Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29542
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156601

Wpisy [Tag : ksiegowosc]
Sort By :
Biuro rachunkowo-podatkowe PARTNER. Zajmujemy si? rozliczaniem firm i osób prywatnych, doradztwem podatkowym, bilansami i wyprowadzaniem zaleg?o?ci. uslugi
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jun 15, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro Rachunkowe-Agnieszki Janik. Rachunkowo?? i ksi?gowo?? dla firm,ksi?gi handlowe, ksi?gi rachunkowe, podatkowe ksi?gi przychodów i rozchodów, ewidencje rycza?towe, oraz VAT, obs?uga kadrowo-p?acowa i ZUS. Indywidualne rozliczenia z fiskusem( pity ).Solidnie;terminowo i zawsze na czas.Zapraszamy
http://
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 6, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro rachunkowe Krakow - ksiegowosc, kadry , place, rachunkowo?? firm, podatkowa Ksi?ga Przychodów Rozchodów; Rozliczenia VAT; Obs?uga ZUS; Kadry i p?ace;PIT, CIT, VAT, Akcyzy. Zapraszamy
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 20, 2008 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro rachunkowe z wieloletni? tradycja i do?wiadczeniem w ka?dym aspekcie prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Rozliczymy za Ciebie Urz?d Skarbowy, ZUS, zajmiemy si? urz?dem Pracy. Dopilnujemy wszelkich formalno?ci zwi?zanych z Twoja rachunkowo?ci? oraz kadrami i p?acami. W naszym Biurze Rachunkowym stawiamy na rzetelno?? i indywidualne podej?cie do Klienta. Nie tylko wprowadzamy dla naszych Klientów dane. ?wiadczone przez nas us?ugi opieraj? si? na solidnej wiedzy, przez co budujemy wspólny sukces!
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 16, 2009 Wejść: 4 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

ZUS na skróty - Strona Biura Rachunkowego KONTO s.c. w Krakowie. Wszystko o ZUS - sk?adki, aktualne i zaleg?e, wnioski, placówki. Dowiesz si? tutaj ile wynosi wysoko?? aktualnych stawek, na jakie rachunki trzeba zap?aci? oraz przeczytasz aktualno?ci, czyli najbardziej aktualne artyku?y dotycz?ce Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych. Dopilnujemy wszelkich formalno?ci zwi?zanych z Twoja rachunkowo?ci? oraz kadrami i p?acami.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 16, 2009 Wejść: 3 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Oferujemy pe?en zakres us?ug ksi?gowych dla spó?ek z o.o., fundacji, stowarzysze?, spó?ek jawnych, spó?ek komandytowych oraz spó?ek cywilnych. Zapewniamy rzeteln? obs?ug? ksi?gowo-podatkow? naszych klientów, popart? bogatym do?wiadczeniem zdobytym podczas wspó?pracy z ró?norodnymi podmiotami gospodarczymi. Prowadzimy kompleksow? obs?ug? firm b?d?cych na rycza?cie, ksi??ce przychodów i rozchodów, pe?nej ksi?gowo?ci.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Nov 3, 2009 Wejść: 1 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Biuro Rachunkowe DOMENA, Dorota Danielczenko, oferuje kompleksow? obs?ug? rachunkowo - ksi?gow? przedsi?biorstw, na któr? sk?adaj? si?: obs?uga ksi?gowa, obs?uga podatkowa, obs?uga kadrowo - p?acowa oraz us?ugi doradcze. Towarzyszymy Pa?stwu na ka?dym etapie Waszej dzia?alno?ci, ju? od chwili rejestracji firmy w stosownych urz?dach. Jeste?my do dyspozycji w problemach podatkowych wynikaj?cych z codziennej pracy, oraz na mocy udzielonego pe?nomocnictwa reprezentujemy Podatników przed urz?dami.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 14, 2011 Wejść: 2 Ocena: 1.00 Votes: 1

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Firma www.mddp-outsourcing.pl przygotowa?a ofert? obejmuj?c? obs?ug? wszystkich procesów kadrowych i raportowanie, outsourcing, naliczanie wynagrodze? oraz doradztwo ksi?gowe i rejestrowanie spó?ek. Wszystkie wyniki naszej pracy s? raportowane zgodnie z potrzebami klienta, proponuje my efektywne rozwi?zanie, które przynosz? zmiany. Rozpocznij wspó?prac? z profesjonalnym biurem rachunkowym w Warszawie lub w Katowicach oraz za po?rednictwem strony internetowej www.mddp-outsourcing.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Aug 28, 2017 Wejść: 0 Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR