Katalog stron WWW
Najnowsze      Najpopularniejsze      Najlepiej oceniane      Wyróżnione      Modyfikuj wpis      Zagłosuj      Zmień typ wpisu
STRONA GŁÓWNA    DODAJ WPIS    DODAJ KATEGORIĘ
+ Kategorie


+ Statystyki katalogu


Wpisów: 29543
Kategorii: 16
Użytkowników: 628
Unikalnych wyjść: 156611

Wpisy [Tag : szkolenia]
Sort By :
SANUK - International Training Centre Szkolenia Kursy Doradztwo T?umaczenia. Szko?a J?zykowa. Gwarantujemy wysok? jako?? us?ug. Zapoznaj si? z nasz? ofert?.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Jan 28, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Jeste?my firm? ?wiadcz?c? us?ugi w zakresie BHP. Zajmujemy si? obs?ug? firm pod wzgl?dem wymaga? Bezpiecze?stwa i Higieny Pracy w szerokim zakresie, w tym:
szkolenia BHP dla pracodawców i pracowników,
szkolenia w zakresie metod prowadzenia instrukta?u,
opracowywanie szczegó?owych programów szkole?,
zak?adanie dokumentacji pracowniczej w zakresie BHP,
opracowywanie norm przydzia?u odzie?y i ochron osobistych oraz ?rodków higieny osobistej,
ustalanie prac wzbronionych kobietom i m?odocianym,
post?powanie powypadkowe,
kontrola stanowisk pracy,
ocena techniczno - ekonomiczna stanu BHP,
inne czynno?ci wchodz?ce w zakres obowi?zków s?u?by BHP w zak?adzie pracy,
ocena ryzyka zawodowego oraz sporz?dzanie kart ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy .
szkolenia bhp wroc?aw
Kategoria:

Data zgłoszenia: Feb 20, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

ZST-Softel oferuje outsourcing, systemy teleinformatyczne OSS, mobilne, wspomagaj?ce zarz?dzanie sieciami przedstawicielskimi oraz rozwi?zania dla bran?: FMCG, farmacja, ubezpieczenia i GSM. Istotn? dzia?alno?ci? firmy ZST-Softel jest ?wiadczenie us?ug outsourcingowych. Outsourcing ITOutsourcing informatycznyOprogramowanie dla firm
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 2, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Pracownia BHP i Ochrony ?rodowiska Eko-Okno - Wroc?aw. Od kilku lat pomagamy w spe?nieniu wymogów prawa ochrony ?rodowiska i BHP w pe?nym zakresie. Prowadzimy szkolenia BHP, robimy analizy ryzyka zawodowego, przegl?dy ekologiczne, pomiary ?rodowiska pracy, emisji zanieczyszcze?, wnioski o wydanie pozwole? z dziedziny ochrony ?rodowiska (odpady, powietrze, wodnoprawne, uwarunkowania ?rodowiskowe). us?ugi BHP
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 5, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Tematyczny katalog stron internetowych. Tutaj znajdziesz strony internetowe firm z bran?y szkoleniowej oferuj?ce kursy i szkolenia dla osób prywatnych, przedsi?biorstw, jednostek samorz?du terytorialnego oraz instytucji. Szkolenia p?atne oraz bezp?atne.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 8, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Fundacja Wspierania Polskiego Rolnictwa oferuje: szkolenia, konsultacje, obs?uga - fundusze strukturalne, dotacje z Unii Europejskiej. Siedziba w Poznaniu. EFS, ZPORR, UE.
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 8, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

e-konferencje.pl Internetowy katalog obiektów posiadaj?cych w ofercie sale konferencyjne oraz organizuj?ce konferencje, szkolenia, targi, wystawy, wesela - sale konferencyjne, obiekty konferencyjne, noclegi, imprezy intergracyjne, motywacyjne, szkoleniowe, konferencje - najlepsze sale konferencyjne, szkoleniowe, sale wyk?adowe sale konferencyjne Warszawa, Pozna?, Kraków ...
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 13, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Baza szkole?, kursów ofert szkoleniowych dla firm i osób prywtnych. Katalog us?ug szkoleniowych - firm i obiektów. Szkolenie, kurs biznesowy, ksi?gowy, handlowe i wiele innych. Szkolenia mened?erskie - zarejestruj swoje szkolenia
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 13, 2007 Wejść: Ocena: 5.00 Votes: 1
Top Rated

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Serwetnik.pl - odkryj w sobie twórcza pasj? - materia?y dla artystów plastyków i hobbystów - szeroki wybów materia?ów do decoupage - kup teraz: serwetki papierowe ihr papiery, preparaty i media, kleje, farby, lakiery, crackle, patyny, z?ocenia, szablony, punchery - dziurkacze, stemple, art florystyczne, piórka, rafia, sizal surówki do zdobienia ocynkowane i drewniane renomowanych ?wiatowych firm IHR, Stamperia, ToDo, Plaid, Nerchau, Rayer, Krylon, Palmer - zobacz wi?cej online serwetnik.pl
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 25, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Wiod?ca na polskim rynku agencja specjalizuj?ca si? w przygotowywaniu biuletynów firmowych. Oferuje tak?e audyty, badania czytelnicze, szkolenia, coaching i organizuje jedyny w Polsce Konkurs Biuletynów Firmowych w trzech kategoriach: biuletyny zewn?trzne, wewn?trzne i elektroniczne.agencja wydawniczabiuletyn firmowyagape
Kategoria:

Data zgłoszenia: Mar 27, 2007 Wejść: Ocena: 0.00 Votes: 0

Oceny użytkowników Oceny odwiedzających Google PR

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [Następna >] [Ostatnia >>]