Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29419
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156390

Wpisy [Tag : trener osobisty]
Sort By :
Trener osobisty przez internet Ewelina Jakubiak. Zapraszam na szkolenia z zakresu odchudzanie, rze?bienie sylwetki, wszystkie treningi przedstawiam w postaci filmów video,
dowiesz si? jak ?wiczy? oraz jak si? od?ywia? ?eby Twoje treningi nie sz?y na marne od razu b?dziesz pracowa? na swoje efekty.
Ty te? mo?esz mie? prywatnego trenera.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 20, 2008 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Specjalizujemy si? w odchudzaniu oraz edukacji w zakresie zdrowego ?ywienia. Oprócz poradnictwa dietetycznego zajmujemy si? równie? uk?adaniem programów treningowych. Do tematu odchudzania podchodzimy kompleksowo. Centrum Dietetyczne mie?ci si? w Bielsku-Bia?ej, ale ustawiamy równie? diety przez internet, a nasz dietetyk jest do Pa?stwa dyspozycji podczas trwania kuracji.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 30, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Fitness Klub Energy powsta? z my?l? stworzenia wyj?tkowego miejsca dla osób aktywnych, dbaj?cych o swoje zdrowie i kondycj?. Mi?a atmosfera, indywidualne podej?cie do ka?dego Klienta powoduje, ?e ka?dy poczuje si? wyj?tkowo. Klub Energy oferuje szeroki wybór zaj?? fitness oraz indywidualne konsultacje z dietetykiem. Klub mie?ci si? niedaleko Centrum Bielska przy hotelu Widok.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 30, 2009 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Od dzieci?stwa zwi?zana by?am ze sportem - obecnie jestem czynnym instruktorem rekreacji
ruchowej ze specjalno?ci? fitness (nowoczesne formy gimnastyki: aqua-aerobic, aerobic, yoga,
pilates, step i inne).
Moje wykszta?cenie w kierunku muzycznym, poprzez Liceum Muzyczne i Akademi? Muzyczn? pozwoli?o na rozwini?cie umiej?tno?ci tanecznych i ruchowych z dziedziny rytmiki, choreografii, improwizacji ruchowej oraz ta?ca nowoczesnego.
Ju? 15 lat prowadz? zaj?cia grupowe i indywidualne o charakterze tanecznym, atletycznym oraz mentalnym (terapie, trening autogenny Schultza i Jakobsona). Moje do?wiadczenie zawodowe pozwoli?o na szersze uj?cie problemu jako?ci ?ycia zmuszaj?ce do dbania nie tylko o sylwetk? (równie? poprzez diet?, zdrowe ?ywienie dopasowane indywidualnie do potrzeb ka?dego), ale do poszukiwania równowagi i harmonii pomi?dzy cia?em, duchem i umys?em - co realizuj? jako trener osobisty i trener Wellness. W ramach wellness prowadz? równie? szkolenia i warsztaty dla przysz?ych instruktorów i trenerów.
Jako choreoterapeuta zniweluj? stres, napiecia, zaburzenia równowagi emocjonalnej (trening mentalny), jako masa?ysta rehabilituj? cia?o, niweluj? ból i wspomagam trening (masa?e lecznicze i relaksacyjne).
Do ka?dego klienta podchodz? indywidualnie poniewa? nie ma dwóch identycznych osób...
Pracuj?c w Szwajcarii, Francji, Wielkiej Brytanii wzbogaci?am swoje do?wiadczenie na bazie ró?nych kultur.
?ycz? Pa?stwu zbudowania równowagi i harmonii pomi?dzy cia?em, duchem i umys?em a tym samym osi?gni?ciem sukcesu.
Moja oferta s?u?y w?a?nie temu celowi i mam nadziej?, ?e skorzystacie Pa?stwo z moich us?ug.
Kategoria:

Data zgłoszenia: May 4, 2011 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Trener personalny Ania Matusik z Warszawy to osoba, która daje z siebie wszystko w czasie zaj?? z klientem, tymczasem tego samego oczekuje od wspó??wicz?cych. G?ówny cel jaki przed sob? stawia to zbudowanie perfekcyjnego zarysu treningowego, który w po??czeniu z dobr? diet? da wyj?tkowe wyniki. Najwa?niejsza jest jednak troska o zdrowie oraz bezpiecze?stwo klientów. Zrozumia?e jest to, ?e ka?dy ma swoje subiektywne potrzeby oraz mo?liwo?ci. To co b?dzie wspania?ym treningiem dla jednego, mo?e okaza? si? niszcz?ce dla drugiego klienta. Wskutek tego tak istotny jest gruntowny wywiad z trenerem osobistym dotycz?cy tera?niejszego stanu zdrowia tudzie? nabytych urazów, b?d? kontuzji. Oprócz tego nader istotne jest przedstawienie wszystkich nawyków ?ywieniowych, czyli jak wygl?da ca?odzienne menu klienta. W ten sposób jest mo?liwe zaplanowanie optymalnego treningu i projektu ?ywieniowego. Chcesz wreszcie zrobi? co? dla siebie - zacznij treningi z Ani? Matusik.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 27, 2013 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Trener personalny z ?odzi Marek J?drzejewski. Praca nad cia?em to podstawa dobrej sylwetki. Z ekip? Personal Trainers zajdziesz naprawd? daleko i nie b?dziesz ?a?owa?! Trening czyni mistrza! Aby efekty by?y szybko widoczne, trzeba b?dzie u?o?y? diet? któr? te? dla Ciebie zrobimy. Nie czekaj tylko skontaktuj si? z nami jak najszybciej! Zapraszamy, naprawd? warto!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 13, 2015 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Wiele osób, które trenuj? i chc? nie ponosi? przy tym du?ych kosztów postanawia korzysta? z najta?szych trenerów. Takie dzia?anie przek?ada si? jednak na brak widocznych post?pów i nara?anie swojego organizmu na liczne kontuzje. Zdecydowanie lepiej postawi? na pomoc profesjonalistów. Jako trener osobisty w ?odzi, a przy tym sportowiec jestem w stanie zagwarantowa? przekazanie naprawd? skutecznych porad treningowych.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Dec 13, 2016 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR