 9 roku ?ycia. Osoba rozpoczynaj?ca nauk? powinna mie? dobry s?uch muzyczny. Do nauki niezb?dny jest instrument oraz nuty polecane przez nauczyciela. Nauka gry na instrumentach muzycznych czy emisji g?osu to nie tylko ?wiczenie, bardzo wa?na jest forma prezentacji. Pan Szymon Mro?ek od 1994 roku organizuje koncerty keyboardowe "Zagraj to sam", na których prezentuj? si? wykonawcy na keyboardach a koncerty muzyczne "Zosta? gwiazd?" s? formami cyklicznymi, otwartymi dla wszystkich i bezp?atnymi. Muzyk ten zrealizowa? Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy przy wspó?pracy z firm? Yamaha oraz sklepem muzycznym Malko z Cz?stochowy.
Kategoria: