Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29600
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156679

Wpisy [Tag : francuski]
Sort By :
easySHIFT to biuro t?umacze? wykonuj?ce t?umaczenia tak przysi?g?e, jak i nieuwierzytelnione, profesjonalnie i po rozs?dnych cenach. Nasza oferta zawiera nast?puj?ce j?zyki: angielski, niemiecki, francuski oraz hiszpa?ski. Dodatkowe informacje na stronie: www.easyshift.pl. T?umacz przysi?g?y
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 30, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Obcoj?zyczna ksi?garnia internetowa, która b?dzie otwarta od sierpnia 2007 roku.Oferujemy podr?czniki i inne pomoce (?wiczenia, kursy, s?owniki, p?yty CD itd.) do nauki j?zyków obcych. Polecamy tak?e ebooki i artyku?y z zakresu nauki j?zyków obcych. http://www.booksnet.pl/
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 15, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

T?umacz j?zyka francuskiego. T?umaczenia tekstów z j?zyka francuskiego oraz na j?zyk francuski. Przyst?pne ceny oraz szybki termin realizacji zlece?. T?umaczenia wszelkich tekstów, równie? t?umaczenia specjalistyczne. T?umaczenia pisemne i ustne.Kraków.T?umacz francuskiegoCennik za t?umaczenia
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 19, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Kursy j?zykowe dla dzieci,m?odzie?y,doros?ych oraz firm.
Metody bezpo?rednie i standardowe.
Przygotowanie do egzaminów: Fce,Cae,Telc,Zd,Matura.
http://www.englishbest.plhttp://www.englishbest.icx.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 15, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Portal j?zykowy Zrozum.pl. Informacje o takich j?zykach jak angielski, niemiecki, rosyjski, francuski i wszystkie j?zyki ?wiata. Strona o tematyce obejmuj?cej j?zyki obce, nauk? j?zyków i tematy pokrewne.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 7, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Proponujemy t?umaczenia we wszystkich j?zykach europejskich, a tak?e innych j?zykach, zgodnie z Pa?stwa zapotrzebowaniem.
Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i naszym wyselekcjonowanym t?umaczom oferujemy t?umaczenia we wszystkich dziedzinach potrzebnych naszym Klientom. Nasz zespó? posiada du?e do?wiadczenie w t?umaczeniu tekstów od bankowo?ci, ksi?gowo?ci i podatków, poprzez teksty techniczne, oraz medyczne, a ko?cz?c na aktach prawnych, ulotkach broszurach czy stronach WWW
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 30, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

http://www.dailyschool.pl/http://www.dailyschool.pl/Uczymy j?zyków:
Angielski Niemiecki Francuski W?oski Hiszpa?ski Rosyjski Turecki Chi?ski

Kursy:
ogólne
egzaminacyjne
maturalne
dla dzieci i m?odzie?y
specjalistyczne
dla firm i instytucji

Wszystkie poziomy

Przygotowanie do egzaminów Cambridge ESOL (FCE CAE CPE) TOEFL i Instytutu Goethego (ZD ZMP)
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 28, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

T?umacz online w INTERIA.PL - podr?czny S?ownik internetowy polsko-angielski, polsko-niemiecki i polsko-francuski. W bazie umieszczono kilkaset tysi?cy s?ówek i zwrotów, z mo?liwo?ci? szybkiego t?umaczenia z j?zyka polskiego na angielski, niemiecki i francuski lub te? w odwrotn? stron?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 14, 2008 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

T?umaczymy w ponad trzydziestu j?zykach!
Wykonujemy t?umaczenia zwyk?e, specjalistyczne i przysi?g?e.

Profesjonalizm, poufno??. Bardzo korzystne ceny.

Zadowolenie klientów jest dla nas priorytetem. Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy firmy oraz klientów indywidualnych.

Szczegó?owe informacje na temat naszej oferty na stronie internetowej naszego biura t?umacze?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 27, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

W sprawnej dzia?alno?ci firm konieczne jest doskona?e t?umaczenie wszelakich pism urz?dowych. Jednak w portfolio ?wiadczonych us?ug centrum przek?adów Supertlumacz.pl co? dla siebie znajd? nie tylko w?a?ciciele firm, ale ka?dy, kto potrzebuje profesjonalnych t?umacze? na francuski wszelkiego typu tekstów, jak na przyk?ad dyplomu uko?czenia szko?y. Dla ludzi pracuj?cych w centrum t?umacze? Futura Centrum J?zykowe przede wszystkim najwa?niejsze jest zadowolenie klientów i nienaganna opinia o przedsi?biorstwie.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jul 12, 2010 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 [Następna >]